Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§77. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. ПЕРЕХІД ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПРИКМЕТНИКИ. БЕЗОСОБОВІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

Без знання української мови українські устремління виявляться збудованими на піску.

О. Потебня

Буду я навчатись мови золотої

Дієприкметник разом із залежними словами називається дієприкметниковим зворотом.

Якщо дієприкметник виступає присудком, дієприкметниковий зворот комами не виділяється (між групою підмета та групою присудка кома не ставиться).

Практикум

546. Запишіть речення, уставляючи пропущені букви й розділові знаки. Підкресліть дієприкметникові звороти. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.

1. Спить Галич заколисаний шер..хом яс..нового листя ошпар..ного першим морозцем (Р. Федорів). 2. А повітря настояне на ароматах смолини і мокрого листя пр..ємно дурманить голову (Є. Шморгун). 3.1 захолонувши у дивній грації зітхають свіжістю дівочою акації вітрами обціловані до ніг (В. Симоненко). 4. Хіба можна собі уявити українську хату не закві..ану рушниками? (В. Скуратівський)

547. Уведіть у речення подані дієприкметникові звороти так, щоб вони стояли на початку, усередині та в кінці речення. Поясніть уживання розділових знаків.

Надрукований текст. Перероблене видання.

Скористайтеся моделлю- підказкою!

Якщо присудок виражений дієприкметником, дієприкметниковий зворот комами не виділяється: Городи скрізь пообсаджувані понад Россю високими вербами (І. Нечуй-Левицький).

Буду я навчатись мови золотої

Засоби розрізнення прикметника і дієприкметника:

1) наголос: у прикметниках наголошується суфікс, у дієприкметниках — корінь: варений — варений;

2) суфікс дієслівної основи -а-, -и-, -і-, -ї-, який у дієприкметнику зберігається перед суфіксом -н-: підписати — підписаний.

Практикум

548. Працюймо парами. Випишіть словосполучення: 1) з прикметниками, 2) з дієприкметниками. Свій вибір обґрунтуйте.

Печена картопля, печена картопля, пекучий біль, палаюче сонце, сипучий пісок, варені яйця, зріла ягода, варена курка, нездоланий народ, нездоланний народ, квітучий сад, розквітлий сад, битий шлях, солоний піт, солені огірки, нездійснена мрія, нездійсненна мрія, несказане слово, несказанна туга.

549. Прочитайте. Випишіть дієприкметники, зробіть морфологічний розбір їх.

Західний антрополог запропонував дітям з африканського племені пограти в одну гру. Він поставив біля дерева кошик, наповнений смаколиками, і оголосив, звернувшись до дітей: «Той з вас, хто першим добіжить до дерева, отримає всі солодощі».

Коли він запропонував почати забіг, діти міцно зчепилися руками і побігли всі разом, а потім всі разом сиділи і насолоджувалися ласощами.

Вражений антрополог запитав в усміхнених дітей, чому вони побігли всі разом, адже кожен із них міг сам насолодитися фруктами. На що здивовані діти відповіли: «Обонато». Хіба можливо, щоб один був щасливий, якщо всі інші сумні?

«Обонато» їхньою мовою означає: «я існую, бо ми існуємо».

(З інтернетних джерел)

• Сформулюйте висновок цієї притчі. Що для вас означає «обонато»?

Буду я навчатись мови золотої

Від пасивних дієприкметників творяться безособові дієслівні форми на -но, -то шляхом заміни закінчення на суфікс -о: розбитий — розбито. Ці форми невідмінювані.

У реченнях із формами на -но, -то підмета не буває й не може бути, ці форми, як і безособові дієслова, на особу не вказують. Висловлення з такими формами підкреслюють результативність дії: заяву підписано, діло зроблено, вірш вивчено.

Практикум

550. Знайдіть у реченнях віддієслівні безособові форми на -но, -то і з'ясуйте їхню синтаксичну роль.

1. Найстаріший в Україні зоопарк відкрито 1878 року в Харкові. 2. У 1970 році компанією (Hewlett-Packard) презентовано розробку обчислювальної системи (комп’ютера), яка повністю розміщувалась на верхній частині столу і мала клавіатуру, маленький дисплей (монітор) і принтер. 3. У 2017 році розроблено прототип процесора з 50 квантовими розрядами. 4. Першу в Україні аптеку було відкрито у Львові 1445 року. 5. Першу в Україні станцію швидкої допомоги засновано в Києві 1881 року. 6. Український літак Ан-225 «Мрія» визнано найбільшим і найпотужнішим транспортним літаком, що будь-коли підіймався в повітря.

Аптека-музей у Львові

551. Утворіть від дієприкметників безособові дієслівні форми на -но, -то. Складіть із 3-4 утвореними дієслівними формами коротке оповідання.

Розроблений, визначений, запланований, застосований, відпрацьований, здійснений, створений, зазначений, розпочатий, названий, нагороджений, розташований.

СПІЛКУВАННЯ

552. Розкажіть про нові знахідки й наукові відкриття, використовуючи дієслівні безособові форми на -но, -то.

Домашнє завдання

553. Уявіть, що вам треба розказати про свій населений пункт людині, яка ніколи в ньому не була. Використовуйте речення з дієприкметниковими зворотами й безособовими формами на -но, -то.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Що називається дієприкметниковим зворотом? Наведіть приклади.

— Які синтаксичні функції виконують безособові форми на -но, -тої

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити