Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ

§30. СКЛАДОПОДІЛ І ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ З РЯДКА В РЯДОК. ГРАФІЧНЕ СКОРОЧЕННЯ СЛІВ

Найгучнішими звуками є голосні, тому саме вони є складотворними… Голосні є вершиною складу.

Н. Тоцька

Буду я навчатись мови золотої

У слові стільки складів, скільки є голосних звуків: ру-ка, до-ро- га. Якщо збігаються підряд два або більше приголосних, то їх розділяємо так, щоб до попереднього складу відходив звук, у якому є більше голосу, ніж у наступному: книж-ка, сон-це, вер-ба. Якщо збігаються підряд два сонорні, а також перший дзвінкий, а другий глухий, то їх, як правило, відносимо до різних складів: рід-ний, каз-ка. В іншому випадку всі приголосні відходять до наступного складу: се-стра, ви-шня, кас-ка.

Слова з рядка в рядок переносимо так, як ділимо їх на склади. Але не можна:

1) залишати й переносити одну букву; тому не можна поділити для переносу такі слова, як юнак, явір, око, олія, Азія тощо;

2) розривати дз, дж, якщо вони позначають один звук: хо-джу, кукуру-дза; і навпаки, розриваємо їх, якщо вони позначають два звуки на межі префікса і кореня: під-жива, від-знака;

3) у складному слові відривати від другої частини букву, якщо вона не становить складу: одно-днівка, земле-трус;

4) розривати буквені й звукові абревіатури: НАТО, УНІАН, МВФ, НБУ;

5) відривати скорочення від слів: 2017 р., 10 км, п. Степанюк, Т Г. Шевченко, проф. Пентилюк М. І.

ПРАВИЛА ЗАПИСУ ГРАФІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ

• Після стандартних скорочень крапка не ставиться: кг — кілограм, км — кілометр;

• інші графічні скорочення записують з крапками на місці скорочення: обл. — область, вул. — вулиця, cm. — століття;

• у скороченому записі зберігається написання великих і малих літер, дефісів: Півд.-Зах. залізниця (Південно-Західна залізниця), півд.-сх. (південно-східний);

• не можна, щоб скорочене слово закінчувалося на голосний та на м'який знак: український — укр., україн., українськ., крім: озеро — о., наша ера — н. е.

Практикум

205. Працюймо групами. Запишіть слова: 1) ті, що не можна розривати для переносу; 2) ті, при переносі яких у першому рядку можна залишати дві перші букви; 3) ті, при переносі яких у першому рядку можна залишати три перші букви.

Олія, орел, умію, ріжу, ґудзик, приступ, іти, село, обмию, оазис, крісло, згин, яма, раджусь, ящик, об’єм, збуджене, око, саджанці, околот, вздовж, отвір, ясно, дзвін, оса, зроблю, горнятко.

206. Поділіть слова в поданих реченнях на склади, поставте наголос, схарактеризуйте склади.

1. Усе віддати можна у ремонт,—

Авто, годинник, одежину з плюшу…

Але найбільша марнота з марнот —

Полагодити знівечену душу.

(М. Жайворон)

2. З душі у душу — найкоротша відстань

Чому ж так часто транспорту нема?

(Л. Костенко)

207. Визначте, за якими правилами перенесені частини слів з рядка в рядок. Доповніть власними подібними прикладами.

1. Бай-ка, бай-рак …

2. Жит-тя, знан-ня …

3. При-йменник, при-йти …

4. Са-джу, від-дзеркалення …

5. Пед-колектив, природо-знавство …

6. Від-значити, роз-плющувати …

7. М. Т. Рильський, Л. В. Костенко …

8. 10 кг, 1989 р. …

9. МВФ, НАТО …

10. Проф. Єрмоленко, п. Коваль …

208. Ознайомтеся з бібліографічним описом, поясніть наявні скорочення.

1. Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення : Ін-т укр. мови НАН України. — К. : КММ, 2014. — 124 с.

2. Туровська Л. В. Нові слова та значення. Словник / Л. В. Туровська, Л. М. Василькова; відп. ред. Л. О. Симоненко. — К. : Довіра, 2008. — 271 с.

3. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. — К. : Наук, думка, 2012. — 288 с.

СПІЛКУВАННЯ

209. Складіть діалог з теми «Сучасні тенденції в моді». Розіграйте його в особах, дотримуйтесь правильної інтонації та орфоепічних норм.

Домашнє завдання

210. Поділіть слова для переносу. Поясніть випадки, коли за прийнятими правилами перенос неможливий.

Польовий, найбільший, недосипати, розорати, надзвуковий, зайшов, підльодний, прийменник, передній, мрія, око,

зілля, життєвий, Європа, ліс, надзелень, подзенькувати, броджу, підживлювати, між’ярусний, лійка, фойє, прислівник, прийшов, поліський, херсонський, бур’ян, черв’як, червневий, верхньолужицький, кількатисячний, різдвяний, Україна, ООН, НАН України, птаство, український, запорізький, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014 р., 100 га, 10-й, вид-во, Василь Шкляр, 1933 рік, 2018-2019 н. р.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Як поділити слово на склади?

— Назвіть основні правила переносу слів з рядка в рядок.

— Назвіть основні правила запису графічних скорочень.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити