Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§74. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ

Тільки дієслова здатні висловлювати енергійність і конкретний заклик до дії.

Лео Бернетт

Буду я навчатись мови золотої

Спосіб дієслова вказує на характер віднесеності дії до дійсності як реальної чи нереальної.

Дієслова дійсного способу

Дієслова умовного способу

Дієслова наказового способу

означають реальну дію, яка відбувалася, відбувається чи відбуватиметься

означають дію, можливу за певних умов, або бажану

означають наказ, прохання, побажання, пораду, заклик до виконання дії

змінюються за часами, числами, в теперішньому і майбутньому часі — за особами, а в минулому — за родами

форм часу не мають, змінюються за числами, а в однині — за родами

форм часу не мають, змінюються за числами; в однині мають просту форму 2-ї (ти), а в множині — 1-ї (ми) і 2-ї (ви) особи

любив, люблю, любитиму, полюбили, полюбимо

сказав би, запам'ятала б, спало б

прилинь, знайди, хай світить, ходімо

У дієсловах наказового способу після д, т, з, с, л, н перед закінченнями -мо, -те пишемо знак м'якшення: злазьмо, злазьте.

Після б, п, в, м, ф, ж, ч, ш та р знака м'якшення не пишемо: ставмо, поруште, вдармо.

Форми одного способу можуть вживатися в значенні іншого: 1) наказового в значенні дійсного: А хтось тоді і порадь… (порадив); 2) наказового в значенні умовного: Вийди (вийшов би) з дому вчасно, то не запізнився б; 3) умовного в значенні наказового: Пождав би (жди) ти безмісячної ночі (Леся Українка); 4) дійсного в значенні наказового: Пошлеш (пошли) новий універсал, моїм іменем накажеш (накажи) (Н. Рибак).

Практикум

525. Запишіть речення, уставляючи пропущені літери й розкриваючи дужки. Підкресліть дієслова. Визначте спосіб їх.

1. Заходило сонце, мінялося барвами небо: то (жовтогарячими, то прос..нюватими, доки (не)загускло в німій в..чоровій проз..лені (Гр. Тютюнник). 2. І (зоре)пади пишуть повість про літо перами (жар)птиць, і п..ремож..на з..мовість конає в серці гор..лиць (І. Муратов). 3. Я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер (М. Вінграновський). 4. Спинюся я і довго буду слухать, як бродить літо по з..млі моїй (Л. Костенко).

526. Замініть подані речення реченнями з дієсловами умовного способу. Якого стилістичного забарвлення набувають їхні синонімічні варіанти?

Готуйтеся до кожного уроку. Слідкуйте за дотриманням норм української літературної мови. Відредагуйте цей текст. Прочитайте нові книжки.

527. Подані дієслова поставте в форму 2-ї особі однини наказового способу. Поясніть уживання знака м'якшення.

Насипати, ужалити, передбачити, звузити, вдарити, попередити, узгодити, перевірити, стати, підносити, підноситися, збільшити, зважити, озвучити.

528. Прочитайте побажання психологів. Прокоментуйте їх.

КІЛЬКА ПОБАЖАНЬ, ЯК СТАТИ УСПІШНИМ

Знаходьте час для роботи — це умова успіху.

Знаходьте час для роздумів — це джерело сили.

Знаходьте час для ігор — це джерело молодості.

Знаходьте час для читання — це джерело знань.

Знаходьте час для дружби — це джерело вашого щастя.

Знаходьте час для мрії — це шлях до зірок.

Знаходьте час для прояву відчуттів — це шлях до радості.

Знаходьте час для веселості — це шлях відновлення.

• Визначте спосіб дієслова. Чи можливо в цьому тексті використати дієслово іншого способу? Відповідь обґрунтуйте.

СПІЛКУВАННЯ

529. Складіть «Кілька правил успішного учня». Прокоментуйте їх.

Домашнє завдання

530. Випишіть із текстів художнього або публіцистичного стилю по 2 речення з дієсловами дійсного, умовного і наказового способу. Перебудуйте речення, змінивши спосіб дієслів. Прокоментуйте зміни у змісті речень.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Яку дію виражає дійсний спосіб дієслова? Наведіть приклади.

— Які морфологічні ознаки мають дієслова умовного способу?

— Яку дію виражає наказовий спосіб дієслова? Наведіть приклади.

— Які морфологічні ознаки мають дієслова наказового способу?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити