Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§79. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Багато говорити і багато сказати — не одне й те ж саме.

Софокл

Буду я навчатись мови золотої

Прислівник — це незмінювана частина мови, яка виражає ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки і відповідає на питання як? коли? де? куди? звідки? якою мірою? чому? з якою метою?

У реченнях прислівники найчастіше виконують роль обставини, інколи — означення: Раз то мовить по-грецьки, удруге — по-турецьки (Нар. дума); На той час я уже встиг забути, що таке ковбаски по-віденському, флячки по-львівськи, кава по-турецьки… (Р. Іваничук).

Практикум

564. Розгляньте таблицю. Поставте однокласникам запитання за змістом таблиці.

РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Розряд

Значення

Питання

Приклади

Означальні

Якісно-означальні

якість ознаки, дії

як?

гарно, весело, добре

Кількісно-означальні

кількість і міра вияву дії, стану чи ознаки

скільки? як багато? якою мірою?

мало, багато, двічі, трохи, незвичайно

Способу дії

спосіб, яким відбувається дія чи виявляється ознака

як? яким способом?

напам’ять, нашвидкуруч, вдвоє, втроє

Обставинні

Місця

місце дії, напрямок у просторі

де? куди? звідки?

угорі, ліворуч, вдома, вниз

Часу

час перебігу дії

коли? відколи? доки?

торік, допізна, донині

Причини

причина або зумовленість дії

чому? з якої причини?

згарячу, знічев’я

Мети

мета дії

для чого? з якою метою?

навмисне, на зло

565. Прочитайте прислівники. Визначте їх розряд за значенням. Дорого, вузько, ясно, потроху, дотепер, торік, учора, іноді, вголос, зозла, глибоко, зранку, ненароком, згарячу, насамперед, трохи, відразу, знизу, завжди, мимоволі, добре, важко, тепло, мовчки, широко, колись, напоготові, по-вашому, пошепки, наперекір.

• 3 виділеними прислівниками складіть речення. Яку синтаксичну роль виконують прислівники в складених реченнях?

566. Розподіліть прислівники за розрядами.

Здалеку, багато, вчора, впевнено, ліворуч, спросоння, навпростець, назирці, нашвидкуруч, яскраво, сумно, там, позавчора, зосліпу, утричі, тоді, навколо, спокійно, холодно, надзвичайно, набагато, зненацька, по-літньому, напам’ять, гаряче, мало, зараз, зумисне, вниз, здалека, звідусіль, понині.

Буду я навчатись мови золотої

Більшість прислівників, крім найдавніших тут, там, туди, сюди, тоді, коли та ін., утворені від інших частин мови.

Окрему групу становлять складні прислівники.

Практикум

567. Виконайте словотвірний аналіз прислівників. Визначте їх походження.

Багато, розумно, давно, гуртом, уплав, по-нашому, по-материнському, двічі, тричі, довго, надзвичайно, віддавна, щороку, угорі, здалеку, згарячу, знічев’я, наперекір, напоказ, навприсядки, босоніж, наосліп, всередині.

• Доберіть до виділених прислівників синонімічні фразеологізми.

568. Пригадайте, що таке омофони. Поясніть написання поданих слів. Посередині — по середині; назустріч — на зустріч; по-новому — по новому; забагато — за багато; услід — у слід; надворі — на дворі; навіки — на віки; удень — у день; удвоє — у двоє.

• Складіть поетичний каламбур з однією парою слів на вибір.

569. Складіть речення, у яких би наведені слова виступали то прислівниками, то іменниками.

Ранком, зимою, кроком, гуртом, силою, миттю.

Буду я навчатись мови золотої

У діловому, науковому й публіцистичному стилях прислівники звичайно стилістично нейтральні. У художньому й розмовному стилях, крім стилістично нейтральних прислівників, уживаються емоційно забарвлені фразеологічні звороти-синоніми: сором казати, а гріх таїти; брехнею не далеко зайдеш; оженити неволею; виступцем тихо йти.

У розмовному мовленні поширені прислівники типу завдовжки, завширшки, завдальшки, відниньки, що вказують на приблизний розмір або час. Прислівники, похідні від іменників у формі орудного відмінка (повагом, ходором, підтюпцем) надають мовленню виразного національного колориту. Це ж стосується й прислівникових повторів різного виду (з давніх-давен, тихо-тихо, видимо-невидимо), складних слів (стрімголов, натщесерце) і прислівників із суфіксами суб'єктивної оцінки -еньк-, -ечк-, -есеньк-, -ісіньк- (недавнечко, веселенько, байдужісінько).

Практикум

570. Прочитайте. Аргументовано визначте стиль уривків. Проаналізуйте роль і значення прислівників у текстах. Прислівники яких розрядів переважають у різних стилях?

1. Збирались ми на косовицю завжди довго. І ось одчиняються ворота… Я лежу на возі… Навколо мене дід і батько з косарями. Я бачу навколо себе вгорі їх велетенські спини, а над спинами і косами, які вони тримають у руках, як воїни зброю, у високому темному небі світять мені зорі й молодик. Чумацький віз тихо рипить піді мною, а в синім небі Чумацький Шлях показує дорогу. Дивлюсь я на моє небо, повертаю з возом і косарями праворуч і ліворуч, і зоряний всесвіт повертає разом з нами, і я непомітно лину в щасливий сон.

(За О. Довженком)

2. Ще змалку батьки маленької Христини (США) не раз помічали, що дівчинка «терпить» надзвичайно гострий біль. Вона не плакала навіть коли поламала ногу. Згодом відкрились і зовсім дивовижні речі. Дівчинка просто не знала, що таке біль… Причини цього рідкісного явища ще не з’ясовані. Є припущення про відсутність в організмі людини речовини «Р». Якщо організм не виробляє її достатньо, больове відчуття не виникає.

(За В. Мезенцевим)

Клас прислівників виник унаслідок адвербіалізації (переходу іменних частин мови в прислівник), який відбувався поступово, шляхом переосмислення іменних слів на основі зміни синтаксичної ролі в реченні: замість означальної при іменнику — на обставину у зв'язках із дієсловом.

СПІЛКУВАННЯ

571. Канадський письменник Робін Шарма висловив таку думку: «Перестаньте бути в'язнем свого минулого. Станьте архітектором свого майбутнього». Що означає, на вашу думку, бути «архітектором свого майбутнього»?

Домашнє завдання

572. Прочитайте текст. Схарактеризуйте 8-9 прислівників за походженням.

Епітет як одне з явищ художнього мовлення — це експресивне, оціночне означення предмета або дії. Означенням до дії, насамперед, до дієслова, виступає означальний прислівник, що в реченні виконує синтаксичну роль обставини.

У романі О. Гончара «Твоя зоря» нараховується близько 800 уживань прислівників, з яких приблизно 500 є епітетами. Найбільше художніх означень-прислівників (понад сто) до дієслів синонімічного ряду говорити.

Численна група епітетів (≈70) ужита на означення дієслів синонімічного ряду дивитися. Ведучи розмови, дійові особи твору, звісно, розглядають співбесідника і дивляться: вивчаль- но, відкрито, захоплено, ласкаво, нестерпно, ніжно, спокійно, суворо; глянули: благально, весело, запитливо, спідлоба, сторожко, уважно, холодно; поглядають: заінтриговано, зизом, підбадьорливо, привітно, шанобливо; розглядають: весело, пильно, приязно, відсторонено; стежать: зачудовано, напружено, охоче; погляд спрямовують: зацікавлено, а то й безцеремонно, зовсім не цнотливо, мигком, сумовито і мовби вже відсторонено; розглядають: весело, пильно, приязно, відсторонено; стежать: зачудовано, напружено, охоче; погляд спрямовують: зацікавлено, а то й безцеремонно, зовсім не цнотливо, мигком, сумовито і мовби вже відсторонено і т. ін. (Н. Бурляй).

• Здійсніть подібне дослідження, обравши для аналізу один із творів

І. Нечуя-Левицького.

Утворені шляхом адвербіалізації прислівники у своїй будові відображають застиглі (змертвілі) відмінкові (відмінково-прийменникові) форми іменників, прикметників, числівників, займенників, закінчення яких перетворилися на суфікси, а прийменники — на префікси: набік, знадвору, здалека, надвоє.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Яка частина мови називається прислівником?

— У чому полягають особливості лексичного значення прислівника?

— Які синтаксичні функції виконує прислівник?

— На які розряди розподіляють прислівники за значенням?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити