Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§72. ВИДИ ДІЄСЛІВ

Дієслово — рух, дія, образ.

В. Русанівський

Буду я навчатись мови золотої

Розрізняють два види дієслів — доконаний і недоконаний.

Дієслова недоконаного виду виражають тривалу дію або стан, незавершеність і відповідають на питання що робити? Вони виступають у всіх трьох часах: бігав, ловиш, прийду.

Дієслова доконаного виду виражають завершену, результативну дію або стан і відповідають на питання що зробити? Вони не мають форми теперішнього часу: пробіг, зловлю.

Дієслова недоконаного і доконаного видів можуть утворювати співвідносні пари: брати — забрати, писати — написати, ловити — піймати.

ТВОРЕННЯ ВИДОВИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА

Засоби творення

Приклади

Префікси

читати — прочитати, вітати — привітати

Суфікси

стукати — стукнути, відчиняти — відчинити

Чергування звуків

видирати — видерти, скакати — скочити

Зміна наголосу

скликати — скликати

Зміна основи слова

брати — взяти, шукати — знайти

У деяких дієсловах значення доконаного і недоконаного виду може виражатися однією формою: женити, ранити, веліти, наслідувати, вінчати, атакувати, телеграфувати, телефонувати, організувати: Працюй, як велить тобі совість (що робить? — недоконаний вид); Командир велів готуватись до походу (що зробив? — доконаний вид). Такі дієслова називаються двовидовими.

Окремі дієслова мають тільки форму недоконаного виду (гордувати, вимагати, чекати, мислити, мріяти, гомоніти, ледарювати, ворогувати, стежити тощо) або тільки форму доконаного виду (розпитатися, натерпітися, провчитися, розпишатися, наврочити). Такі дієслова називаються одновидовими.

Практикум

514. Прочитайте текст. Визначте основну думку. Знайдіть у тексті дієслова і визначте їх вид.

Здавна кожне державне об’єднання намагається підняти свій прапор, затвердити й представити іншим свої відзнаки і клейноди, виявити себе і свою сутність у національній символіці.

Гербом України є тризуб, а прапор має два кольори — жовтий і синій. Який же зміст, яка історія в цих символах?

На території України зображення тризуба з’явилося дуже давно. Розрізняють його на монетах Володимира Великого та інших київських князів.

Багато дослідників схильні до думки, що тризуб з’явився з грецької культури. Згадаймо Посейдона зі скіпетром у формі тризуба як символу божественної влади царя й могутності над водною стихією. Прозерпіна, дружина підземного бога Плутона, також має тризуба. Вона царює над підземними водами й заганяє їх у зерна та коріння рослин. Поєднання хреста з тризубом знаходять також на візантійських, татарських монетах (За В. Супруненком).

515. З'ясуйте, за допомогою яких засобів утворено видові пари дієслів.

Лити — налити, розв’язати — розв’язувати, ловити — піймати, заспівати — заспівувати, зігріти — зігрівати, виробити — виробляти, летіти — прилетіти, падати — впасти, заходити — увійти, рубати — рубонути, збирати — зібрати, видерти — видирати, закотити — закачувати, засипати — засипати, розрізати — розрізати, викидати — викинути.

516. До дієслів доконаного виду доберіть дієслова недоконаного виду, у яких видова співвіднесеність виражається зміною суфікса або перенесенням наголосу.

Заморозити, причепити, проказати, відсіяти, розробити, розвозити, підстерегти, виносити, вилити, замалювати, переключити, закликати, приладнати, влаштувати, запорошити.

СПІЛКУВАННЯ

517. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що за роки незалежності в Україні відроджено лише кілька традицій минувщини? Висловте власні міркування.

Домашнє завдання

518. Складіть по два речення з кожним двовидовим дієсловом так, щоб дієслово мало в одному реченні доконаний, а в другому — недоконаний вид.

Гарантувати, форсувати, атакувати, наслідувати.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Як розрізняти дієслова доконаного та недоконаного виду?

— Які дієслова належать до двовидових? до одновидових?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити