Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§75. СТАН ДІЄСЛОВА. ПЕРЕХІДНІ Й НЕПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА

Дієслово — режисер усієї вербальної фрази.

Л. Теньєр

Буду я навчатись мови золотої

Дієслова по-різному виражають відношення дії (або стану) до особи-діяча й предмета-об'єкта.

Дієслова активного стану позначають дію, джерелом якої виступає сам виконавець дії (у реченні він — підмет): Співак виконує арію. Виконувана дія безпосередньо спрямовується на предмет (у реченні це прямий додаток, виражений іменником або займенником у знахідному відмінку без прийменника).

Дієслова пасивного стану вказують на дію пасивну, тоді об'єкт дії стає підметом, а суб'єкт — додатком у формі орудного відмінка без прийменника: Арія виконується (виконана) співаком. Дієслова пасивного стану творяться від дієслів активного стану за допомогою постфікса -ся.

Дієслова зворотного стану позначають дію, спрямовану на дійову особу: Молоді цілуються — люди з них милуються (І. Муратов). Такі дієслова мають постфікс -ся:

Візьміть до уваги, що українська мова уникає пасивних конструкцій, природніше сказати вас запрошує директор, ніж ви запрошуєтеся директором.

Практикум

531. Ірина Мацко в книзі «Імбир для душі» радить читачам: «Додайте до страви добру жменю рішучості, сили волі та впевненості у власну перемогу», «Додайте до страви ложку віри у щасливе майбутнє». Чи пов'язані такі поради із загальновідомою думкою: коли готуєш їсти, будь у доброму настрої, бо зі стравою «передаються» емоції, почуття, настрій того, хто її готував? Опишіть процес приготування улюбленої страви лише дієсловами. Визначте морфологічні ознаки дієслів.

532. Визначте стан дієслів у словосполученнях. Складіть із ними речення.

Держава будується, друзі зустрічаються, хліб кришиться, річка розливається, готуватися до свята, піклуватися про матір, підніматися на гору, летіти до Одеси, читати вірші.

Буду я навчатись мови золотої

Однією з найважливіших граматичних ознак дієслова є ознака перехідності (неперехідності).

Перехідні дієслова

Неперехідні дієслова

означають дію, що переходить або спрямована на предмет, названий іменником або займенником у Зн. в. без прийменника чи в Р. в. (якщо присудок уживається із часткою не)

означають дію, що не переходить на предмет, тому вони не вимагають додатка у знахідному відмінку без прийменника

посадити (що? Зн. в.) грушу, зустріти (кого? Зн. в.) знайомих, не чути (чого? Р. в.) голосу

Щоб часом дарма не блудити, чужого розуму питайся (Нар. творчість).

Деякі перехідні дієслова можуть втрачати перехідність і виступати в значенні неперехідних. Це буває тоді, коли немає при дієсловах додатка, вираженого іменником у знахідному відмінку без прийменника. Порівняймо: читати книгу, виконати вправу (тут дієслова читати, виконати — перехідні) і виразно читати, швидко виконати (дієслова читати, виконати — перехідні, але вжиті зі значенням неперехідних).

Якщо до перехідного дієслова додати частку -ся (-сь), то воно стає неперехідним: умивати — умиватися.

Практикум

533. Прочитайте речення, випишіть дієслова, згрупувавши їх за ознакою перехідності/неперехідності. Обґрунтуйте свій вибір. Утворіть усі часові форми дієслів.

1. Усі, навіть найдрібніші, приємності, які ми робимо комусь, не забуваються (Н. Гербіш). 2. Розгадував я шелест яворів (В. Крищенко). 3. Ми з осінню зіграєм в дві руки цю увертюру для стрімкого падолисту (С. Костюк). 4. З небокраю очей не звожу, де завії танцюють чардаш... (Л. Сердунич) 5. Усе віддати можна у ремонт,— авто, годинник, одежину з плюшу... Але найбільша марнота з марнот — полагодити знівечену душу (М. Жайворон).

534. Прочитайте текст. Випишіть із нього дієслова, визначте перехідність/ неперехідність, стан, синтаксичну роль. Утворіть усі часові форми дієслів.

Бабуся завжди все робила мовчки. Здавалося, вона дослухалася до чужих думок. Так це чи не так, але чомусь їй завжди вдавалося розгадувати людські таємниці, тож вона подумки підбирала потрібний лік і завжди досягала мети: липовим медом на сирниках склеювала шматки розчавленого серця; задобрювала варениками зі шкварками зголоднілу душу; омивала узваром із яблук брудні патьоки від внутрішніх сліз. І чимось таким ще заправляла бабуся всі свої страви, що всі негаразди забувалися вмить (Н. Гербіш).

У сучасному українському вжитку дієслова відправлятися /відправитися під впливом російських отправляться/отправиться стали єдиними виразниками різних значень руху, пор.: Автобус відправляється з Києва о 8 годині; Обережно! Поїзд відправляється; Ми відправляємося в дорогу. Для кожного з названих уживань в українській мові є свої дієслівні відповідники: Автобус відправляється з Києва о 8 годині — Автобус відбуває (виїжджає) з Києва о 8 годині; Обережно! Поїзд відправляється — Обережно! Поїзд рушає; Ми вирушаємо в дорогу; Вони вирушають у подорож автобусом (К. Городенська).

СПІЛКУВАННЯ

535. Складіть власну «теплу історію» до чаю, розкажіть її.

Домашнє завдання

536. Напишіть есе «Яку добру справу я зробив (зробила) нещодавно».

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які є способи визначення перехідності й неперехідності дієслів? Наведіть приклади.

— Розкажіть про категорію стану дієслів.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити