Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ

§85. ВИГУК

Вигук може передавати широкий діапазон емоцій, почуттів і волевиявлень людини.

І. Вихованець

Буду я навчатись мови золотої

Вигуки — це незмінювані слова, що виражають почуття, емоції, різні волевиявлення та звуконаслідування.

Вигуки вживаються переважно в розмовному стилі, народно-поетичних творах із метою створення експресії в художньому стилі, особливо в діалогах і полілогах, де мовлення персонажів максимально наближене до народнорозмовного: Ой у лузі вітер ломить калиноньку. Ой і покидає козак дівчиноньку (Нар. творчість); — О-о,— дивується.— Чого це раптом? (Д. Міщенко).

Практикум

610. Прочитайте. Знайдіть у реченнях вигуки. Що вони виражають? Яка їхня стилістична роль? Чому вигуки не належать ні до самостійних, ні до службових частин мови? Зверніть увагу на розділові знаки при вигуках.

1. — О! Річка сховалась — була і нема: замурувала річку і зима (А. Качан). 2. Ой каштанове диво, ой каштанова врода — частка долі моєї, горда слава киян (Д. Луценко). 3. Ах, як не хочеться листу з дерева падати (Остап Вишня). 4. Гей, несу я фарби та пісні, гей, мандрую від хати до хати (В. Бобинський). 5. Зайшов у двір: «Добрий день, добрі люди!» (І. Гончаренко) 6. На добраніч вам, ниви й тобі, зозуле (М. Коцюбинський).

611. Прочитайте речення. Виконайте повний морфологічний розбір вигуків.

1. Здрастуй, земле улюблена, рідна, я прийшов уклонитись тобі (І. Гончаренко). 2. Ох, яка буря знялася на морі (О. Іваненко). 3. Гей, летім у світ орлиним летом! (А. Волощук) 4. Ну, поїхали! Ну, прощайте! Спасибі, що сказали! (Остап Вишня) 5. О, яка пора привільна в теплім літеплі полів (М. Масло). 6. Гай-гай, який голос у його сина (М. Стельмах). 7. Чом ворони: — Кар-кар-кар? — Чом летять, як на пожар? І сорока: — Скре-ке-ке! — Прилетіла.— Що таке? (Д. Білоус) 8. Агов! Де ви? Агов-гов-гов (Остап Вишня).

612. Простежте, як вигуки й звуконаслідувальні слова виділяються у вимові й на письмі.

1. Протягли своє «ку-ку-рі-ку» горласті півні (Панас Мирний). 2. Тью-і, ті-і-і… Ні, зовсім не так. Трйю-тіх-тіх… (М. Коцюбинський) 3. Як увійдем у волячо-коров’ячо-овечу половину, так саме тобі: Му-у-у! Бе-е-е! Ме-е-е! (Остап Вишня) 4. Гов, Лукашу, гов, го-го-го-го! А де ти? (Леся Українка) 5. Які зустрічі, які прощання за Дніпром та Бугом! — Здрастуйте! — Прощавайте! (О. Довженко)

ПИШІТЬ ПРАВИЛЬНО

До зустрічі!

До побачення!

Слава Богу!

Їй-Богу! будь ласка

На добраніч!

Буду я навчатись мови золотої

ПРАВОПИС ВИГУКІВ

1. Вигуки, що передають повторювані або протяжні звуки, пишуться через дефіс.

2. Інші вигуки пишуться одним словом або двома й більше словами.

Одним словом

Двома і більше словами

Через дефіс

ой, алло, добридень, тягніть, стоп, стій, здрастуйте

слава Богу, до побачення, добрий вечір, та цур йому, будь ласка

Їй-Богу, їй-право, ай-ай-ай, ня-а-ав, му-у-у, ура-а

Практикум

613. Поясніть написання вигуків і правила вживання розділових знаків при них.

1. Цить! Хай говорить серце (Леся Українка). 2. Ой Музо! Ся пісня двусічна, мов зброя, і будить одвагу, й жалю завдає (Леся Українка). 3. О земле рідна! Знаєш ти свій шлях у бурі, у негоді (М. Рильський). 4. Ой ти, дівчино, з горіха зерня… (І. Франко) 5. Тисячне «ура!» грозою сколихнуло податливі набряклі луги (М. Стельмах). 6. І я вже не чую ні «хав-ав», ні «пать-падьом» (Остап Вишня).

Вигуки о, ой виділяють паузою в мовленні та комою на письмі: Ой, заграй, заграй синеньке море (Т. Шевченко).

Частки о, ой комою не виділяють: О пісне блаженна! О пісне крилата… (М. Чернявський).

614. Прочитайте текст. До якого стилю мовлення він належить? Яку стилістичну роль відіграють у ньому вигуки?

Травень був дзвінкий і високий — скрипне птах у небі, та голос його не забудеться аж до глибокої осені! Крикни «аго- го-ов» на одному кінці планети, а тобі відгукнуться з іншого — такий лункий і синющий цей травень. Та лише намислив комусь сказати «Здрастуй!», а він уже почув і відповідає тобі: «Здрастуй-здрастуй, радий тебе бачити…» Ти вже спиш, а кроки твої ще ходять по землі (В. Яворівський).

СПІЛКУВАННЯ

615. Підготуйте короткий виступ «За що я дякую своїм однокласникам?».

Домашнє завдання

616. Доберіть невеликий текст-гумореску. Проаналізуйте його з погляду стилістичної ролі службових частин мови та вигуків. Зробіть висновки.

Виконайте тестові завдання online

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Яка частина мови називається вигуком?

— Чому вигук називають особливою частиною мови?

— На які групи за походженням розподіляють вигуки?

— На які групи за значенням розподіляють вигуки?

— У чому полягають особливості функціонування вигуків у реченні? Відповідь проілюструйте прикладами.

— Які вигуки пишуться через дефіс? Наведіть приклади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити