Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§69. НАПИСАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ І ВІДЧИСЛІВНИКОВИХ СЛІВ

Сила слова! Слово дволике, як римський бог Янус. З одного боку воно пусте й безвартісне, з іншого — всемогутнє, спроможне потрясати не тільки душі, а й цілі світи.

П. Загребельний

Буду я навчатись мови золотої

Разом пишуться:

складні кількісні числівники

одинадцять, п'ятдесят, триста

складні порядкові числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний

дев'ятисотий, п'ятсоттридцятитисячний, шістдесятип'ятимільйонний; багатотисячний

складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами

двадцятиповерховий, семиразовий, стодвадцятип'ятирічний

складні прислівники, утворені сполученням прийменника із числівником

вдвоє, вдруге, надвоє, удвох

Через дефіс пишуться:

порядкові числівники, написані цифрами й літерами

7-й, 10-ї, 11-го, 35-мільйонний, 4/2-тисячний

складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами

20-річний, 10-поверховий

складні прислівники, утворені за допомогою прийменника по від порядкових числівників

по-перше, по-друге, по-третє

Окремо пишуться:

складені кількісні та порядкові числівники

тисяча п'ятсот тридцять вісім, дві тисячі вісімнадцятий

порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною й под.

три з половиною тисячний загін

прислівники, утворені сполученням прийменника по зі збірним числівником

по двоє, по троє, по четверо

Практикум

494. Доберіть і запишіть 10 складних прикметників, першою частиною яких є числівник. Складіть із 4-5 прикметниками речення.

495. Дослідники зазначають, що складні прикметники-кольороназви можуть утворитися за допомогою числівникового компонента сто-, три- , семи- і прикметникових основ: трибарвний, семибарвний, трикольоровий, стоцвітний. Утворіть подібні прикметники і запишіть. У текстах якого стилю використовують такі прикметники? Наведіть приклади.

496. Прочитайте текст. Поясніть написання виділених числівників і від- числівникових слів.

Римська система числення в її сучасному варіанті складається з таких базових знаків: І — 1; V — 5; Х — 10; L — 50; С — 100; D — 500; М — 1000.

Система розташування цих цифр така: числа до трьох включно утворюються за допомогою додавання одиниць (II, ІІІ), — чотириразове повторення будь-якої цифри заборонено.

Щоб утворити числа більше трьох, додається або віднімається велика і менша цифра, для вирахування менша цифра ставиться перед більшою, для збільшення — після, (4 = IV), та ж логіка діє і з іншими цифрами (90 = ХС).

Римські цифри використовуються у таких випадках: номер століття або тисячоліття (XIX століття, II тисячоліття до н. е.); порядковий номер монарха; номер тому в багатотомній книзі (іноді — номера частин книги, розділів або глав); інші важливі події або пункти списку, наприклад (V постулат Евкліда, Ігри XXII Олімпіади тощо); валентність хімічних елементів та ін.

(З інтернетних джерел)

Нарощення складається з однієї літери, якщо порядковий числівник закінчується на -ої, -ою: з 10-ї години.

Дволітерне нарощення буває тоді, коли порядковий числівник закінчується на приголосний і голосний: на 27-мукілометрі; у 2-му томі.

Виконайте тестові завдання online

СПІЛКУВАННЯ

497. Поясніть вислів Оноре де Бальзака: «Бувають люди, подібні на нулі: їм завжди потрібно, щоб попереду були цифри».

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які особливості правопису числівників?

— Як треба писати відчислівникові слова?

Домашнє завдання

498. Напишіть короткий твір (12-14 речень) з теми «Мова цифр завжди переконлива».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити