Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§40. ЗАСТАРІЛІ СЛОВА ТА ЇХ РІЗНОВИДИ. АРХАЇЗМИ, ІСТОРИЗМИ. НЕОЛОГІЗМИ. ЗАГАЛЬНОМОВНІ ТА АВТОРСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ

Слово — найвірніший посланець з минулого в сьогодення і з сьогодення в прийдешнє.

І. Вихованець

Буду я навчатись мови золотої

Неологізми (від грец. neos — новий і logos — слово) — це нові слова на позначення нових реалій, що виникають у процесі розвитку суспільства: стартап (компанія з короткою історією операційної діяльності); аутлет (магазин, у якому продають одяг, взуття й аксесуари минулих колекцій з великими знижками). Із часом вони стають загальновживаними (відеомагнітофон, радіотелефон) або переходять до розряду історизмів (перебудова, гласність тощо).

Крім загальномовних, виділяють ще й індивідуально-авторські неологізми: А той вітряк давно вхопили вхопини. Пірнає в хмару місяць-дармовис (Л. Костенко).

Практикум

286. Прочитайте текст. Випишіть застарілі слова, з'ясуйте стилістичну роль їх.

Там, у небі, починаючись широким хвостом від Волосіні і простягаючись гострим списом майже до обрію, сріблясто переливалась дивна зоря.

Утім, це була не зоря — високо в небі серед інших зір, затьмарюючи їх, висіла зоря-хмарина, вона світилась таким блиском, що враз окреслились Дніпро, темні лодії на воді, береги й кручі, люди, що стояли там і дивились на небо. У ці хвилини всі мовчали, але кожен думав, що віщує це знаменіє, проти кого спрямований спис, який висить у небі.

(За С. Скляренком)

• З'ясуйте, яким типом мовлення є текст. Доведіть.

МІРКУЄМО РАЗОМ ПРО ІСТИНУ!

Не море топить кораблі, а вітри. (Д. Заточник)

Тупою сокирою не стільки нарубаєш, як утомишся (К. Сакович).

287. Схарактеризуйте подані слова з погляду вживання. З'ясуйте їхнє лексичне значення.

Ланіти, рамена, карбованець, губернія, свита, дукач, жупан, бурлаки, сотник, хорунжий, писар, нормкор, лучник, бортництво, леміш, орало, грант, перевесло, очіпок, десниця, чоло, подушне, гетьман, глаголити, лучник, чаша, шати, броварник, кожум’яка, кобзар, верста, кармазин, кунтуш, постоли, личаки, аутлет, сліпери, соха, ступа, жорна, прядка,

кайло, сагайдак, крейцер, шаг, шеляг, злотий, рубель, лікоть, аршин, сажень, верства, миля, воевода, війт.

288. Прочитайте текст. Випишіть неологізми. Визначте шляхи їх появи в українській мові.

Якось у Парижі меценат закупив 250 велосипедів і розкидав їх містом. Кожен охочий міг узяти двоколісний транспортний засіб і доїхати туди, куди потрібно, а потім залишити його там для наступного подорожнього… Згодом схожий рух набув популярності і з іншими речами. У 2001 році в американського інтернет-технолога Рона Хорнбекера з’явилася ідея буккросингу. Тоді ж він поклав 20 книг у холі одного готелю. А за півроку було вже 300 активістів, які «відпускали» своїх друкованих друзів у подорож… (За Б. Городницькою)

289. У наведених реченнях виявіть індивідуально-авторські неологізми, з'ясуйте стилістичне навантаження їх у мові майстрів художнього слова.

1. Одиноким зозулем визозулився досвіток (Б. Коваленко). 2. Осінь осіняє синє сивою осмутою осоння. Сонях закоричне- вів (І. Низовий). 3. Вже небо не біжить тим синьо-білим бігом в своєму зорехмарному ряду (М. Стельмах). 4. Темний зачіпок жовторотиться, холод кільчиться, голод сотиться (Б. Коваленко). 5. Весна, весна! Яка блакить, який кругом прозор! Садками ходить брунькоцвіт, а в небі — злотозор (П. Тичина).

Говорити лихе, а промовчувати добре — однакове є зло. Добре і потерпіти, коли інакше бути не може. Вівця, що не слухає пастиря, — вовку користь.(Д. Туптало)

Той погибний, що, бува, брата осуджає (І. Максимович)ю

СПІЛКУВАННЯ

290. Прочитайте роздуми П. Мовчана. А як ви розумієте значення рідного слова, рідної мови?

Треба повернути в свідомість Слово давнє і сучасне. Слово давнє поєднує часи. І людина стає причетною до вічності. Давнє наше Слово є засобом розпізнавання духовності наших предків (з нашої свідомості були викорчувані не тільки слова, а й самі проблеми — такі, як душа, милосердя, сумління, чесність, натхнення і т. п.). Слово — свідок історії, свідок Часу. В Слові починається і завершується життя твого народу, твого безконечного родоводу, в ньому ж починається і завершується духовне життя Людини. Ось чому нас заворожує давня пісня, давній текст. Слова випромінюють енергію, як світло. Мова — це весь об’єм нашої народної пам’яті. Людина протистоїть Часові саме в Слові. Власне Слово і є Пам’ять. Хто зрікається рідної мови, той зрікається усієї духовної спадщини свого народу.

Виконайте тестові завдання online

Домашнє завдання

291. Укладіть короткий тлумачний словник неологізмів (10 слів).

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Як лінгвісти тлумачать поняття «архаїзми»? Наведіть приклади.

— Які слова називаються історизмами?

— Дайте визначення неологізмів. Наведіть приклади.

— Які слова відносять до індивідуально- авторських неологізмів?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити