Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§55. ПОВНОЗНАЧНІ ТА СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

Як намистини, диво калинове — Частини мови.

Д. Білоус

Буду я навчатись мови золотої

Частини мови — це лексико-граматичні класи слів із подібними семантичними, синтаксичними й морфологічними ознаками.

Практикум

392. Розподіліть слова за частинами мови. Чим ви керувалися при розподілі? Які ознаки вказують на належність слів до тієї чи тієї частини мови?

Талант, талановитий, талановито, п’ятий, п’ятірка, п’ять, п’ятеро, уп’ятьох, читач, читати, читання, прочитаний, читаючи, холод, холодний, холодно, холодити, охолоджений.

393. Поміркуйте, чи можна за морфемами -ий, -уть, -а, -о визначити, якими частинами мови є слова, до складу яких вони входять. Відповідь обґрунтуйте.

394. Межі між різними частинами мови нестійкі: вони можуть втрачати свої основні ознаки й переходити одна в одну. Знайдіть слова такого типу в тексті, визначте їх частиномовну належність. Наведіть 3-4 власні приклади за поданим зразком.

Уся робота, крім приготування вечері, уже перероблена. Усе в господарці чемно стоїть на своїх місцях. Позичене — повернуто, загублене — віднайдено. І хата, і господарка світяться чистотою і порядком. Сьогодні прибирати, порати, виносити сміття з хати чи, борони Боже, позичати — забороняється. І неживе, і живе має бути вдома (Дара Корній).

Об'єктом вивчення в морфології є слово як носій ряду граматичних значень. Окремо взята форма конкретного слова є його словоформою.

Кожний клас слів має своє лексичне значення: предметності, ознаки предмета, кількості, узагальненої вказівки на предметність, ознаки або кількості, дії чи стану. Такі класи слів називають повнозначними. Слова, що загальнокатегоріального значення самостійно не виражають, називаються неповнозначними.

395. Запишіть слова за семантичною або граматичною характеристикою. Визначте їхню частиномовну належність.

1. Людяний у своїх діях і ставленні до інших людей. 2. Лексикографічний продукт, який містить впорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень тощо) з короткими їх характеристиками або характеристиками позначених ними понять, або з перекладом іншою мовою. 3. Складений займенник зі значенням «невідомо що». 4. Прислівник, що означає «з великою швидкістю». 5. Антонім до слова, що означає «який має низьку або відносно низьку температуру». 6. Зображувати кого-, що-небудь на площині олівцем, пером, фарбами тощо.

СПІЛКУВАННЯ

396. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що знання, здобуті самостійно, міцніші? Аргументуйте свою думку прикладами.

Домашнє завдання

397. Складіть за зразком портрет відомої особистості (письменника, науковця, громадського діяча, спортсмена, співака та ін.), використовуючи лише іменники, прикметники, дієслова, прислівники.

Прізвище особистості

Іменники

Прикметники

Дієслова

Прислівники

Тарас Шевченко

Кобзар, письменник, художник, геній, пророк, талант

славетний, героїчний, геніальний, незламний, могутній, патріотичний, справедливий, талановитий

писав, вірив, боровся, любив, надихав, співчував, малював, уболівав

сильно, рішуче, незламно, правдиво, пророчо, проникливо, актуально

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Як тлумачать мовознавці термінологічне словосполучення «частини мови»?

— За якими критеріями частини мови поділяються на самостійні й службові?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити