Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§57. КАТЕГОРІЯ РОДУ ІМЕННИКІВ

Лише людині дано здатність розуміти своє місце, призначення, роль… Лише їй одній зрозуміло, що чоловіки — чоловічого роду, жінки — жіночого, із середнім взагалі плутанина…

О. Стукало

Буду я навчатись мови золотої

Рід незмінюваних іменників визначається так:

1) іншомовні іменники-назви неістот мають середній рід: кіно, шосе, журі, кашне; назви істот мають рід відповідно до статі: цей месьє, ця леді;

2) власні назви мають рід відповідно до загальної назви: Токіо (місто), Екзюпері (письменник);

3) абревіатури мають рід стрижневого слова: МВФ (фонд). Іменники-назви істот за фахом, родом занять з нульовим закінченням належать до чоловічого роду: інженер, директор, міністр. Від них або творяться назви істот жіночої статі (учитель — учителька), або ж вони позначають й осіб жіночого роду, тому рід таких іменників визначають синтаксично: професор Вершинін — професор Вершиніна. Більшість назв тваринного світу позначають істот без указівки на стать: барс, шпак, метелик, але: півень, курка, курча.

Є в українській мові порівняно невелика кількість іменників з узагальненим значенням — назви осіб за їхніми характерними діями або особливостями поведінки: писака, читака, кривляка… Це іменники спільного роду. Вони можуть належати до чоловічого або жіночого роду залежно від статі особи, яку вони називають: староста Роман і староста Ірина; сирота Тарас і сирота Оксана.

Іменники спільного роду мають широкі стилістичні можливості: вони виступають то як нейтральні назви (листоноша, сирота), то як позитивна характеристика (бідолаха, трудяга), то як негативна оцінка (волоцюга, нечепура, зайда, базіка).

Стилістичні можливості категорії роду не однаково виявляють себе в різних стилях мови. В офіційно-діловому мовленні перевага віддається формам чоловічого роду, щоб підкреслити не стать, а службове і соціальне становище людини: лаборант Ганна Петренко, секретар Ольга Коваленко, інженер Ірина Кравчук.

Середній рід часто використовується для створення негативних характеристик дрібних, мізерних душею людей: Насилу виліз із бебехів пан Цибульський: таке плюгавеньке, товстеньке, кирпате… (О. Стороженко).

Практикум

403. Працюймо групами. Усно складіть з кожним із поданих іменників речення так, щоб спочатку іменник означав особу чоловічої статі, а потім — жіночої. Визначте їхню стилістичну роль.

I група: трудяга, нероба, невдаха, бідолаха, базікало;

II група: лікар, професор, суддя, архітектор, менеджер;

III група: інженер, історик, директор, фізик, контролер.

404. Використовуючи тлумачні словники, визначте рід іменників. Уведіть 3-4 з них у речення.

Алое, каланхое, шампунь, какао, тюль, манто, манго, візаві, мадам, денді, філе, пюре, кюре, фрау, сер, аташе, жабо, інкогніто, сорго, купе, кашне, бюро, ательє, рагу, суфле, лате, ралі.

Іменники степ, кір, вибір, біль, тюль за характером основ і системою флексій в українській мові належать до чоловічого роду; іменник путь — до жіночого.

405. До іменників жіночого роду запишіть іменники чоловічого роду, від яких вони утворилися. Позначте словотвірні суфікси.

Українка, узбечка, татарка, кореянка, китаянка, парижанка, львів’янка, німкеня, італійка, киянка, черкащанка.

406. Розподіліть слова в три колонки за родами. Визначте іменники — назви істот і неістот.

Мідь, склад, міх, ласка, гриф, лава, бал, курча, джміль, таксі, какао, балка, лист, пара, зерно, насіння, бадилля, сестра, староста, щедрість, сім’я, ім’я, старт, чемпіон, поет, ТСН, Мінфін, АТО, НБУ.

• Доведіть, що виділені слова є омонімами, склавши усно по два речення з кожним із них.

Деякі іменники мають паралельні форми роду:

фальш — фальшем (ч. р.);

фальш — фальшю (ж. р.);

абрикос — абрикосом (ч. р.);

абрикоса — абрикоси (ж. р.);

зал — залом (ч. р.);

зала — залою (ж. р.).

407. Визначте рід абревіатур.

СБУ, ООН, МВС, АТС, ВМФ, ПК, ЗМІ, ЄС.

408. На місці крапок запишіть українські відповідники іншомовних слів. Визначте рід іншомовних і українських слів. Порівняйте, зробіть відповідні висновки.

На нас звалилося стільки нових слів, що не завжди встигаєш вдуматися у значення кожного. Давайте спробуємо розібратися. Отже, бартер — прямий товарообмін, бізнесмен — ділова людина, дилер — …, ембарго — …, емісія — …, інвестиції — …, комунікації — …, конвертованість — …, кредитор — …, конкуренція — …, ліцензія — …, менеджер — …, прес-реліз — …, сертифікат — …, шоу — … (З газети).

СПІЛКУВАННЯ

409. Г. Сковорода радив: «З видимого пізнавай невидиме». Як ви розумієте цей афоризм? Що ви робите для того, щоб «пізнати невидиме»?

Домашнє завдання

410. Визначте рід усіх іменників у тексті.

Чи знаєте ви, що терміни «чоловічий», «жіночий», «середній» дісталися нам у спадок від грецьких учених? У V ст. до н. е. філософ Протагор запропонував поділити всі імена на три роди: чоловічий, жіночий і … речовий. Пізніше Аристотель запропонував замінити останній термін словом середній рід.

У німецькій мові, як і в українській, три роди, у французькій — два, в англійській — фактично жодного, але назви осіб розрізняють семантично — за статтю.

У багатьох народів світу взагалі відсутній звичний для нас поділ слів за родами (За О. Потапенком).

• Поміркуйте, чому в різних мовах світу неоднаковий поділ іменників за родами.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які іменники відносяться до іменників спільного роду? Наведіть приклади.

— Як визначити рід незмінюваних іменників?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити