Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§8. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Ми цікаві світу зі своєю мовою, своєю культурою, своїми духовними цінностями… Без своєї власної мови та культури ми просто нікому не цікаві.

В. Шкляр

Буду я навчатись мови золотої

За свідченням мовознавців, на сучасному етапі спостерігаємо такі особливості розвитку української літературної мови:

— розширення суспільних функцій, сфер застосування, входження її в нові галузі знань, зокрема інформатику;

— збагачення української мови значною кількістю номінативних словосполучень, що відображають реалії економічного,

політичного та культурного життя сучасної України (альтернативні вибори, гілки влади, інформаційний простір, ринкові відносини);

— поява нових, активізація вживання та розширення значень раніше відомих слів (довкілля, підписант, перемовини);

— інтенсивне збагачення за рахунок запозичень української термінології: суспільно-політичної (імідж, консенсус, брифінг, електорат, піар), бізнесової (реприватизація, логістика, інвестор, сертифікат), технічної (принтер, факс, вайфай, модем);

— переміщення певної частини спеціальної лексики до розряду широковживаної, зокрема фінансово-економічних термінів (аудитор, інфляція, менеджер, ліцензія, кредит), юридично-правової лексики та фразеології (державотворення, законопроект, плюралізм), парламентсько-дипломатичної лексики (ротація, толерантний, комюніке);

— установлення тісних контактів української мови з різними мовами світу, посилення явищ інтернаціоналізації українського словотвору (автошоу, експрес-анкета, хіт-парад, гала-концерт, бізнес-леді). Проте надмірне використання іншомовної лексики засмічує українську мову, знижує її естетичні якості (дивіденд — прибуток, презентація — показ, ознайомлення, шоп — магазин);

— намагання вилучити зі словника української мови ті іншомовні слова, які стали її органічними елементами, і замінити їх давніми або штучно створеними (аеродром — летовище, фотографія — світлина, вертоліт — гвинтокрил);

— лібералізація норм української літературної мови, особливо в галузі слововживання, вимови й правопису (кажу, люблю, грошей, пересічний замість кажу, люблю, грошей, пересічний);

— звільнення від нашарувань, умисної русифікації лексичної, граматичної системи та правопису української мови;

— зближення діалектів з українською літературною мовою;

— зростання зацікавленості громадян інших країн у вивченні української мови.

Практикум

53. Ознайомтеся з порадами сучасного українського мовознавця Катерини Городенської. Про яке явище в ньому йдеться?

В українській мові досить помітні зміни, що віддзеркалюють повернення до активного українського вжитку одиниць, донедавна кваліфікованих як застарілі чи діалектні, та вилучення з української мови неорганічних для неї одиниць, нав’язаних їй під впливом інших мов, насамперед російської. ЦІ процеси потребують глибокого обмірковування і переконливого обґрунтування, послідовності в запровадженні нових рекомендацій.

Порівняно недавно в українському повсякденному вжитку з’явилося слово котедж на означення невеликого, переважно заміського, одноквартирного житлового будинку з ділянкою землі. Місцевість, забудовану такими будинками, називають котеджовим і котеджним містечком, комплексом або масивом. Із двох однакових за значенням прикметників перевагу

ЯК ПРАВИЛЬНО?

Дістали підтримку чи зазнали підтримки? Дієслово дістати вживається в значенні «подолання труднощів, отримати що-небудь потрібне, очікувати (дістати допомогу)». Треба говорити: дістали підтримку (За К. Городенською).

рекомендуємо надати котеджовий, тому що він милозвучніший, адже в ньому суфікс -ов- усуває важкий для вимови збіг приголосний, характерний для котеджний.

На українському телебаченні один видовищний проект змінює інший. Огляд-відбір талантів тепер полюбляють називати чужомовним словом, яке нерідко вимовляють, а то й пишуть неправильно, а саме: кастінг. Відповідно до правила «дев’ятки» в цьому чужомовному слові після т потрібно вживати и. Отже, замість непрозорого за значенням запозичення кастинг вживаймо рідне і зрозуміле всім слово огляд-відбір.

• Запишіть слова, із правилами написання яких ви ознайомилися. Складіть із цими словами речення.

• Що треба робити для того, щоб ураховувати всі зміни в українській мові?

ЯК ПРАВИЛЬНО?

Найвірогідніше, найімовірніше чи швидше (скоріше) за все? Замість калькованих вставних словосполучень швидше за все, скоріше за все потрібно вживати найвірогідніше, найімовірніше, цілком вірогідно, дуже можливо.

(За К. Городенською)

54. Складіть словосполучення, обираючи з дужок кращий варіант. Екологічні (фактори, чинники), (мешканці, жителі) Києва, (чинна, діюча) постанова, (мапа, карта) Європи, (ряд, низка) правил, (у межах, у рамках) проекту, (суттєве, істотне) доповнення, (переговори, перемовини) в Мінську, (збори, зібрання) трудового колективу.

55. Доберіть українські відповідники до іншомовних слів. За потреби скористайтеся словником.

Аплодисменти, басейн, біографія, фактор, бібліотека, фотографія, процент, факел, горизонт, домінувати, своєчасність, фонтан, диференціювати, пролонгований, пріоритет, інтенсивний, імідж, дайджест, шоп, інтенсивний, електорат, генерація, горизонт, лімітувати, аналогічний, публікувати, авангардний, імплементувати.

• 3 п'ятьма словами (на вибір) складіть речення.

СПІЛКУВАННЯ

56. Український мовознавець Тетяна Космеда висловлює думку, що сучасне вишукане мовлення проектується на вишукану мовну особистість, яку номінують «мовним гурманом». Як ви вважаєте, чи існує мода на слова? Відповідь обґрунтуйте.

Домашнє завдання

57. Поміркуйте, за яким принципом згруповано слова. Поясніть значення й написання поданих слів.

Легіт, жовтожар, лівиця, огрійливий, пішаниця, рінистий, хитавиця, непогідь, навскісник, ляповиця, галасвіта.

Топіар, тофу, тьютор, фета, форте, пауерліфтинг, мурал, меседж, логотип, лате, ергономія, дуплекс, декупаж, годжі.

• Укладіть тлумачний словничок нових для вас 10-15 слів.

Перевірте себе

• Дайте відповіді на запитання.

— Які особливості розвитку української мови на сучасному етапі?

— У чому виявляється встановлення тісних контактів української мови з різними мовами світу?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити