Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ТАБЛИЦЯ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО АЛФАВІТУ ЛАТИНИЦЕЮ

Український алфавіт

Латиниця

Позиція в слові

Приклади українською мовою

Написання латиницею

Аа

Аа

Алушта

Андрій

Alushta

Andrii

Бб

Bb

Борщагівка

Борисенко

Borshchahivka

Borysenko

Вв

Vv

Вінниця

Володимир

Vinnytsia

Volodymyr

Гг

Hh

Гадяч

Богдан

Згурський

Hadiach

Bohdan

Zghurskyi

Ґґ

Gg

Ґалаґан

Ґорґани

Galagan

Gorgany

Дд

Dd

Донецьк

Дмитро

Donetsk

Dmytro

Ее

Ее

Рівне

Олег

Есмань

Rivne

Oleh

Esman

Єє

Ye

ie

на початку слова в інших позиціях

Єнакієве

Гаєвич

Короп’є

Yenakiieve

Haievych

Koropie

Жж

Zh zh

Житомир

Жанна

Жежелів

Zhytomyr

Zhanna

Zhezheliv

Зз

Zz

Закарпаття

Казимирчук

Zakarpattia

Kazymyrchuk

Ии

Yy

Медвин

Михайленко

Medvyn

Mykhailenko

Іі

Ii

Іванків

Іващенко

Ivankiv

Ivashchenko

Її

Yi

і

на початку слова в інших позиціях

їжакевич

Кадиївка

Мар’їне

Yizhakevych

Kadyivka

Marine

Йй

Y

і

на початку слова в інших позиціях

Йосипівка

Стрий

Олексій

Yosypivka

Stryi

Oleksii

Кк

Kk

Київ

Коваленко

Kyiv

Kovalenko

Лл

LI

Лебедин

Леонід

Lebedyn

Leonid

Мм

Mm

Миколаїв

Маринич

Mykolaiv

Marynych

Нн

Nn

Ніжин

Наталія

Nizhyn

Nataliia

Oo

Оо

Одеса

Онищенко

Odesa

Onyshchenko

Пп

Рр

Полтава

Петро

Poltava

Petro

Pp

Rr

Решетилівка

Рибчинськй

Reshetylivka

Rybchynskyi

Cc

Ss

Суми

Соломія

Sumy

Solomiia

Тт

Tt

Тернопіль

Троць

Ternopil

Trots

Уу

Uu

Ужгород

Уляна

Uzhhorod

Uliana

Фф

Ff

Фастів

Філіпчук

Fastiv

Filipchuk

Xx

Khkh

Харків

Христина

Kharkiv

Khrystyna

Цц

Ts ts

Біла Церква

Стеценко

Bila Tserkva

Stetsenko

Чч

Ch ch

Чернівці

Шевченко

Chernivtsi

Shevchenko

Шш

Sh sh

Шостка

Кишеньки

Shostka

Kyshenky

Щщ

Shch shch

Щербухи

Гоща

Гаращенко

Shcherbukhy

Hoshcha

Harashchenko

Юю

Yu

iu

на початку слова в інших позиціях

Юрій

Корюківка

Yurii

Koriukivka

Яя

Ya

ia

на початку слова в інших позиціях

Яготин

Ярошенко

Костянтин

Знам’янка

Феодосія

Yahotyn

Yaroshenko

Kostiantyn

Znamianka

Feodosiia

Примітки

1. Буквосполучення зг відтворюється латиницею як zgh (наприклад, Згорани — Zghorany, Розгон - Rozghon), на відміну від zh — відповідника української літери ж.

2. М’який знак та апостроф латиницею не відтворюються.

3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити