Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 4. ВИСТУП НА ЗБОРАХ, СЕМІНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЇ

Хто не вміє говорити, кар’єри не зробить.

Наполеон Бонапарт

Буду я навчатись мови золотої

ОСНОВНЕ В ЗМІСТІ ВИСТУПУ

Важливими критеріями майстерності оратора є такі якості ним сказаного, як об'єктивність, ясність, образність і цілеспрямованість.

Об'єктивність полягає в достовірності інформації, підтвердженні її конкретними статистичними даними, посиланнями на джерела інформації. Ясність мовлення — це смислова прозорість виступу, що забезпечує його доступність і зрозумілість слухачам. Образність — наявність у виступі живих картин, образів, які допомагають уявити почуте. Цілеспрямованість — підпорядкованість усіх висловлених думок меті виступу, чіткість і конкретність сказаного.

Промовець має бути лаконічним, небагатослівним. Для пожвавлення виступу слід використовувати афоризми, приказки і прислів'я, крилаті вирази, дотепи, гумор тощо (За Л. Скуратівським).

638. Прочитайте. Як ви розумієте висловлення відомих людей? Сформулюйте власні визначення понять гумор, сатира, іронія, дотеп. Запишіть теми виступів, під час яких можна використати подані висловлювання.

1. З історії знаємо: українець може існувати без їжі, без води і навіть без повітря, але без гумору — то не українець (Є. Дудар). 2. Дуже добре, коли оратор показує у виступах комічні аспекти життя, нікого не ображаючи (І. Томан). 3. Гумор має бути глазур’ю на торті, але не самим тортом (Д. Карнегі). 4. Людей на світі смуток не трима. Розвію хмару, над життям навислу. Іронія — це блискавка ума, котра освітить всі глибини смислу (Л. Костенко).

639. Прочитайте текст. Сформулюйте й запишіть основні ознаки кожного з видів виступів. Спрогнозуйте сферу використання кожного.

Виступи можна класифікувати залежно від їх мети: 1) інформувати, 2) переконувати, 3) розважити.

До виступів, мета яких полягає в інформуванні слухачів, належать звіти, лекції, доповіді.

У короткому виступі промовець пояснює або визначає проблему, розчленовує її на окремі питання. Міркування треба будувати так, щоб вони були зрозумілими для слухачів.

Для виступу, мета якого полягає в тому, щоб переконати в чомусь слухачів, спрямувати їх на певні дії, зміну поглядів, характерним є те, що він, як правило, звернений і до розуму, і до почуттів. Промовець на підставі логічних міркувань впливає на емоції та почуття слухачів. Успіх виступу залежить від добору аргументів.

ПОРАДИ ДО ВИСТУПУ

Розпочинається виступ етикетними формулами: звертанням (Дорогі співвітчизники!), представленням, висловленням задоволення від зустрічі (Радий познайомитися).

Вступ (початок) виступу містить кілька речень, за допомогою яких оратор привертає увагу слухачів, пояснює задум виступу. Він не повинен бути сухим або затягнутим.

Викладаючи основну частину, треба йти від простого до складного, стежити за реакцією аудиторії, вчасно повторити або витлумачити незрозуміле.

Для цього промовець може обрати різну форму: розповідь, опис, пояснення, доведення тощо. Найбільше слухачів цікавить те, що перебуває в русі, динаміці, спирається на конкретні докази, висловлюється без упередження.

Головна мета популярної веселої лекції, слова на весіллі або на святкуванні дня народження — розважати присутніх.

Однак розважальний виступ не повинен бути просто добіркою веселих історій і фактів. Основа його повинна бути серйозною (За І. Томаном).

640. Прочитайте уривок із виступу Івана Дзюби на І Всесвітньому форумі українців. Визначте стиль мовлення. Доведіть свою думку. Запишіть складний план виступу.

Довгождане товариство, високошановні пані і панове, дорогі гості з усіх континентів земної кулі; всі, хто зміг потрапити до цієї зали, і всі, хто тут з нами подумки!

Насамперед привітаймо одні одних із великою й урочистою історичною подією, співучасниками якої ми є.

До неї йшлося не те що роками, а десятиліттями й століттями.

Історичне буття українського народу складалося так, що не тільки було роз’єднано й поділено його етнічну територію, але й значну частину його фізично-продуктивного, політичного, інтелектуального, культурного потенціалу витіснено за межі цієї етнічної території взагалі.

...До незалежності Україна йшла довгим, тяжким і жертовним шляхом, дорого за неї заплатила. У підвалині* * української державності — і століття боротьби наших предків, у якій кристалізувалася ідея самостійності; і символізована насамперед в іменах Шевченка і Франка титанічна робота великих просвітителів і різьбярів народного духу, діячів культури і науки, котрі створювали гуманістичний потенціал нації; і, сказати б, сама колективна душа українського народу, яка вперто противилася знеособленню та зберігала найцінніші якості своєї самобутності, бувши водночас відкритою до світу.

• Які способи привернення уваги аудиторії використовує автор?

641. Підготуйте виступ на одну з тем.

1. «Для чого потрібні закони?»;

2. «Учнівське самоврядування: реальність чи міф?»;

3. «Вплив детективних фільмів на дітей»;

4. «Чорнобиль у природі й у долях людей».

ПОРАДИ ДО ВИСТУПУ

Кінцівка виступу також важлива. Є такі способи завершення виступу:

1. Підбити підсумки сказаного, повторивши стисло основні положення виступу.

2. Закликати слухачів до конкретних дій, вчинків.

3. Зробити слухачам комплімент.

4. Процитувати доречні поетичні рядки.

5. Пожартувати, викликавши сміх.

6. Створити кульмінацію (кожна наступна фраза посилює враження, аж поки думка сягне найвищої точки свого розвитку).

(За О. Глазовою)

Підвалина — основа чого-не-будь.

Домашнє завдання

642. Виконайте одне із завдань.

А Запишіть складний план усного виступу на одну з пропонованих тем.

1. «Місце жінки в сучасному суспільстві».

2. «Провінція — ознака неуспішності?»

3. «Чи впливає сучасне мистецтво на суспільне життя?»

Б Підготуйте добірку виступів, надрукованих у газеті, проаналізуйте їх за структурою. Знайдіть приклади: 1) неточного вживання слів, термінів; 2) багатослів'я; 3) мовних штампів; 4) недоречного вживання іншомовних слів. Виправте ці помилки.

Рекомендації для виконання

1. Доберіть матеріал на одну з пропонованих тем.

2. Продумайте порядок розташування дібраного матеріалу.

3. Визначте теми та тези кожного пункту плану.

4. Розташуйте пункти плану в логічній послідовності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити