Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЯ

§48. З ІСТОРІЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ. СУЧАСНІ СЛОВНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. УКРАЇНСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ СЛОВНИКИ

Словники — музеї слів, у них місце і для старого, і для нового слова знайдеться.

С. Пушик

Буду я навчатись мови золотої

Першими тлумачними словниками змішаного типу (з перекладом іншомовних слів) були «Лексис» невідомого автора (XIII ст.), «Лексис» Лаврентія Зизанія (XIV ст.), «Лексиконъ Словеноросскій» Памви Беринди (XVII ст.). Перший пояснював значення лише окремих слів, другий тлумачив 1061 слово, перекладаючи їх на староукраїнську мову.

Найбільшою подією в українській лексикографії кінця XIX — початку XX ст. стало видання 4-томного «Словаря української мови» Бориса Грінченка (1907-1909), який не втратив своєї цінності й понині.

Значними здобутками в галузі української лексикографії позначене XX століття. Вершиною української лексикографії став одинадцятитомний «Словник української мови», який налічує близько 150 000 слів. У 1983 році він був відзначений Державною премією ім. Т. Г. Шевченка.

Останнім часом вийшло чимало енциклопедичних і лінгвістичних словників, зокрема: «Енциклопедія української мови», «Новий тлумачний словник української мови» (у 3-х томах), «Словник іншомовних слів», «Словник епітетів української мови» і низка електронних словників, які дають змогу швидко їх використовувати.

Практикум

334. Прочитайте текст. Значення яких слів вам невідоме? Якими словниками доцільно скористатися, щоб знайти потрібну інформацію?

Не можна приписати формування літературної мови одній людині. Літературна мова виростає зі співпраці визначних і менш визнаних сучасників і з переємності досвіду й змагань поколінь. Проте не можна заперечувати й того, що окремі індивідуальності — письменники, журналісти, мовознавці — можуть надати літературній мові виразнішого характеру в певному напрямі. Якщо в цьому сенсі і з цими застереженнями спитати, хто, які індивідуальності особливо вирішально позначили своєю діяльністю дальший розвиток української літературної мови, то не буде перебільшенням назвати троє прізвищ: Тарас Шевченко, Борис Грінченко, Олекса Синявський. Шевченко заклав перші загальнонаціональні основи української мови своєю геніяльною інтуїцією і своїм потужним впливом, зумовленим величиною його генія. Наступником поета став учитель Борис Грінченко. Своїм методичним підходом, своєю впертою працьовитістю й посидющістю дав досі неперевершену словникову, а в межах словника і граматичну, і правописну кодифікацію літературної мови. Третім прийшов Синявський, науковець і професор університету, що вніс у проблеми нормалізації глибоке знання, науковий досвід і методу, не тільки відчуття тенденцій, а й розуміння їх (За Ю. Шевельовим).

• Поясніть, чим зумовлені варіанти у вимові й написанні виділеного слова. Про що це свідчить?

Мовні словники, у яких пояснюється значення слів, називаються тлумачними.

Тлумачні словники поділяють на історичні, фразеологічні, діалектні, словники мови окремих письменників.

335. Ознайомтеся зі словниковими статтями «Словаря української мови» Бориса Грінченка. Проаналізуйте їх. Поясніть зміни в орфографії. До яких лексичних груп належать ці слова?

Краса, -си, ж. 1) Красота. Дочка в тебе буде на ввесь світ красою, а зять — на ввесь світ славою. К. ЧР. 56. Ой хоч знайдеш з русою косою, да не знайдеш з такою красою. Нп.

Краси набіратися. Хорошіть. Поки Явтух ріс та краси набірався, Фрузина ледачіла, старілась. Св. Л. 65. 2) Раст. Amarantus caudatus L. ЗЮЗО. I. 111. Ум.

Красень, -ня, м. Красавецъ. Мир. ХРВ. 131.

Красивий, -а, -е. Придающій красоту. Прибігли до його трупу, покропили цілющою водою — він сціливсь; покропили красивою — то був гарний, а це ше кращий став. Мнж.

Красий, -а, -е. Пестрый, разноцветный. Вх. Зн. 29. Краса. Названіе коровы. Kolb. I.

Красило, -ла, с. Красная краска. Та й купили білила, ще й чорного чорнила, червоного красила: дідам бороди білити, хлопцям пояси красити, дівчатам запаски чорнити. Грин. III. 95. Ив. 81.

• Складіть і запишіть речення із цими словами.

Орфографічні словники є довідниками з написання слів.

336. Прочитайте текст. Що нового ви дізналися про освітні сайти? Чи часто вам доводиться користуватися матеріалами з інтернетних джерел?

Метою сайту mova.info є створення довідково-інформаційного порталу* з української мови в мережі Інтернет та диспетчерського центру, який має обслуговувати цей інформаційний термінал, доповнювати інформацію та оновлювати її.

Інформаційно-довідковий портал з української мови надає можливість:

— оперативно ознайомити всіх користувачів з актуальними новинами у галузі української мови в усіх її аспектах і тим самим підвищувати рівень інформованості суспільства про сучасний стан та тенденції розвитку української мови;

— офіційно оприлюднювати зміни або доповнення, що трапляються або матимуть місце в українській мові;

— надавати оперативні консультації та роз’яснення з питань, пов’язаних з українською мовою, шляхом залучення фахівців-україністів, які зможуть через інтернетну мережу коментувати та роз’яснювати складні питання;

— перевіряти написання слів української мови;

— об’єднувати фахівців-лінгвістів, організовувати мовознавчі семінари, круглі столи, конференції в режимі online, а це означає — генерація* нових ідей, концепцій, підвищення рівня інформованості як фахівців, так і широкого загалу.

Проект розрахований на широке коло користувачів: філологів-україністів, учнів закладів загальної середньої освіти та коледжів, абітурієнтів, студентів-філологів та інших спеціальностей вищих закладів освіти; усіх, хто спілкується українською мовою в повсякденному житті.

• Визначте переваги й недоліки в роботі з інтернетними джерелами.

• Розкажіть про інші освітні сайти. Яким з них ви віддаєте перевагу? Чому?

Портал — великий сайт, що об'єднує різноманітні сервіси. Генерація — створення, відтворення.

Орфоепічні словники подають відомості про вимову та наголошування слів.

Установлено, що дитина в 7 років уже використовує близько 5000 слів, а в 14 років — до 10 000. Обсяг словника конкретної особи залежить від роду її занять, освіченості та здібностей. Словник мови прозових творів Т. Г. Шевченка охоплює 20 000 слів.

337. Прочитайте. Про яке явище йдеться в тексті? Із чим воно пов'язане? У нас шляхи називають гостинцями, бо галичани гостей далеких і близьких сподівалися, сподіваються і будуть сподіватися…

Я задумуюся часто. Чого-то ми все рідше й рідше називаємо шляхи гостинцями? Відколи нарядили їх у асфальт, ніби у фрак заморський, то одразу взяли до вжитку чуже, важке й глухе слово «шосе». А в слові «гостинець» вчувається гість. Пасує з хлібом-сіллю виходити на гостинець, бо це слово до слова «хліб» пасує. Ми не відкидаємо й слова «шосе» — тільки хай би воно постояло трохи в синонімічній черзі…

Словники — музеї слів, у них місце і для старого, і для нового слова знайдеться (За С. Пушиком).

• З'ясуйте спосіб творення слів заморський, відкидати, словники.

• Пригадайте, чому традиційно в Україні гостей зустрічають хлібом- сіллю.

• Уявіть, що ви — лексикограф, тобто укладач словників. Поясніть значення слова гостинець, написавши коротеньку словникову статтю.

338. З'ясуйте за допомогою словників чи інтернетних джерел значення поданих слів.

Свічадо, робітня, жовтавий, літепло, лівиця, сливе, рінь, пря, реченець, дивниця, пішаниця, десниця, дещиця, герць.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

(М. Рильський)

СПІЛКУВАННЯ

339. Складіть діалог на одну з тем: «Чи замінить у майбутньому Інтернет учителя?», «Роль Інтернету в оволодінні мовою», «Чому Інтернет не вважають досконалим засобом навчання?».

Домашнє завдання

340. Підготуйте реферат на одну з тем.

1. «Лексикографія як галузь мовознавчої науки». 2. «Словникове багатство України». 3. «Автори словників — подвижники, титани праці». 4. «Побудова словника і словникової статті» (на матеріалі конкретного словника). 5. «Читання словників — то інтелектуальне і духовне зростання». 6. «Українські письменники і вчені про користь словників».

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Що ви запам’ятали про історію українського словникарства?

— У чому полягало значення лексикографічних праць Лаврентія Зизанія й Памво Беринди?

— Схарактеризуйте особливості застосування електронних джерел.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити