Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ МОНОЛОГІЧНОГО І ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В РІЗНИХ СФЕРАХ СПІЛКУВАННЯ

У первинній сутності мови наявний незмінний дуалізм, і сама можливість мовлення зумовлюється зверненням і відповіддю.

В. фон Гумбольдт

Буду я навчатись мови золотої

За способом взаємодії між учасниками спілкування виділяють монологічне (одна особа), діалогічне (двоє учасників) і полілогічне мовлення (розмовляють троє і більше учасників).

Монолог — розгорнутий вид мовленнєвої діяльності людини. Найважливіші ознаки монологу: певна тривалість у часі; розгорнутість; обмеженість або відсутність безпосереднього спілкування з людьми (писемний монолог); підготовленість (доповідь); однобічність висловлювань (без співрозмовника); значний обсяг.

Монологічне мовлення класифікують за формою втілення (внутрішнє, зовнішнє), способом організації [приватне, публічне), сферами вжитку [дружнє, офіційне), жанровою належністю [художній монолог, ораторське мовлення, побутова розповідь); функціонально-комунікативною належністю [розповідь, міркування, доповідь тощо); ситуативними особливостями комунікації [безпосередньо-контактне, опосередковано-контактне — радіо, телебачення); генетичними ознаками [імпровізоване, підготовлене), тематичним критерієм [наукове, публіцистичне, художнє тощо).

Діалог (від грец. diaiogos — розмова, бесіда) — форма мовлення у вигляді повідомлень від мовця до адресата і навпаки. Найхарактерніші особливості діалогу: наявність двох співрозмовників; швидкий обмін репліками; лаконічність, чіткість реплік; ситуативна залежність реплік; зорове і слухове сприйняття; важливість інтонації, тембру, тональності. Невід'ємною складовою діалогу є репліка — окреме повідомлення особи.

У спілкуванні істотну роль відіграють невербальні засоби.

(За Ф. Бацевичем)

635. Прочитайте уривки з твору Галини Вдовиченко. Який із текстів є прикладом монологічного мовлення, а який — діалогічного? Назвіть основні ознаки монологічного та діалогічного мовлення.

1. Чому це сталося саме зі мною?

Хіба взагалі таке буває?

Банальна думка у небанальній ситуації. Та що там! Неймовірній ситуації.

Дім у спадок.

Від незнайомої людини.

Господи, дім! Дім, чорт забирай! Повна маячня.

Нічого за півжиття не заробила, про свій будинок уже й не мріяла, як раптом без жодних зусиль, без поруху пальця, як грім серед ясного неба — отримайте, будь ласка...

2. — Одного дня ніхто не може увійти в Інтернет.

— Ні,— заперечує Божка.— Не так. Це міг би бути поетапний процес. Спочатку на Фейсбуці ніхто не побачить стіну ні свого профілю, ні загальну. У користувачів виникне враження, що Фейсбук заглючив, але це буде початком кінця.

— Скайп перестане відповідати на запити користувачів,— продовжила Бора.— Сисадміни збожеволіють...

— Це хакери у вас там зроблять? Стіну обвалять?

— Ні. Вона сама впаде, завдяки внутрішнім руйнівним процесам.

— Нереально. Але цікаво. Фантастика, одне слово.

— Там не в тому річ, що Інтернет зникне, у мене там власне про Інтернет мало йтиметься, а у тому, як люди собі даватимуть раду у нових умовах.

• Як ви розумієте поняття «внутрішній монолог»?

636. Працюймо парами. Складіть усний діалог за однією із ситуацій. Виправте помилки в мовленні однокласників.

1. Ви в колі родини за смачною вечерею, яку приготувала старша сестра.

2. Ви зустрілись зі спонсором, що відремонтував ваш клас (школу).

3. Ви зустрілися з улюбленим співаком (футболістом, актором тощо).

УЖИВАЙТЕ ДОРЕЧНО!

Дозвольте попрощатися! Бувай! До зустрічі! На все добре! Щасти! Будьте люб'язні... Чи можу звернутися до Вас із проханням... Будь ласка! Якщо (коли) Ваша ласка! Даруйте! Я дуже жалкую. Забудь. Не сердься! Не звертай уваги! Перепрошую. Вибачте. Вибачай. Ласкаво просимо. Спасибі за хліб-сіль. Година Вам щаслива! Жити Вам поживати та добра наживати! Пошли Вам здоров'я, та з неба дощ, та хліб, та цвіт, та всячину! Бувайте здорові, майтеся гаразд! Гість хати не засидить. Сідайте, хай з Вами все добре сідає. З роси Вам і з води!

Домашнє завдання

637. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Визначте стиль мовлення. З'ясуйте мовні засоби монологічного мовлення.

Вибір життєвої дороги — це духовне устремління людини. Не бери більше на себе, ніж можеш узяти, бо всяка дорога довга, і голка заважить більше, ніж камінь. Ти можеш нести рівно стільки, скільки здужає двигати твій народ.

Не загордись, пам’ятаючи повсякчас, що тільки великий народ може народити велику людину.

Але ніколи і в помисли не допускай, що твій народ малий, бо тоді й сам зупинишся в своєму рості. Народ маліє тоді, коли втрачає духовність, пориває з вічними цінностями й кидається в погоню за тимчасовою користю. Бережи народ від духовного занепаду (За Р. Іваничуком).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити