Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§76. ДІЄПРИКМЕТНИК. АКТИВНІ ТА ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ, ЇХ ВІДМІНЮВАННЯ. ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

…З’явився з-поміж дієслів Дієприкметник. І всіх, хто вмів виконувати дієслівну й прикметникову роботу, стали називати дієприкметниками.

І. Вихованець

Буду я навчатись мови золотої

Дієприкметник — це відмінювана дієслівна форма, що передає ознаку за дією, яка розгортається в часі або мала місце в минулому, і відповідає на питання який? яка? яке? які?.

ОЗНАКИ ДІЄПРИКМЕТНИКА

дієслівні

прикметникові

стан активний і пасивний;

час минулий і теперішній;

вид доконаний і недоконаний

жевріючий вогонь, освітлена кімната; сяючий обрій, заварений чай;

розпиляний, пиляний

пов'язаний з іменником; змінюється за родами, відмінками і числами; у реченні є означенням або іменною частиною складеного присудка

засмалений сонцем, засмалена сонцем, засмалене сонцем, засмалені сонцем; На клуні стовбичив nромоклий бусол; Чорна ніч інкрустована ніжністю (Л. Костенко)

Практикум

537. Прочитайте. Знайдіть і випишіть дієприкметники, назвіть дієслівні й прикметникові ознаки їх.

Вітряки! Натруджені старі дідугани, мало вас зосталося на землі нашій. А ті, що збереглися, стоять почорнілі на белебні з потрощеними дошками і, здається, звели до неба скалічені руки й благають пощадити їхню старість…

Відлопотіли вони своє, відмололи зерно на борошно, відстугоніли жорнами та ступами й тепер, покинуті й забуті, стогнуть під свавільними вітрами, ніби скаржаться на свою долю. У кожного вітряка своя доля, яка тісно переплелася з долею людською, бо ж люди, немов ті вітряки, живуть на вітровінні, не знаючи спокою. А іноді падають на землю від свавільних вихорів із потрощеними крильми. І не кожному судилося злетіти в небо…

Щоб скорити висоту, людині потрібні інші крила.

(За І. Цюпою)

• Складіть завершення тексту.

Буду я навчатись мови золотої

ТВОРЕННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

Активний стан

теперішній час: основа дієслова теперішнього часу + -уч-(-юч-) для 1 дієвідміни і -ач-(-яч-) для II дієвідміни

квітучий сад, хвилюючий погляд, ваблячий вигляд

минулий час: основа інфінітива + -л-

опале листя, розквітлий сад

Пасивний стан

минулий час: основа інфінітива + -н- (якщо основа закінчується на -а-);

-ен-(-єн-) (основа на приголосний та -и-, -і-(-ї-));

-т- (від односкладових дієслівних основ)

написаний звіт, засіяне поле; бачений зблизька, напоєний дощем, принесений додому; подертий наплічник

Активні дієприкметники недоконаного виду на вираження дієвої ознаки людини обмежені вживанням: стояча вода, але не стояча людина. Така форма не властива українській мові, треба вживати описову форму: людина, яка стоїть.

Практикум

538. Прочитайте текст. Випишіть дієприкметники. З'ясуйте, від яких дієслів вони утворені та яку роль у реченні виконують.

А поглянеш на розсипані хатки, на завіяні снігом лужки та діброви, на мовчазні під місяцем верби, на притихлі садочки й криниці — і звідусіль сколихнеться, оживе чиєсь кохання. Отак від хати до хати, від стежки до стежки будеш іти давніми чи свіжими слідами його, будеш неждано стрічатися з ним, як он із тією парою, що йде закутана одним кожухом (М. Стельмах).

539. Утворіть від дієслів активні дієприкметники минулого часу. Зів’янути, обважніти, постаріти, розтанути, пошерхнути, почорніти, пожовтіти.

540 Працюймо парами. Випишіть: 1) активні дієприкметники, визначте їх час, вид, форми творення; 2) пасивні дієприкметники, виконайте їх словотвірний аналіз, з'ясуйте морфологічні ознаки.

1. Коли весною зацвіте трава в палаючих серпанках, в степ на курган крутий іде старенька зморена журавка (Д. Луценко).

2. Прийшла моя пора тебе зустріти, ступить на твій клекочучий поріг (М. Вінграновський). 3. Посивілий з літами в бою, я над квітами щастя стою (Б. Сосюра). 4. Широке вікно — ніби величезна рама, у якій красується жива картина, створена природою (І. Цюпа). 5. Купана-цілована хвилями Дніпровими, люблена-голублена сивими дібровами, з колоска пахучого, з кореня цілющого, із усмішки і сльози, сонця, вітру і грози наша мова (Н. Білоцерківець).

541. Замініть дієслівні словосполучення на словосполучення «дієприкметник + іменник». Уведіть 2 з них у речення. Визначте синтаксичну роль дієприкметників.

Оприлюднити статтю, сонце палає, розв’язати задачу, дозріли вишні, загострити ніж, розгорнути книгу, розквітли дерева, провести нараду, перебудувати хату, виростити сад, умити дитину.

542. Поширте подані речення узгодженими означеннями, вираженими дієприкметниками.

Безмежні степи запорізькі. І невимовно чарівні вони прозорого ранку і в пору зачину жнив, коли море колосся дорідного і дозрілого, стрічаючи сонце, туманиться червоним золотом, переливається барвами райдуги й набирає такої врочистої тиші, немов само собою замилувалося.

Родючі поля запорізькі. Та цього літа напрочуд заколосились вони ще буйним врожаєм. Аж стебло погнулося, понатужилось під вагою зернистого колосу (Я. Ваш).

543. Доберіть щонайбільше правильних відповідників до ненормативних слів та словосполук із дієприкметниками.

Блимаючий вогник, діючий закон, біжучий рядок, проживаючий на вулиці Київській, уточнюючі відомості, воююча сторона, блокуючий пристрій, початкуючий письменник, конкуруюча фірма, самоклеюча стрічка.

ЯК ПРАВИЛЬНО?

Замість неправильної форми засівний, уживайте дієприслівник засіяний із суфіксом -н-, який додається до дієслова з основою на -а [зас'ійа + н + ий].

СПІЛКУВАННЯ

544. Прокоментуйте думку Бориса Антоненка-Давидовича: «…Невластивість активних дієприкметників українській мові — це не вада її, що спонукає запозичати граматичні форми з інших мов, а її особливість».

Домашнє завдання

545. Заповніть таблицю прикладами з поданих речень і власними.

НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

Дієприкметник-означення пишеться

Дієприкметник-присудок пишеться окремо

разом

окремо

без залежних слів (виступає як прикметник)

із залежними словами

є протиставлення

1. Той Сон і Син (не)гойдані ніким. Мій день народження — це ти. Повите муками у тебе є минуле. В огні буденної людської суєти у мене є майбутнє (не)заснуле. 2. Думки (не) виказані стали за порогом. Рости, моя розбуджена тривого! 3.(Не)меркнучий Дніпре! В якім переброді народ переходить в майбутні світи? 4. На Псло, на Ворсклу, на Сулу, на юні води (не)початі ліг золотий осінній сум. 5. В душі моїй печаль стоїть (не)ждана, в проміннях пам’яті обличчя дорогі (Із тв. М. Вінграноеського).

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які морфологічні ознаки дієприкметника уподібнюють його до прикметника? Відповідь проілюструйте прикладами.

— Які морфологічні ознаки дієприкметника дають підстави розглядати його як особливу форму дієслова? Відповідь проілюструйте прикладами.

— Які синтаксичні функції виконує дієприкметник?

— Які дієприкметники називають пасивними? Прокоментуйте способи їх творення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити