Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

ФРАЗЕОЛОГІЯ

§45. ФРАЗЕОЛОГІЯ ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З АНТИЧНОЇ МІФОЛОГІЇ

Сказане чітко, збудоване кріпко переживе віки.

Народна мудрість

Буду я навчатись мови золотої

Фразеологізми, якими ми користуємося сьогодні, мають різне походження. Значна частина — власне українські, що виникли в результаті спостережень людини за довкіллям, дотримання народних традицій. Багато фразеологізмів прийшли в українську мову з античної міфології. Розуміння смислу таких фразеологізмів можливе за умови знання змісту того чи того міфу.

У фразеологізмі найяскравіше виявляється національна самобутність мови.

Власне українські фразеологізми

Фразеологізми з античної міфології

брати ноги на плечі, брати (взяти) за серце, вибитися зі злиднів, видно пана по халявах, виносити сміття з хати, горобина ніч, дешево і сердито, до перших півнів, за душею нічого не мати, заткнути за пояс, зустрічати хлібом-сіллю, передати куті меду та ін.

із давньогрецьких міфів: авгієві стайні, нитка Аріадни, ахіллесова п'ята, перебувати під егідою, панацея від усіх хвороб, прокрустове ложе, прометеїв вогонь;

із давньоримських міфів: дволикий Янус, злий геній, колесо фортуни, метати громи і блискавки, стріли Амура, три грації

Практикум

315. Поясніть значення наведених фразеологізмів, з'ясуйте їх походження, використовуючи словники або інтернетні джерела. Знайдіть, якщо можливо, українські фразеологічні відповідники.

Status quo (статус кво), terra incognita (терра інкогніта), a priori (апріорі), post factum (постфактум), de facto (де-факто), de jure (де-юре), tabula rasa (табула раса), alter ego(альтер его), a propos (a npono), agua vitae (аква віте), de mortuis aut bene aut nihil (де мортіус аут бене аут нігіль), veni, vidi, vici (вені, віді, віці), finis coronat opus (фініс коронат опус), Finita la commedia! (фініта ля комедіа).

316. З'ясуйте значення й походження фразеологізмів.

Плач Єремії, гомеричний сміх, витрішки продавати, заячий хвіст, танталові муки, бабине літо, гнути кирпу, як мокре горить, позичати в Сірка очі, гордіїв вузол, дати гарбуза, справляти посиденьки, вавилонська вежа, у любистку скупаний, каїнова печать, подавати рушники, знайшли в капусті, хоч греблю гати, геростратова слава, канути в Лету.

Фразеологія національної мови збагачується і вдосконалюється, убираючи в себе безцінні скарби з приказок і прислів'їв, афоризмів і професіоналізмів, анекдотів, дотепів і каламбурів, мовних штампів і кліше, тобто з усього того, що впродовж багатьох віків плекає і зберігає у своїй пам'яті український народ.

СПІЛКУВАННЯ

317. Поміркуйте над змістом поданих висловів. Що вам відомо про їхніх авторів? Як називаються такі вислови? Підготуйте короткий виступ за одним із них.

1. Знайдіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня (Конфуцій). 2. Кращий спосіб поліпшити собі настрій — це поліпшити його іншому (Марк Твен). 3. Серце та людські звичаї, а не зовнішні ознаки, мають свідчити про те, хто є хто (Г. Сковорода).

Домашнє завдання

318. Запишіть по 2 різні за походженням фразеологізми з тлумаченням, скориставшись будь-яким доступним джерелом.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які фразеологізми у мовознавстві відносять до власне українських? Наведіть приклади.

— Як відрізнити фразеологізми, що походять з античних джерел? Наведіть приклади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити