Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§35. ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ. ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКА

Слово — наше найзіркіше око, наймогутніша сила.

І. Вихованець

Буду я навчатись мови золотої

Розділ мовознавства, що вивчає походження слів, які колись увійшли до лексичного складу української мови, називається етимологією. Результати досліджень відображено в етимологічних словниках.

Лексика української мови формувалася впродовж багатьох століть у тісному зв'язку з іншими мовами. Тому з погляду походження поділяється на дві групи споконвічно українська і запозичена.

Найдавнішими є слова індоєвропейського походження, які успадкували з певними фонетичними та словотвірними змінами майже всі європейські мови. Ці слова називають предмети і явища (небо, сонце, вечір, озеро, вода); тварин, рослини, продукти (вівця, вовк, верба, сіль, мед); родинні зв'язки (батько, мати); частини тіла (око, рука, зуб, серце); числа (п'ять, сто); якості (жовтий, босий, довгий); дії (брати, везти, веліти).

Праслов'янська лексика утворилася, коли слов'яни жили спільним життям. Спільнослов'янські слова називають людей, тварин, птахів (чоловік, жінка, голуб, ведмідь); житло, одяг, взуття, прикраси (вікно, дзеркало, шуба); їжу (молоко, сало; предмети і явища природи (вітер, роса, серп, плуг); абстрактні поняття (правда, гнів); обряди (Купала).

Потужним джерелом збагачення української мови стала старослов'янська мова — перша літературно-писемна мова слов'ян, створена на основі праслов'янської і добре розвинена вже за часів Русі-України (Х-ХІІ століття).

ОЗНАКИ СТАРОСЛОВ'ЯНІЗМІВ

сполучення ра-, ла-, ре-, ле- відповідно до українських -оро-, -оло-, -ере-, -еле-; сполука -іє

врата, глава, глас, древо, шлем;

беззаконіє, благоденствіє, братолюбіє, благодушіє, отмщеніє, правдолюбів, криводушіє

суфікси -тель, -ств, -ин; -ущ, -ащ

губитель, правитель, братство, гординя; грядущий, животворящий

префікси воз-, вос-; все-, пре-

возвеличити, восплакати; всевидящий, преподобний

компоненти складних слів бого-, благо-, веле-

боголюбний, благодушний, велелюбний

Власне українська лексика віддзеркалює національні особливості української мови. Уживання в мовленні власне української лексики допомагає репрезентувати державну мову в усьому її розмаїтті й різнобарвності.

ФОНЕТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ

чергування [о], [е] з [і]

село — сільський, чоло — чільний

зміна [е] на [о] після шиплячих та [й]

женити — жонатий

наявність суфіксів -ник, -івник, -ець, -овець (-івець), -ій, -ень, -ищ, -от, -шн, -неч, -анн, -енн, -інн, -ач, -аль, -ив, -иськ, -юк, -ар, -езн, -елезн, -ісіньк, -есеньк, -юсіньк, -ощ

комірник, промовець, водій, днище, босота, дітлашня; ворожнеча, зростання, знищення, горіння, викладач, скрипаль, печиво, хлопчисько, злюка, нездара, старезний, довжелезний, гарнісінький, малесенький, тонюсінький, ласощі

наявність префіксів су-, перед-, по-, прі-

сузір'я, передчасно, посадити, прізвище

Практикум

252. З поданих речень випишіть старослов'янізми. Визначте їхні ознаки.

1. Возвеличу малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх поставлю слово. 2. Все упованіє моє на тебе, мій пресвітлий раю, на милосердіє твоє, все упованіє моє на тебе, мати, возлагаю. 3. Німим отверзуться уста. 4. Од молдаванина до фінна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. 5. Возлюбленнику муз і грацій, ждучи тебе, я тихо плачу і думу скорбную мою твоїй душі передаю (3 творів Т. Шевченка).

253. Спишіть. Розставте потрібні розділові знаки. Підкресліть у тексті власне українські слова, поясніть їхні значення.

Заливчастий дзвінок мов жайворонок повис над школою й затих у довгих прохолодних коридорах. Першокласники відчували себе ніби на якомусь святі. На столі за яким сиділа вчителька букети барвистих квітів айстри гвоздики жоржини. І вже не добереш де ті що ти приніс зі свого городу від сонячного причілка власної хати (І. Цюпа).

254. З'ясуйте, які словотворчі засоби є визначальниками власне українських слів. Назвіть їх.

Лицарство, забудько, плетиво, мрійниця, спершу, інколи, байдуже, навпростець, казна-який, отакенький, пір’ячко, довжелезний, селище, папірець, метушня, керманич, гуркіт, рівнина, міжгір’я, рученя, хатиночка, батьківський, скрипаль, підтюпцем, мимохіть.

255. Поясніть значення слів і введіть їх у речення, використовуючи тлумачний словник української мови.

Берегиня, варто, водограй, книгозбірня, передплата, майдан, сукня, осоння, часопис, ґречний, чемний, крислатий, ошатний, відписати, нездужати, побратися, сливе, либонь.

256. Прочитайте уривки з твору М. Гоголя, подані мовою оригіналу та в перекладі українською. Випишіть із них слова праслов'янського походження і власне українські лексеми. Правильність своїх відповідей перевірте за допомогою етимологічного словника.

Знаєте ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь!

Чи знаете ви українську ніч? О, ви не знаете української ночі! Пригляньтеся до неї. Із середини неба дивиться місяць. Безмежне склепіння небесне розійшлось, розширилось іще безмежніш. Горить і дише воно. Земля вся у срібному світлі; а дивне повітря і віє теплом і прохолодою, і дише млостю, і розливає океан пахощів. Божественна ніч! Чарівлива ніч!

257. Прочитайте. Користуючись тлумачним словником, поясніть значення виділених слів. Усно складіть з ними речення.

УКРАЇНСЬКІ СЛОВА В ІНШИХ МОВАХ

Збагачуючись за рахунок іншомовної лексики, українська мова також була джерелом для поновлення словника мов тих народів, з якими український народ має різні зв’язки.

До польської мови запозичено з української такі слова, як богатир, ватага, гарбуз, гук, гукати, голота, дурень, дужий, череда, черешня, гречка, годувати, маячити, собор та ін.

З-поміж слів французької мови, засвоєних з української: поріг, козаки, курінь, січ, отаман, гайдамак, сотник, джура, старшина, булава, бандура, староста, слобода, хутір, борщ та ін.

У французькій мові трапляються і кальки з українських слів, як le dizainer (десяцький), le centainier (сотник) тощо.

Лексика, запозичена з української мови, є і в білоруській, чеській, словацькій, румунській, угорській та деяких інших мовах (М. Жовтобрюх).

• У першому реченні тексту назвіть частини мови. Поясніть розділові знаки в реченні останнього абзацу.

СПІЛКУВАННЯ

258. Український філософ, психолог, письменник О. Братко-Кутинський писав: «Мова являє собою складний інформаційний аспект феномену України, а саме сигнальну систему, яка забезпечує взаєморозуміння між її носіями. Отже, мова є основним засобом згуртування етносу, його розвитку і, зрештою, його самоусвідомлення як нації». Прокоментуйте висловлену думку.

Домашнє завдання

259. Допишіть текст, пояснивши походження і значення всіх українських назв місяців року. Користуйтесь етимологічним словником.

Наші назви місяців прозорі: легко встановити, яка ознака покладена в основу називання. Січень дістав свою назву від «сікти» (у цей час найчастіше вирубували ліс). Лютий названо за люті — злі, жорстокі — морози, які бувають у цьому місяці. Березень був місяцем, коли збирали березовий сік (місяць цей слов’яни ще називали сочень, соковник). Квітень — місяць цвітіння дерев (З календаря).

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Що вивчає етимологія?

— Які ви знаєте джерела збагачення споконвічно української лексики?

— Які особливості власне української лексики?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити