Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§83. СПОЛУЧНИК

Важливим чинником виникнення певних емоцій є слово, яке може зробити людину щасливою або ж прикро вразити її.

Г. Сагач

Буду я навчатись мови золотої

Сполучник — службова частина мови, яка служить для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення. Наприклад: Хоч на щастя життя багате, але кожну людину ждуть і печалі, і сум, і втрати, і не можна їх обминуть (В. Симоненко); Світлоносна! Ти завжди вабиш, чаруєш, кличеш на теплі й могутні хвилі свої… Єдина печаль проймає, що не вистачить життя, аби переплисти твій мовний океан (С. Плачинда).

Як і прийменники, сполучники не мають самостійно вираженого лексичного значення й не є членами речення.

Практикум

597. Спишіть, розкриваючи дужки й добираючи потрібний варіант сполучника й прийменника. Свій вибір обґрунтуйте.

(У,в)се життя людини минає (у,в) боріннях мислі (і,й) духу, (у,в) сумнівах (і,й) ваганнях, (у,в) діяннях. Бо кожна людина невимірна (у,в) своїх прагненнях. Якщо людина розважлива серцем, тоді вона довкола себе сіє добро (і,й) любов. Якщо ж зла (і,й) заздрісна, тупа (і,й) захланна — довкола спустошуються душі людські, змовкає мудрість, торжествує холопство. (І,й) життя тоді обминає стезю правди (Р. Іванченко).

598. Складіть речення зі сполучниками й однозвучними з ними сполученнями слів. Поясніть відмінність у написанні.

Якщо — як що; якби — як би; зате — за те; проте — про те; щоб — що б; причому — при чому.

599. Випишіть із фразеологічного словника десять фразеологізмів, до складу яких входять сполучники мов, немов, наче. Яку роль вони виконують у фразеологізмах? Складіть із ними речення.

600. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання сполучників разом, окремо та через дефіс.

Немов(би), (немов)бито, (не)наче, (не)начеб(то), (ні)би, ніби(то), ні(ж), от(же), ото(ж), при(тім), при(тому), при(чім), при(чому), про(те), себ(то), тоб(то), цеб(то), що(б), як(би), як(що), за(те), або(ж), адже(ж), але(ж), бо(ж), коли(б), коли(б)то, отже(ж), хоча(б), хоч(би), дарма(що), для(того)щоб, замість(того)щоб, з(тим)щоб, (не)зважаючи на те що, (при) цьому, (та)й, (так)що, тимчасом(як), тому(що), через(те)що, отож(то), тим(то), тільки(но), тому(то).

• Підготуйте лінгвістичне повідомлення з теми «Правопис сполучників».

601. Прочитайте. Виконайте повний морфологічний розбір сполучників.

1. Ідеш і йдеш собі, неначе вперше, й зупинишся здивовано, коли уздриш тополі, що на видноколі кудись на небо синє поросли… (В. Підпалий) 2. Ниви то котились поволі в долину, то підіймались на високі горби (М. Коцюбинський). 3. Люди не спали, проте довкола панувала нашорошена тиша (Панас Мирний). 4. Де ви бачили, щоб у школі не знайшлися свої бешкетники та забіяки (І. Цюпа). 5. Дзвенять гаї, мов арфи, а день біжить, сміється (О. Підсуха).

ПИШІТЬ ПРАВИЛЬНО

немовби

неначебто

нібито

коли б то

адже ж

тілько-но

тому-то

якби-то

незважаючи на те що

тим часом як

СПІЛКУВАННЯ

602. Прокоментуйте вислів Вінстона Черчилля: «Песиміст бачить труднощі за кожної нагоди; оптиміст у будь-яких труднощах бачить можливість».

Домашнє завдання

603. Прочитайте афоризми й розкрийте їх зміст. Яку роль у них виконують сполучники? За одним з афоризмів (на вибір) напишіть невеликий твір-роздум.

1. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко). 2. Правильно щоб писати, навчатися треба мислити (Горацій). 3. Потрібно їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти (Сократ). 4. Не суди, і тебе не осудять (Біблія).

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Яка частина мови називається сполучником?

— Які є види сполучників за походженням, будовою, способом уживання та значеннями? Наведіть приклади.

— Який сполучник сурядності може бути в одному випадку єднальним, а в іншому — протиставним?

— Які особливості творення та правопису складних сполучників? Наведіть приклади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити