Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 21-22. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте тексти й виконайте завдання.

Басейн. На рецепції.

Потенційний клієнт:

— Що мені потрібно для відвідування басейну?

Менеджер 1:

— Вам треба сплатити дві тисячі п’ят­сот гривень за півроку, а також пройти обстеження в нашого лікаря (кабінет 307).

Басейн. На рецепції.

Потенційний клієнт:

— Що мені потрібно для відвідування ба­сейну?

Менеджер 2:

— Спочатку вам потрібно попрощатися з кругленькою сумою — 2500 грн! А потім пе­ревіритися в лікаря: нам не треба розносити лишай та корости.

А. Мовлення якого менеджера більш ефективне?

Б. Що відштовхує від другого менеджера — небажання допомогти потенційному клієнтові чи характер мовленнєвої поведінки?

Будь-яке передавання думок, що відбулося за допомогою слів, називається мовлен­нєвою подією. Це може бути монолог, діалог, диспут, окрема фраза або навіть вигук.

Ефективність мовлення визначається ступенем досягнення мети спілкування. Ефек­тивність мовлення залежить від правильності й точності добору мовних засобів у кожній конкретній ситуації, а також від мовленнєвої поведінки мовця.

Мовленнє́ва поведі́нка — це сукупність мовленнєвих дій людини. Одиницею мовленнє­вої поведінки є мовленнєвий вчинок — конкретний мінімальний акт у спілкуванні. У кож­ної людини, залежно від рівня освіти, внутрішньої культури, багатства словника, фізичного й психологічного стану в момент спілкування та інших факторів, різна мовленнєва поведінка й неоднакові мовленнєві вчинки. Порівняйте мовленнєву поведінку учасників такого діалогу:

— Алло! Добрий день! Це інтернет-магазин?

— Да.

— Мене звати Інна. Скажіть, будь ласка, чи є зараз у продажу пластикові контейнери для овочів, щоб зберігати їх у морозильній камері?

— Є. Страна-виробник?

— А які є?

— Китай і Німеччина.

— А в чому полягає різниця?

— Не морочте голову! На сайті все написано! Вивчіть всю інформацію, а тоді звоніть! (Кладе трубку).

— Алло!.. (У трубці — короткі сигнали).

У цьому діалозі наявні різні мовленнєві поведінки з відповідним набором мовленнє­вих вчинків: покупець послуговується літературною мовою, етикетними формулами, гра­мотно формулює запитання; продавець інтернет-магазину використовує суржикові слова, не вдається до етикетних формул вітання й прощання, уживає згрубілу лексику. Ефективність спілкування прямо пропорційна докладеним комунікативним зусиллям. Порівняйте мовленнєві вчинки учасників діалогу.

Мовленнєвий вчинок

Покупець

Продавець

Привітання

Добрий день!

ігнорування

Знайомство

Мене звати Інна.

ігнорування

Спілкування

Скажіть, будь ласка, чи є зараз…

Не морочте голову! На сайті все на­писано!..

Щоб досягти успіху в спілкуванні, необхідно застосовувати весь арсенал словесних і несловесних засобів, дотримуючись мовних правил, норм етикету тощо.

Мовлення людини ефективне, якщо вона готується до виступу чи до спілкування з ки­мось, тобто планує свою мовленнєву поведінку, прогнозує її успіх (стратегія) і визначає при цьому її поетапні дії (тактика). Стратегію розглядають як мистецтво керівництва, що ґрун­тується на правильних прогнозах відносно мети, а тактику — як прийоми, способи досяг­нення цієї мети. Спілкування стратегічне за своєю суттю, тому що воно не відбувається без мети. Отже, стратегія — це комунікативні цілі, а тактика — засоби досягнення цих цілей.

Відповідно до мети спілкування (стратегія) здійснюють відбір і мовних засобів (так­тика), визначають послідовність і спосіб їх використання із застосуванням певних невербальних засобів (жести, міміка, поза, голос, темп мовлення).

Існують мовленнєві стратегії підпорядкування, дискредитації, заперечення, проти­ставлення, уникнення, перебивання, мотивування незгоди, емоційного впливу (установка на конфлікт чи конфронтацію) і близькості (установка на контакт, дружбу, співпрацю, прохання). Ці стратегії регулюють відбір тактик мовленнєвої поведінки: від прямої об­рази, приниження честі й гідності людини — до заохочення, захоплення, налагодження службових чи товариських стосунків. Тактики бувають різноманітні: тактика перевтілен­ня, узагальнення, наведення прикладу, несподіванки, провокації, внесення елементу неформальності, «підмазування» аргументу, маскування, обачливості, маніпуляції «чужі — свої» та ін. Для реалізації тактик вдаються до комунікативних намірів, які є конкретними тактичними ходами: згрубіла лексика, підвищений тон, натяк, недомовка, двозначність, іронія чи етикетні формули, епітети, пестлива лексика, спокійний чи лагідний тон мовлен­ня та ін. На визначення комунікативного наміру впливають вік людини, з якою вступають у спілкування, стать, соціальний статус, стійкість до впливу та ін. (звертання на ти чи на Ви, етикетна формула вітання Привіт! чи Добрий день! тощо).

Наприклад, вам треба налагодити стосунки з учнем іншого класу з метою сумісної під­готовки до командного виступу на районній олімпіаді з біології (виготовлення бейджиків, ко­мандної стіннівки, виконання лабораторних робіт з метою тренування та ін.). Яка у вас буде стратегія мовленнєвої поведінки? Звичайно ж, зближення. Якими будуть тактики в першо­му неформальному діалозі (у позаурочний час)? По-перше, установити товариські або хоча б нейтральні стосунки, а по-друге, з’ясувати, наскільки цей учень піддається впливу, щоб можна було в разі потреби доручити йому якісь завдання. Для реалізації цих тактик ви визначаєте комунікативні наміри: використати добрий тон спілкування, етикетні формули, усмішку та ін. Мовленнєві наміри в дії (на практиці, у реальному спілкуванні) стають мовленнєвими вчин­ками:

— Привіт! Мене звати Андрій.

— Вітаю! Я — Олег.

— Приємно познайомитися. Найближчі два місяці ми «приречені» на дружбу? (3 усмішкою).

— Так. Щонайменше, на співпрацю. (Серйозно).

Визначена Андрієм стратегія мовленнєвої поведінки й дібрані тактичні ходи спрацю­вали, адже він налагодив хоч якісь стосунки (поки що нейтральні) і з’ясував, що на Оле­га просто так не перекладеш тягар спільних обов’язків, що видно з мовленнєвого вчинку хлопця (Щонайменше, на співпрацю; серйозний тон мовлення).

Отже, ефективна комунікація передбачає постійний вибір мовцем певної моделі по­ведінки (комунікативна стратегія), яка в конкретній ситуації буде найбільш сприятливою в досягненні поставленої мети. Механізмами реалізації комунікативної стратегії є комуні­кативні тактики — сукупність кроків у процесі мовленнєвої взаємодії.

2. Потренуйтеся читати чистомовку, чітко її артикулюючи.

Джміль на склянку з медом сів,

Ґедзь до нього підлетів,

І дзвінка пішла розмова.

Першим ґедзь промовив слово:

— Що, солодкий джем із грушки?

— З’їм його я самотужки!

Джміль дзижчав, що було сили,

Поки склянку не закрили.

3. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Трояндове поле

Чоловік ішов по засніженому полю й побачив заплакану літню жінку.

— Чому ви плачете? — запитав він.

— Тому що думаю про своє життя, молодість, красу, яку бачила в дзеркалі, і про чоловіка, якого любила. Бог жорстокий, що дав нам змогу пам’ятати. Він знав, що я згадаю весну свого життя й заплачу.

Зненацька жінка перестала плакати й почала дивитися ку­дись удалину, куди спрямував свій погляд чоловік.

— Що ви бачите там? — спитала вона.

— Трояндове поле, — відповів він. — Бог був великодуш­ний до мене, коли дав мені змогу пам’ятати. Він знав, що взим­ку я завжди можу згадати весну й усміхнутися (Притча).

А. Проаналізуйте мовленнєву поведінку й мовленнєві вчинки кожного з учасників діалогу.

Б. Яку стратегію й тактику мовленнєвої поведінки вибрав чоловік, а яку — жінка?

4. Прочитайте рекламні тексти й виконайте завдання.

I. Кетчуп «Домашній» виготовлений зі спілих херсонських помідорів, перероблених у день збирання врожаю. Саме тому він має такий чудовий природний смак та аромат. Кетчуп «Чумак» не містить ГМО, барвників і консервантів.

II. Кетчуп «Лагідний» — найпопулярніший кетчуп серед українців. Він має ніжну томат­ну основу з улюбленими спеціями (гвоздикою, корицею, мускатним горіхом, лавровим лис­том) і м’яку густу текстуру. Кетчуп «Лагідний» доповнює будь-який гарнір і м’ясо.

А. Визначте стратегію й тактику мовленнєвої поведінки авторів рекламних текстів.

Б. Чиї стратегія й тактика, на вашу думку, більш успішні? Чиє мовлення більш ефективне?

5. Ознайомтеся з темами для діалогів і виконайте завдання.

• Духовні чи матеріальні цінності?

• Головне для людини не освіта, а мудрість.

• Бути публічною людиною складно — краще жити в тіні.

• Толерантним людям «сідають на голову» — краще бути прямолінійним.

А. Попрацюйте над створенням діалогів у парах. Виберіть протилежні стратегії мовленнєвої поведінки, тактики для їхньої реалізації й відповідні мовленнєві вчинки.

Б. Інсценізуйте свої діалоги.

6. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Фільм «Сторожова застава»

«Сторожова застава» (англ. «The Stronghold») — український пригодницький фільм-фентезі, знятий Юрієм Ковальовим за мо­тивами однойменної книжки Володимира Рутківського. Фільм розповідає про сучасного школяра Вітька, який через загадковий портал часу потрапляє в минуле — на тисячу років назад. Стрічка вийшла в широкий український прокат 12 жовтня 2017 року.

Виробництво. Знімати фільм почали в листопаді 2015 року.

Локаціями стали різні регіони України: пам’ятка природи «Ске­лі Довбуша» (Карпати), Коростишівський кар’єр і Тетерівський кіш (Житомирщина), місто Буча (під Києвом), Лиса гора (Київ).

На київській Троєщині було збудовано масштабні декорації для «Сторожової застави», а в знімальному павільйоні студії «Film.ua» було відтворено половецький табір.

Для акторів Даниїла Каменського та Єви Кошової, які зігра­ли головні ролі, стрічка стала кінодебютом.

Озвучення українською. Фільм було знято українською, але у зв’язку з низьким рівнем роз­мовної української мови більшості акторів, їхні репліки було передубльовано українською.

Саундтрек. Пісні для саундтреку фільму написали відомі українські музиканти: Фагот з гурту «ТНМК» виконав пісню «Мантра», а акапельний гурт «Пікардійська терція» виконав пісню «Наша земля»

Кошторис. Загальний кошторис стрічки становив 40,3 млн грн, з них 45 % профінансувало Держкіно — 18,1 млн грн.

Міжнародний кінопрокат. У лютому 2015 року на європейському кіноринку Берлінсько­го міжнародного кінофестивалю права на прокат фільму було продано Франції. У берез­ні 2016 року на Гонконзькому кіно- і телеринку фільм «Сторожова застава» був проданий дистриб’юторам для показу в Індії, В’єтнамі та Малайзії. У грудні 2017 року права на прокат «Сторожової застави» купив Китай. Усього фільм придбали 27 країн світу.

Цікаві факти. Персонажів «темної сторони» грали казахи, які розмовляли казахською. Але, щоб не образити цим казахського глядача, їх переозвучили мовою, якої не існує у світі.

А. Підготуйте текст реклами фільму «Сторожова застава» (письмово, не більше сімдесяти слів). Б. Озвучте рекламний текст перед класом.

7. 1. Підготуйте рекламний текст футбольної команди вашої школи (мюзиклу), щоб заціка­вити якнайбільшу аудиторію прийти й підтримати спортсменів (артистів) вашого навчаль­ного закладу на районному футбольному матчі (районному творчому конкурсі). Місце ре­клами — шкільний сайт (обсяг — не більше сімдесяти слів).

2. Напишіть вільне есе на тему «Що я вважаю обтяжливим, нудним, але потрібним».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити