Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§80. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ОЗНАЧАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ

Умій сказати, умій і змовчати.

Народна мудрість

Буду я навчатись мови золотої

ТВОРЕННЯ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Проста форма

Складена форма

Вищий ступінь

Утворюється додаванням суфіксів -ш-, -іш-: довго — довше, рішуче — рішучіше

Утворюється додаванням до прислівника слів більш, менш: більш важливо, менш рішуче

Значення вищого ступеня посилюється словами ще, трохи, багато, значно, куди: значно важливіше, трохи довше, ще рішучіше

Найвищий ступінь

Утворюється додаванням префікса най- (якнай-, щонай-) до форми прислівника вищого ступеня: довше — найдовше, рішучіше — найрішучіше

Утворюється додаванням до прислівника слів найбільш, найменш: найбільш важливо, найменш рішуче

Практикум

573. Спишіть. Підкресліть прислівники вищого й найвищого ступеня, поряд у дужках покажіть, як вони творяться.

1. Найкраще і найприємніше йому було з мамою (В. Козаченко). 2. Читай багато, читай по змозі якнайскоріше, аби встигнути «пройти» коли не всі, то принаймні щонайбільше отих шаф і розкрити для себе якнайбільше їхніх захоплюючих таємниць (В. Козаченко). 3. А над морем підводиться все вище і вище, повільно, ніби важко йому підводитися, велике золотаве сонце (О. Іваненко). 4. Температура повітря змінюється впродовж доби. Найхолодніше перед заходом сонця. Зранку буває досить холодно. До полудня поверхня землі, а від неї і повітря нагрівається сильніше. Надвечір стає прохолодніше (З підручника). 5. Музики вдарять голосніше, дрібніше, Марина, як метіль, полетить швидше і легше! (І. Нечуй-Левицький) 6. Коні, мабуть, відчули запах річки, затупотіли прудкіше (М. Смоленчук).

574. Спишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть, які зміни приголосних відбуваються при творенні вищого ступеня порівняння прислівників.

1. А сонце підбивається все ви..е і ви..е, пече все ду..е та ду..е (Панас Мирний). 2. Учителі керували роботою, посилали туди, де було найва..е (О. Донченко). Тупотять прудкії коні, гомін бли..е все лунає (Леся Українка). 4. Бджоли в солоній утомі ни..є і ни..є гудуть (Є. Маланюк). 5. Хімобробіток обійшовся Аристархові доро..е, ніж він сподівався (Б. Логвиненко).

575. Спишіть, розкриваючи дужки, утворіть від прислівників форми вищого ступеня порівняння. Яка мета вживання їх у реченнях? Для якого стилю мовлення вони властиві?

1. Сонце пригрівало (сильно), земля дихала (вільготно) (Гр. Тютюнник). 2. (Швидко) і (швидко) котилися хвилі, заливали все, розливались (широко) і помалу заспокоювались (Леся Українка). 3. Нечутно ступаючи, Василь спустився ще (низько), пірнув у темряву, як у густу чорну хмару (Д. Ткач). 4. Орел змахнув ще (сильно) широкими крилами і підлетів ще (високо) (О. Іваненко).

576. Спишіть, виділені прислівники замініть синонімами. Уставте пропущені літери.

1. На нашому півде..ому морі дуже мало островів. 2. їх набереться щонайбільше д..сятків зо два вздовж півде..о-західного узбере..я. 3. Есмінець проходив зовсім близ..ко. 4. Н..в..липкий військовий корабель промчав швидко, залишаючи за собою розбурханий спіне..ий слід. 5. Гаряче припікало сонце, але море пом’якшувало спеку. 6. Люда й Ігорко с..діли на палубі і дружньо розмовляли. 7. Він радо пр..вітався. 8. Слухачі ще тісніше обступили його (Із та. М. Трублаїні).

СПІЛКУВАННЯ

577. Прокоментуйте вислів Івана Франка «Література кожного народу — це найкраще дзеркало його життя».

Домашнє завдання

578. Доберіть до кожного фразеологізму прислівник-синонім. Від дібраного прислівника утворіть форми вищого й найвищого ступеня. Поясніть написання прислівників.

Рукою подати; як сніг на голову; час від часу; ні світ ні зоря; хоч в око стрель; п’яте через десяте; як з гуся вода; як піску морського; у чорта на рогах; ні за цапову душу; яблуку ніде впасти; коло самого носа; море по коліна; де Макар телят не пас; як кіт наплакав; і оком не моргнеш.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Як утворюються форми вищого ступеня порівняння прислівників?

— Як утворюється найвищий ступінь порівняння прислівників?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити