Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР

§51. СЛОВОТВІР ІМЕННИКІВ, ПРИКМЕТНИКІВ, ДІЄСЛІВ, ПРИСЛІВНИКІВ

Граматиці підкоряються навіть імператори.

Латинське прислів’я

Буду я навчатись мови золотої

Назви осіб за національністю і територіальною ознакою творяться від іменникових основ — назв топонімів. Найуживаніші суфікси в цих словотвірних типах для назв чоловічого роду -ин, -анин(-янин): грузин, галичанин; -ець(-анець): полтавець, американець; -ич (русич), -ак(-як): словак, подоляк; -ит: одесит.

Назви осіб жіночої статі цього розряду творяться за допомогою суфікса -к(а), який приєднується до повної або усіченої основи: білорус — білоруска, грузин — грузинка, парижанин — парижанка.

Присвійні прикметники творяться від основ іменників, що позначають людей або тварин:

іменники чоловічого роду II відміни

+ суфікс -ів- (-ов-, -ев-, -єв-)

брат — братів [братова), Іван — Іванів, тигр — тигровий

іменники І відміни

+ суфікс -ин-(-ін-)

сестра — сестрин, Микола — Миколин

При творенні відносних прикметників від географічних назв широко використовується суфікс -ськ- і його варіанти -зьк-, -цьк-: Київ — київський, Париж — паризький, Бахмач — бахмацький.

Дієслова утворюються від дієслівних основ:

за допомогою префіксів у-(е-), від-(од-), ви-, до-, з-, за-, на-, над-, по-, роз-, про-, пере-

різати — урізати, відрізати, вирізати, дорізати, зрізати, зарізати, нарізати, надрізати, порізати, розрізати, прорізати, перерізати

за допомогою суфіксів (дієслова недоконаного виду від дієслів доконаного виду і навпаки)

розкласти — розкладати, колоти — кольнути

суфіксально-префіксальним способом (дієслова зі значенням супровідної або повторюваної дії)

підморгувати, погукувати

При творенні дієслів від інших частин мови продуктивним є суфіксальний спосіб: весна — весніти, прозорий — прозоріти, четверта частина — четвертувати, ой — ойкати, ні — нікати; суфіксально-префіксальний спосіб: зброя — обеззброїти, синій — посиніти, цілий — зцілити та ін.

Прислівники від інших частин мови творяться суфіксальним способом: тихо, ранком, кроком; незначне місце займає префіксальний спосіб: понині, позаторік, забагато.

Практикум

363. Як називають жителів м. Буча Київської області: бучанинами, бу- чанами чи бучівцямиї Утворіть назви осіб за територіальною ознакою міст вашої області.

364. Утворіть присвійні прикметники від поданих імен.

Олег, Назар, Богдан, Ігор, Леся, Марія, Олексій, Галя, Наталка, Катерина, Андрій, Віталій, Марина, Андрусь, Івась, Олекса, Микита, Марко, Сергій, Рая, Алла, Ася.

365. Утворіть присвійні прикметники від поданих іменників. Поясніть, які зміни приголосних відбуваються.

Одеса, Полоцьк, Запоріжжя, Бахмут, Лебедин, Кривий Ріг, Галич, Калуш, Луцьк, Глухів, Бровари, Чортомлик, Велика Лепетиха, Бахмач, Мерефа, Харків.

366. Утворіть іменники — назви осіб чоловічої та жіночої статі за територіальною ознакою.

Донецьк, Херсон, Рівне, Тернопіль, Запоріжжя, Кривий Ріг, Львів, Харків, Суми, Тбілісі, Каховка, Луцьк, Житомир.

ЯК ПРАВИЛЬНО?

Слова лісостеп, залізобетон пишемо разом, бо вони утворені з двох іменникових основ за допомогою сполучного голосного о і виражають одне поняття. Якщо сполучний голосний поєднує два самостійні іменники на означення окремих понять, пишемо через дефіс: монголо- татари, угро-фіни.

367. Спишіть, поясніть, яким способом утворено дієслова і прислівники, назвіть твірні основи.

Потяглися журавлі в далеч плавко.

Доганяв їх листопад за селом.

А один, як сирота, гірко плакав

З перебитим у лікті крилом.

А ішов собі хлоп’як через луки.

Запримітив сірому здаля.

Він узяв, як дитину, на руки

І додому приніс журавля.

(Б. Олійник)

СПІЛКУВАННЯ

368. Обговоріть з однокласниками вислів Б. Грасіана «Нехай буде твоє спілкування з друзями школою знань, а бесіда — вишукано приємним навчанням». Які настанови автора в спілкуванні вам імпонують і чому?

Домашнє завдання

369. Складіть невеликий твір-розповідь з теми «У туристичну поїздку (на екскурсію) всією сім'єю (всім класом)», уживаючи іменники, прикметники, дієслова та прислівники, словотвір яких було вивчено на уроці.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які суфікси є найпродуктивнішими для утворення іменників, що позначають назви осіб за національністю та територіальною ознакою? Наведіть приклади.

— Чому від імені Кость утворено присвійний прикметник за допомогою суфікса -ів — Костів, а від імені Микола — за допомогою суфікса -ин — Миколин?

— Якими способами творяться дієслова та прислівники? Наведіть приклади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити