Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§78. ДІЄПРИСЛІВНИК

Мова — найважливіший національний ідентифікатор, завдяки якому кожна нація вирізняється з-поміж інших, усвідомлюючи себе самодостатнім та самочинним суб’єктом історії.

О. Федик

Буду я навчатись мови золотої

Дієприслівник — особлива форма дієслова, що означає додаткову дію або стан і відповідає на питання що роблячи? що зробивши?

ОЗНАКИ ДІЄПРИСЛІВНИКА

дієслова

прислівника

вид (доконаний/недоконаний), перехідність/неперехідність, час (теперішній, минулий), може мати залежні слова

незмінюваний, виконує роль обставини

Практикум

554. Прочитайте. Випишіть дієприслівники, визначте їх час і вид, поясніть спосіб творення.

Прикладом мудреця, який долав розбіжність у поглядах, не доводячи процес пошуку істини до конфлікту, є знаменитий філософ Сократ. Він не вдавався до конфліктогенів, а, з’ясувавши позицію співрозмовника в чітко сформульованій ним тезі, низкою послідовно поставлених запитань змушував його сформулювати антитезу, що суперечила б попередній тезі, і в такий спосіб самому переконатися, що він помилявся (3 інтернетних джерел).

• Розкажіть, як ви розв'язуєте конфлікти. У розповіді використовуйте дієприслівники.

555. Розгляньте таблицю, доповніть її власними прикладами.

ТВОРЕННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

Спосіб творення

Приклади

Недоконаний вид

Теперішній час: основа тепер, часу + -учи(-ючи) (дієслова І дієвідміни)

основа тепер, часу + -ачи(-ячи) (дієслова II дієвідміни)

Минулий час: основа інфінітива + -вши, -ши

Доконаний вид

Минулий час: основа інфінітива + -вши, -ши

556. Утворіть від поданих дієслів дієприслівники.

Перевірити, перевіряти, згадати, згадувати, читати, чути, почути, підняти, підіймати, штовхати, штовхнути.

557. Працюймо парами. Випишіть окремо дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Виділіть у них твірну основу й суфікс.

Зразок: прикрасивши; моделюючи.

Асоціюючись, систематизуючи, вирядивши, символізуючи, пробігши, виконавши, проаналізувавши, стосуючись, дивлячись, принісши, створивши, розгорнувши.

Буду я навчатись мови золотої

Дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот, який у реченні відокремлюється комами.

Дієприслівники завжди пов'язуються з тим іменником (займенником), що й дієслово-присудок: Читаючи роман, захоплююсь фантазією автора.

Окремі дієприслівники можуть переходити у прислівники: Раділи люди встаючи (Т. Шевченко); Люблю читати лежачи.

Практикум

558. Спишіть. Уставте пропущені літери й розділові знаки. Сформулюйте правила відокремлення дієприслівникових зворотів та одиничних дієприслівників.

1. Світить річка блукаючи заплавами зникаючи у мар..вах небосхилу (О. Гончар). 2. Квіти стуливши барвисті пелюстки заснули. Задзижчала оста..я бджілка поспішаючи на пасіку (А. М’ястківський). 3. Дитячий щебет наповнюючи хату робить її по-справжньому щасливою (Н. Зубицька). 4. І тремтить схвильоване коло..я прихилившись до мого плеча (О. Теліга). 5. Життя — така в..лика ковзаниця. Кому вдалось не падавши пройти? (Л. Костенко)

• Підкресліть дієприслівники і дієприслівникові звороти. Зробіть висновок про їхню стилістичну роль.

559. Доберіть з дужок правильний варіант продовження речення. Свій вибір обґрунтуйте. Проаналізуйте склад дієприслівникового звороту за синтаксичними зв'язками. Поясніть уживання розділових знаків. Виконайте морфологічний розбір дієприслівників.

1. Працюючи наполегливо, ... (робота була закінчена раніше; він закінчив роботу раніше). 2. Проходячи недалеко від будинку, ... (блиснуло світло; ми помітили відблиски світла). 3. Сівши за книжку, ... (йому нічого не було чути; він уже не чув нічого). 4. Проходячи мимо книгозбірні, ... (їй впали в око нові книги на вітрині; вона затрималась перед вітриною, щоб переглянути нові книги). 5. Наблизившись до берега, ... (йому почувся плескіт хвиль; він почув плескіт хвиль).

560. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання частки не з дієприслівниками.

1. Важко кидати землю, (не)залишивши на ній доброго сліду (І. Цюпа). 2. У своїй кузні кує новорічне сонце, кує, (не) докладаючи рук (М. Стельмах). 3. (Не)подумавши, кілочка (не)застружеш (Нар. творчість). 4. (Не)доспавши, (не)доївши часто, ми (не)втомними вертались додому, ми сідали за столи, і ще більше нам хотілось пізнати мудрість книг (К. Герасименко). 5. І спустився, (не)знаючи того, що журавлі, яких він хотів наздогнати, полетіли (не)зупиняючись на південь своїм великим шляхом перелітних птахів... (О. Іваненко)

У складі фразеологізму дієприслівниковий зворот комою не виділяється: сидіти склавши руки.

561. Відредагуйте речення. Поясніть можливість помилок, пов'язаних з уживанням дієприслівників.

1. Не засвоївши добре правила вживання апострофа, мені знову довелося звернутися до «Українського правопису». 2. Згадуючи своє дитинство, мені так хотілося знову побувати в ньому. 3. Супроводжуючи гостей, нас приємно вразило їхнє бажання якнайбільше дізнатися про наш край. 4. Прослухавши передачу по радіо про Василя Симоненка, у мене з’явилося бажання глибше ознайомитися з його творчістю. 5. Побувавши у фольклорній експедиції, нами було записано багато красивих пісень. 6. Викликаючи таксі економ-класу, воно обійдеться вам дешевше, ніж на стоянці.

Виконайте тестові завдання online

СПІЛКУВАННЯ

562. Академік М. Амосов у книзі «Роздуми про здоров'я» пише: «У більшості хвороб винна не природа, не суспільство, а сама людина. Частіше вона хворіє від ліні, жадібності, а іноді й від нерозуміння ціни здоров'я». Складіть усний виступ «Ціна здоров'я», використовуючи дієприслівники.

Домашнє завдання

563. Доберіть кілька прикладів неправильного вживання дієприслівників у рекламних оголошеннях. Запишіть, виправляючи помилки.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які ознаки дієприслівника уподібнюють його до прислівника? до дієслова? Відповідь проілюструйте прикладами.

— Які синтаксичні функції виконує дієприслівник?

— Що називається дієприслівниковим зворотом? Наведіть приклади.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.