Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§73. ЧАСИ ДІЄСЛІВ, ЇХ ТВОРЕННЯ

Дієслово справді відзначається великою силою.

І. Вихованець

Буду я навчатись мови золотої

Значення теперішнього, майбутнього, минулого часу мають дієслова дійсного способу.

ТВОРЕННЯ ЧАСОВИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА

Минулий час

Основа інфінітива + суфікс -л- (-в-)

водити — водив, водила, водило, водили

Основа інфінітива - суфікс (чиста основа), може зникати суфікс -ну-

нести — ніс, везти — віз, зів'янути — зів'яв

Майбутній час

Проста форма — від дієслів доконаного виду

несу — принесу, кажеш — перекажеш

Складна (синтетична) і складена (аналітична) форми — від дієслів недоконаного виду

казати — казатиму, буду казати

Форми дієслова одного часу можуть уживатися в значенні іншого: минулий час — у значенні теперішнього: Вийшов за школу— світа не видно, сліпить очі, рве за поли, з ніг валяє (С. Васильченко); майбутній час — у значенні минулого: Сиджу — як загуде в грубі, як сипне, війне снігом у вікна — зразу стемніло (С. Васильченко) або теперішнього часу: Сивий ус, стару чуприну вітер розвіває; то приляже та послуха, як кобзар співає… (Т. Шевченко).

Практикум

519. Утворіть від дієслів усі можливі часові форми, поясніть особливості їх творення.

Палити, дати, радити, просити, гнати, зичити, мріяти, могти, змогти, скласти, складати, відбудовувати, допомогти, допомагати, перевезти, брати, забрати, називати.

• Складіть п'ять речень зі словами (на вибір), у яких дієслівні форми одного часу вживалися б у значенні іншого.

520. Прочитайте уривок із художнього твору. Визначте стилістичну роль часу дієслів.

Любові на світі більше, ніж думають люди. Але через те, що вона потай народжується і тихцем у зітханнях чи сльозах умирає, менше гадається і менше говориться про неї. І тільки пісня не соромиться вечорами розкривати людям чари їхньої молодості, свято і муку душі, тривогу довірливого серця і чорну розлуку чи зраду. Тоді, в печалі чи радості, добрішим і кращим стає чоловік і з подивом бачить, скільки зайвого мулу невідомо для чого осіло в його середині, як швидко сіра буденщина розхлюпала його чашу кохання (М. Стельмах).

521. Прочитайте текст. Випишіть дієслова, визначте їх вид і час. Поясніть стилістичний потенціал різних часових форм дієслова.

Цієї ночі в повітрі пахло Часом. Томас посміхнувся. Оце цікаво! Чим може пахнути Час? Пилом, годинниками й людьми. А коли подумати над тим, як звучить Час, то дійдеш висновку, що він звучить, наче струмок у темній печері, мов чиїсь крики, мов стукіт грудок, які падають на віко порожньої скрині, наче дощ. А цієї ночі — Томас вистромив руку за вікно кабіни — цієї ночі можна майже відчути його на дотик (Рей Бредбері).

• Поміркуйте над запитанням: «Чим може пахнути Час?»

522. Ознайомтеся з уривком зі статті сучасної дослідниці Т. Грубої. Визначте час дієслів. Поміркуйте, чому в науковому стилі найбільш уживаними є дієслова в теперішньому часі.

Останнім часом відбувається зниження загального рівня володіння культурою мовлення… Водночас опитування вчи- телів-словесників і старшокласників, спостереження над навчально-виховним процесом у профільній школі засвідчують: учні усвідомлюють те, що вміння чітко й зрозуміло висловлювати свою думку, говорити грамотно, не лише привертати увагу до власного мовлення, але й впливати за його допомогою на слухачів — це своєрідна характеристика професійної придатності людей будь-якого фаху.

СПІЛКУВАННЯ

523 чи погоджуєтеся ви з думкою, що відбувається зниження загального рівня володіння культурою мовлення? Висловте власні міркування.

Домашнє завдання

524. Запишіть текст прогнозу Гідрометцентру на наступну добу, використовуючи інтернетні джерела або телепередачу. Чому в ньому використовується лише одна часова форма? Чи завжди значення часу передається за допомогою дієслівних форм? Як можна ще висловити цю думку? Відповідь обґрунтуйте.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які морфологічні ознаки мають дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часу?

— Які форми майбутнього часу мають дієслова доконаного й недоконаного виду? Наведіть приклади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити