Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Мовне портфоліо

• Упродовж опанування розділу підготуйте проект «Музей слова», під час якого, працюючи з різними словниками, зберіть інформацію про слово (наприклад, життя, душа, вода, школа, кохання

тощо). Результати виконання проекту представте як мультимедійну презентацію.

§32. СЛОВО ЯК ОСНОВНА ОДИНИЦЯ МОВИ. СЕМАСІОЛОГІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО ЗНАЧЕННЯ СЛІВ І ВИРАЗІВ

Яке прекрасне рідне слово!

Воно — не світ, а всі світи.

В. Сосюра

Буду я навчатись мови золотої

Лексикологія (гр. lexis — слово, logos — вчення) — розділ науки про мову, що вивчає склад мови і слово як його основну одиницю. З-поміж інших мовних одиниць у слові виділяють такі ознаки: лексичне значення, номінативна функція та інші {За А. Грищенком).

Слово — це основна, базова одиниця мови — звук або комплекс звуків, що має певне значення і вживається в мовленні як самостійне ціле, є будівельним матеріалом для речення.

Лексичне значення слова — це те поняття, той зміст, який вклали в слово люди. Слова можуть позначати предмети, осіб, явища, процеси, ознаки, загалом усю повноту наших думок.

Окрім лексичного значення, слова мають і граматичне значення, яке показує, що слово належить до певної частини мови та має граматичні ознаки.

Семасіологія (від грец. semasia — знак, значення) — наука про значення слів. її ще називають лексичною семантикою (від грец. semantikos — позначальний). Слово семантика дуже часто вживається і в розумінні «значення». Деякі лінгвісти семасіологією і семантикою називають тільки вивчення значень слів, але не інших одиниць мови. Однак останнім часом під семантикою розуміють: а) весь зміст, інформацію, передавані мовою або якоюсь її одиницею (морфемою, словом, словосполученням, реченням); б) розділ мовознавства, який вивчає цей зміст (М. Кочерган).

Млин — споруда, що розмелює зерно на борошно за допомогою вітряної, водяної, парової та інших видів енергії.

Млин — іменник ч. р., ужитий в Н. в. однини, II відм.

Практикум

218. Проаналізуйте висловлення науковців.

1. Видатний швейцарський лінгвіст Фердинанд де Соссюр зазначив, що «слово», незважаючи на всі труднощі, пов’язані з визначенням цього поняття, є одиницею, що невідступно

постає перед нашим розумом як щось центральне в механізмі мови. 2. Слово — наше найзіркіше око, наймогутніша сила (І. Вихованець). 3. У слові, як у краплі води океан, відображена вся система мови... (С. Бархударов) 4. Свідомість віддзеркалює себе в слові, як сонце у малій краплі води. Слово відноситься до свідомості, як малий світ до великого..., як атом до космосу. Воно і є малий світ свідомості (Л. Виготський).

• Продовжте речення: «Для мене слово — це ...».

219. Самостійно визначте лексичне значення слів урок, школа, перерва, дзвінок, мрія за допомогою афоризмів.

Зразок: Школа — великий корабель, що пливе морем знань.

220. Прочитайте текст. Яке, на вашу думку, слово можна назвати «мудрим і добрим»?

Слово — найтонше доторкання до серця; воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом... Мудре й добре слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане й нетактовне — приносить біду (В. Сухомлинський).

• Складіть перелік із п'яти слів, який можна віднести до рубрики «Жменька слів для доброго настрою».

• Використовуючи зміст тексту, з'ясуйте значення слова як основної одиниці лексики.

• З'ясуйте лексичне значення понять чародій, радість, спів. У разі потреби скористайтеся тлумачним словником.

І народу немає скарбу більшого, як його мова...

Слово — це крила ластівки, вона їх не почуває, але без них не може злетіти. Тож маємо зробити все для того, щоб не згорнулися крила, щоб не обірвалася золота нитка, яка веде з давнини в наші дні.

(Ю. Мушкетик)

221. Прочитайте вірш М. Рильського. Які слова мають лексичне і граматичне значення, а які — лише граматичне?

От слово, у яке і той, і той вкладає

І кожен уклада сто значень протилежних!

А врешті — що воно? Чи вишитий рукав,

Що птицею майнув на луках прибережних,

Чи повів довгих вій, що серце враз пойняв

Дзвінкою тугою, чи шал жадань бентежних,

Що родять дурощі і геніїв ростять,

Чи все це змішане, аж і кінців не знать?

• Що таке номінативна функція слова стосовно предметів, явищ, дій?

• Поясніть роль слова у вираженні понять. У чому полягає узагальню- вальна роль слова?

222. Визначте слово за його лексичним значенням.

1. Священний хліб, що має ритуальне значення.

2. Уявна лінія торкання небосхилу й земної поверхні.

3. Прикраса з перлів, різнокольорових камінців, яку жінки носять на шиї.

4. Український народний співець, що супроводить свій спів грою на кобзі.

223. Згрупуйте близькі за значенням слова. Вилучте зайве слово. Багаття, сонце, крик, ватра, галас, вогонь; райдуга, веселка, веселиця, дощ.

СПІЛКУВАННЯ

224. Психологи доводять, що думки і слова впливають на наше життя. Висловте власні міркування із цієї проблеми.

Домашнє завдання

225. Перепишіть речення. Уставте замість крапок слова, які, на вашу думку, будуть найбільш доречними. За потреби користуйтеся довідкою.

1. Я знаю, що кожне мовлене нами слово має ... та значення (Дара Корній). 2. Нехай буде твоє спілкування з друзями школою знань, а ... — вишукано приємним навчанням (Б. Грасіан). 3. Хліб — то багатство, достаток, сіль — то гостинність і щирість, а ... — то людська гідність, за яку предки наші стояли, навіть не маючи шматка хліба ані дрібка солі (Д. Прилюк). 4. ... — це ж, власне, частка душі, її вияв. Її світло, і тому вона, треба думати, вічно буде (О. Гончар).

Довідка: усмішка, вага, бесіда, честь.

• Продовжте думку Дари Корній власними міркуваннями.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Що вивчає лексикологія?

— Дайте визначення слова.

— Яке значення слова називають лексичним, а яке — граматичним?

— Що вивчає семасіологія?






Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.