Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР

§52. СКЛАДНІ, СКЛАДНОСКОРОЧЕНІ СЛОВА, СПОСОБИ ЇХ ТВОРЕННЯ ТА НАПИСАННЯ

У громадді складних слів трапляються маленькі словотвірні дива. Опадання листя народ поетично нарік словами падолист і листопад.

І. Вихованець

Буду я навчатись мови золотої

СКЛАДНІ СЛОВА

Так уже заведено в нашій мові, що складне слово, як тільки з'являється на світ, відразу визнає подвійну залежність. З одного боку, воно прилаштоване до своїх кровних родичів — співвідносного словосполучення та інших складних слів. З другого, потрапляє в полон афіксального словотворення. І тут перед нами розгортається дивна картина. Чим сильніший цей полон, тим більше вкорінюється складне слово в мові, заводить власну родину похідних, утворюваних від нього за допомогою префіксів та суфіксів. Адже воно саме стає родоначальником словотвірного гнізда й торує цією дорогою в ролі твірного. Проте як би не хотілося складному слову бути на цьому шляху звичайнісінькою афіксальною одиницею, йому це не вдається: заважає походження, навіть своя двохосновна структура (Н. Клименко).

Практикум

370. Визначте стиль мовлення тексту теоретичного матеріалу. Проілюструйте думку вченого власними прикладами.

371. Погрупуйте слова у дві колонки: 1) складні; 2) складноскорочені. Поясніть їх значення та написання. Розкажіть про способи творення складноскорочених слів.

Благоустрій, водолаз, міськбанк, біло-рожевий, світлошкірий, законопроект, квартбюро, земфонд, райцентр, комбриг, військовослужбовець, державно-правовий, спортпрогноз, держбюджет, блок-система, член-кореспондент.

372. Утворіть слова способом осново- і словоскладання.

Аварійний, небезпечний. Більш, менш. Взаємний, діяти.

Сухий, стояти. Сталь, варити. Видимо, невидимо. Хліб, сіль. Хліб, робити. Бляклий, синій. Вапняний, піщаний. В один раз. Багато, рік. Час, писати. Випуклий, вгнутий. Сухий, віяти.

373. Утворіть складноскорочені слова. Поясніть їх правопис. З п'ятьма з них складіть речення.

Європейське космічне агентство. Банк міжнародних розрахунків. Донецький басейн. Бюро міжнародного молодіжного туризму. Національна академія наук України. Міністерство фінансів. Об’єднані Арабські Емірати. Бюро закордонної науково-технічної інформації. Автоматизована система управління. Європейське економічне співтовариство. Будівельно- монтажне управління. Міжнародний валютний фонд.

374. Погрупуйте слова у дві колонки: 1) складні безсуфіксальні; 2) складні суфіксальні. Позначте словотвірні суфікси.

Бензобак, бензозаправник, автопоїлка, автобудівник, вагонобудівний, вагонообіг, вовнозаготівля, вовнообробний, газонафтовий, ґрунтопідпушувач, авіатранспорт, авіаносець.

375. Чи знаєте ви, скільки може бути складено слів з першою частиною кіно-7 Запишіть усі відомі вам і порівняйте з кількістю слів у «Словнику-довіднику з правопису та слововживання» С. Головащука (або іншого автора).

376. Запишіть складні слова, знімаючи риску.

Автопоїзд/вуглевоз, вантажо/обіг, гео/ботаніка, експерт/почеркознавець, відео/грама, горо / у творення, замок/блискавка, лікар/ортопед, дво/томник, космонавт/дослідник.

• Складіть речення з виділеними словами.

377. Прочитайте вірш Л. Костенко. Виконайте словотвірний аналіз виділених слів.

Не знав, не знав звіздар гостробородий,

що в антисвіті є антизірки,

що у народах є антинароди,

що у століттях є антивіки.

Це знаю я. Жалій мене, звіздарю!

Це знаю я. І голову хилю.

У антисвіті зірочкою марю,

в антинароді свій народ люблю.

УЖИВАЙТЕ ПРАВИЛЬНО

У засобах масової комунікації широко вживають словосполучення безвіз, який часто пишуть в лапках: «безвіз». Варто пам'ятати, що в офіційно-діловій сфері потрібно вживати тільки термінологічне словосполучення безвізовий режим, а в неофіційній — його можна замінювати розмовним однослівним відповідником безвіз і писати без лапок! (За К. Городенською)

• Якого змісту надає висловленню повторення словотвірного компонента анти? Як ви розумієте останній рядок поезії?

378. Прокоментуйте думку мовознавця. Наведіть власні приклади.

При лексико-синтаксичному способі словосполучення застигає в своїй формі, кам’яніє і зливається в одне слово без словотворчих засобів. Наприклад: Тягнирядно, майбутнє (має бути) (К. Городенська).

ЯК ПРАВИЛЬНО?

Невідмінювані слова фрі, хакі є неузгодженим означенням до слів картопля, колір. Тому писати їх треба окремо: картопля- фрі, колір-хакі

379. Прочитайте. До виділених слів доберіть омоніми. Поясніть їх значення. Як називається цей спосіб словотвору?

1. Ми знов і знов розгортаємо немеркнучі сторінки «Кобзаря» (О. Гончар). 2. На березі Росі в Білій Церкві у 1797- 1829 роки створено декоративно-пейзажний парк «Олександрія». 3. Прекрасні схід і захід сонця, один від другого урочистіші (О. Довженко). 4. Місяць — цікаве й малодослі- джене небесне тіло (3 підручника).

• Поясніть правопис слів із великої літери.

СПІЛКУВАННЯ

380. Поділіться думками. Спростуйте або підтримайте тезу: «Убогий духом не може бути багатим»…

Домашнє завдання

381. Виконайте словотвірний розбір виділених слів. Поясніть їх значення, ураховуючи значення твірних основ і зміст усього речення.

1. З часів прапрадіда Гомера аж до сьогоднішнього дня немає кращого гримера, ніж добросовісна брехня (Л. Костенко). 2. Сумно, сумно серед неба. Сяє білолиций (Т. Шевченко). 3. На ще вогких пагорках, на схилах зацвіли наші перші весняні квіти — мати-й-мачуха (О. Копиленко).

• Визначте з-поміж поданих речень односкладні й двоскладні неповні. Чим вони різняться?

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які є способи творення складних та складноскорочених слів?

— Коли складні слова пишуться через дефіс, а коли разом? Наведіть приклади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити