Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§67. РОЗРЯДИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ГРУПИ ЧИСЛІВНИКІВ ЗА БУДОВОЮ

Чоловік має два вуха, щоб багато слухав, а один язик, щоб менше говорив.

Народна мудрість

Буду я навчатись мови золотої

Практикум

478. Спишіть речення, уставляючи пропущені літери. З'ясуйте групу за будовою і значення вжитих числівників.

1. З ос..ні він безпремінно наймає д..сятин з п’ятнадцять, а то і всі двадцять поля (Панас Мирний). 2. Сад був ще зовсім молодий — його посадили років сім чи вісім тому самі працівники Інституту Міжпланетних сполучень (В. Бережний). 3. Від інших вул..ць її відрізняли асфальтовий тротуар, два- три добре збудовані будинки (І. Семенченко). 4. Два-три слівця н..нароком, дві-три сльозинки на очах… (П. Грабовський)

479. Визначте, якою частиною мови є слова пара, десяток, дюжина, сотня, тисяча, частина, половина, третина, четвертина. Які з них за змістом тотожні дробовим числівникам?

480. Прочитайте прислів'я. Визначте розряд числівників за значенням і групу за будовою. Згадайте й запишіть 3-4 прислів'я із числівниками.

1. Наговорив сім міхів горіхів, гречаної вовни, та всі не повні. 2. Сім верст до небес, і все пішки. 3. На грам амуніції, на десять амбіції. 4. В роботі «ох», а їсть за трьох. 5. Хоч три дні не їсти, аби з печі злізти. 6. Краще на п’ять хвилин раніше, ніж на хвилину пізніше. 7. Одна ластівка не робить весни. 8. Мудрій голові досить два слова. 9. Дві господині в хаті не дадуть ради кошеняті.

481. Прочитайте уривок зі статті Олени Куренкової «12 обручів Закарпаття, потрапити у які матимете за щастя».

«8 ОБРУЧ — ЦЕ КОЛИ СТИСКАЄТЬСЯ СЕРЦЕ»: ВОДОСПАД ТРУФАНЕЦЬ

Вода спадає 5 виразними каскадами із загальної висоти 36 м, гарантуючи цьому водному об’єкту звання найвищого водоспаду українських Карпат. Видимою є лише невелика частка краси та могутності водних мас, споглядати її можна зі спеціально встановленого дерев’яного містка біля підніжжя. Включений у 1997 році до Карпатського біосферного заповідника, водоспад є однією з «найзручніших» туристичних атрак- цій, адже знаходиться прямо обабіч траси Н-09 Ясіня—Рахів, і за будь-яких умов просто не може бути непоміченою.

• Спишіть уривок, записуючи цифри словами. Визначте розряд числівників за значенням та будовою.

• Зробіть морфологічний розбір двох числівників (на вибір).

482. Перегляньте підручники з географії, історії, математики, фізики, хімії. Як часто і з якою метою автори використовують числівники? Зробіть висновок про доцільність і важливість використання числівників у текстах наукового стилю.

СПІЛКУВАННЯ

483. Прокоментуйте думку Віктора Гюго: «У кожної людини три характери: той, який їй приписують, той, який вона сама собі приписує, і, нарешті, той, який є насправді».

484. Робота парами. Прочитайте епіграф до теми. Розкрийте зміст прислів'я в діалозі з однокласником.

Домашнє завдання

485. Складіть невеликий текст про те, як ви організуєте свій робочий день. Уживайте числівники різних розрядів за значенням і будовою. До якого стилю належить створений вами текст?

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які конструкції на позначення часу вживаються в офіційно-діловому та розмовному стилях? Наведіть приклади.

— На які групи за будовою поділяють числівники?

— У чому полягає відмінність використання числівників у художньому й офіційно діловому стилях?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити