Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - С. О. Караман - Ранок 2018

МОВЛЕННЄВЕ СПІЛКУВАННЯ. СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ТЕМА 11. ЧИТАННЯ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ СТАТТІ, ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Мистецтво читати — це мистецтво думати за допомогою іншого.

Е. Фаге

684. Чи погоджуєтеся ви з думкою класика дитячої літератури, австрійської письменниці Крістіне Нестлінґер, що «Читання — це такий вид культурної діяльності, який переважає над усіма іншими. …Вміння читати й уміння мислити дуже тісно взаємопов'язані»? У чому виявляється взаємопов'язаність умінь читати й мислити?

Буду я навчатись мови золотої

Організація самостійного здобуття знань залежить від мети та

видів читання. Загальні правила читання наукового тексту:

• ознайомтеся з бібліографічним описом тексту й анотацією;

• переконайтеся, що розумієте всі слова, терміни, фрази;

• читайте з олівцем в руках, робіть потрібні позначки;

• обміркуйте здобуту інформацію, спираючись на свої знання і досвід; систематизуйте знання;

• самостійно доберіть приклади, що ілюструють головні думки тексту;

• перечитайте ще раз найважливіші за змістом фрагменти тексту та ті, які не зовсім зрозумілі або ж викликають певний сумнів;

• письмово передайте основну інформацію;

• критично сприймайте прочитане, порівнюйте з інформацією інших джерел з висвітлюваного питання, знайомтеся з рецензіями на опрацьоване наукове джерело.

685. Прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. Висловіть власну думку з мовного оформлення та ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань.

Відомо, що слово з новими значеннями, власне як і комп’ютерні технології, прийшло із Заходу. Так, українське загальновживане слово пам’ять здавна було відповідником англійського memory ‘те саме’, а з недавнього часу слово пам’ять, яків англійській мові, стало обслуговувати поняття, пов’язані з комп’ютерними технологіями.

Пам’ять комп’ютера — це пристрої, в яких зберігаються дані та програми. Пам’ять буває різною.

Основний пристрій для тимчасового зберігання даних і програм називається оперативною пам’яттю. При вимиканні вся інформація, яка знаходилася у цьому пристрої, зникає.

Кеш-пам’ять — пристрій для прискорення обміну інформацією між іншими пристроями. Кеш-походить з англійського cache, яке означає «місце, куди складають їжу про запас, тайник». «Про запас» у кеш-пам’ять «складають» програми, з якими у користувача кипить робота.

Постійна (стаціонарна) пам’ять комп’ютера — це пристрій для зберігання даних, які ніколи не потребують змін.

Слова і словосполучення, які раніше використовувалися на позначення понять, пов'язаних із людиною, тепер вживаємо на позначення електронних процесів машини. Проте розвинулися і специфічні утворення: так, раніше слово пам'ять не вживалося з кількісним показником, не говорили про придбання пам'яті за гроші. Сьогодні цей знайомий незнайомець пам'ять може виступати у словосполученнях додати пам'яті чи купити пам'ять, що для сучасної мовної практики є абсолютно нормальним (За С. Чемерис).

Є ще у комп’ютері пристрій, який дає змогу зберігати інформацію при відсутності електроживлення — флеш-пам’ять. Назва цього пристрою походить від англійського flash — «короткий кадр»: запис та стирання даних у флеш-пам’яті проводиться блоками-кадрами. Цей різновид пам’яті є не лише у комп’ютерах, а й у мобільних телефонах, системах орієнтування на місцевості та ін.

Спеціальну пам’ять має і монітор — відеопам’ять, яка дозволяє йому швидко видавати зображення на екран, а не вибудовувати його щоразу спочатку (За С. Чемерис).

СПІЛКУВАННЯ

686. Останнім часом усе більшої популярності набирають аудіокниги. Висловте власні міркування з поданих питань.

— З яким видом мовленнєвої діяльності пов’язане сприймання звукокниги — читанням або аудіюванням?

— Чи зможуть колись такі книги замінити надруковані?

— Коли варто скористатися звукокнигою?

— Чи впливає якість озвучування змісту книги на якість сприймання й засвоєння інформації?

• Сформулюйте вимоги до того, хто озвучує книги.

Домашнє завдання

687. Прочитайте висловлення письменників, науковців про користь читання. Запишіть 5-7 аргументів, якими можна переконати людину у важливості читання.

1. Книги — морська глибина! Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивнії перли виносить (І. Франко). 2. Тільки книжки перетворять подив у допитливість. Тільки читання відкриває перед людиною розкіш інтелектуального життя (В. Сухомлинський). 3. Люди перестають думати, коли перестають читати (Д. Дідро). 4. Про ерудицію людини свідчать не тільки ті книги, які вона прочитала, а й ті, яких вона не читала (І. Вільде).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити