Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§ 23. МИЛОЗВУЧНІСТЬ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте речення, чітко артикулюючи, і виконайте завдання.

День народження… Брат й мама із та­том привітали мене з святом. Всі сьогодні з мною підкреслено ввічливі. Приємно.

День народження… Брат і мама з татом привітали мене зі святом. Усі сьогодні зі мною підкреслено ввічливі. Приємно.

А. Який текст було легше артикулювати?

Б. З чим це пов’язано?

Орфое́пія (грецьк. orphos — правильний і epos — мова, мовлення) — розділ мовознав­ства, що вивчає правила літературної вимови.

Кодексом вимовних норм є орфоепічний словник, де записано слова та їхні форми у фонетичній транскрипції за допомогою спеціальних знаків.

Відхилення від норм літературної вимови називають орфоепічною помилкою: не грає[інс'а], а грае[с':а]; не сміе[т'ся], а сміе[ц':а], не репорта[ні], а репорта[ж]; не г[а]вориш, а г[о]ворши.

У вправі для спостереження порушено правила милозвучності (у реченнях першої колонки). Милозвучність, або евфонія (грецьк. euphone — милозвучність), — уникан­ня складного для вимови нагромадження звуків. Говорити милозвучно — невід’ємна прикмета української мови. У більшості українських слів однакова або майже однакова кількість голосних і приголосних звуків: молоко, говорити, Запоріжжя, горілиць, зелений. Якщо й трапляється збіг двох чи трьох приголосних, то його вимовляти зручно, бо в таких складах кожен наступний звук більш звучний за попередній (закон висхідної звучності): сестра, гра, спроможність. Збіг не зручних для вимови приголосних — ознака іншомов­ного походження слова: спектр, матч, скотч, Мкртчян. Прагнення говорити милозвучно позначається не тільки у вимові, а й на письмі. Саме дотримання законів милозвучності зумовило чергування у-в, і-й, з-зі-із; спрощення в групах приголосних (уста — усний, проїзд — проїзний); зміни приголосних при додаванні суфіксів (козак + -ськ(ий) = коза­цький; Прага + -ськ(ий) = празький) та ін.

Чергування у-в, і-й

голосний 1

в, й

голосний


риба

в акваріумі, помідори й огірки

1 Тут і далі в таблиці: голосний — це умовне позначення літери, яка передає на письмі голосний звук; приголосний — літера, яка передає на письмі приголосний звук.

Милозвучність

приголосний

У. і

приголосний

син у спортзалі, поклич учителя, цукор і какао

голосний

в, й

приголосний

Ольга в салоні, треба вчити, ми й не знали, вони йшли

приголосний

в

голосний

брат в Одесі

будь-який

У

в, ф, св, сф, кв, хв і под.

він у вагоні, вона у вагоні, зайди у свою

кімнату, накреслити у сфері

будь-який

і

й, я [йа], ю [йу], є [йе], ї [йі]

запросили і Йосипа, сосни і ялинки


У, І

приголосний

У школі свято. Умиватися треба двічі на день. І настав той день. Ідуть дощі. І, навпаки, — перед голосним приголосний: В озері знайшли затонулий човен.

(після паузи)

у, і

приголосний

Може, у сумці пошукай? Ольга Іллівна — учителька. Озирнувся — і подався вперед.

І, навпаки, — перед голосним приголосний: Може, в історії є приклади?

Також треба запам’ятати, що при зіставленні й протиставленні понять і з й не чергуєть­ся (тільки і): батьки і діти, Шевченко і сучасність, роман «Правда і кривда».

2. Виберіть потрібний прийменник або сполучник.

Колись і/й зараз; у/в високих горах; вони і/й не здогадуються; злети і/й падіння; вівці і/й коні; по-перше, у/в нас вихідний день, а по-друге, у/в Олега день народження; і/й сміх і/й гріх; дівчата у/в квітнику; і/й скільки нам чекати; шукати у/в своїй сумці; Ялта і/й Одеса; ми у/в Львові; і/й проаналізувати, і/й узагальнити; човен у/в озері.

3. Запишіть сполуки слів у дві колонки: 1) з у та/; 2) з в та й.

Пливи у/в бік лісу; Богдан і/й Марія; ось і/й гості; Ольга і/й Павло; ранок у/вдома; бути у/в гарній формі; і/й знову дощі; Оксана і/й не знала; ракета і/й супутник; ти і/й Яну по­кликав; енергія у/в твоєму тілі; еге ж, і/й освіта вища; скинь у/в Твіттер; треба у/вчитися; елементи у/в таблиці; якось і/й їх запросимо.

✵ 3 перших букв виписаних сполук складіть крилатий вислів.

4. Знайдіть слова, у яких не можливе чергування у-в. Поясніть лексичне значення цих слів.

Уступ, удень, учитель, уклад, удача, усередині, утома, управа, уголос, уподобання.

5. Виконайте тестові завдання.

1. Правило чергування у-в порушено у варіанті

А ходімо в парк В перипетії в фільмі

Б знятися в комедії Г у цьому супермаркеті

2. Правило чергування у-в порушено у варіанті

А в основі сюжету В у нашій школі

Б учити напам’ять Г в синій книжці

3. Правило чергування у-в порушено в рядку

А Отже, й ти спробуєш ківі на смак?

Б Завдання таке: упорядкувати числа.

В І праворуч, і ліворуч — усюди стоять знаки.

Г Братику, запам’ятай: учитися ніколи не пізно.

4. Правило чергування і-й порушено у варіанті

А іти правильним шляхом В нині тебе і не впізнати

Б шоколад і сирний пиріг Г колись і ти переможеш

5. Правило чергування і-й порушено у варіанті

А Харків і Мелітополь В світло й ясно надворі

Б велика ймовірність Г і ти не засумніваєшся

6. Правило чергування і-й порушено у варіанті

А І блискавка, й гроза ударили одночасно.

Б Мабуть, і я трохи з вами потанцюю.

В На мить усе стихло — і потемніло.

Г Денисе, іди в парк погуляти.

7. Правило чергування у-в порушено у варіанті

А уже розпогоджується, загубити в траві

Б збільшити втричі, найкращі в світі

В у зведеного брата, в іншій серії

Г в оксамиті, зайди в бібліотеку

8. Правило чергування і-й порушено у варіанті

А чистити й мити, батьки й діти В дозвольте йти, клич і його

Б і знову дощ, ручка й олівець Г ми й порахуємо, інь і ян

9. Прочитайте речення.

(1) основі сюжету банальна інтрига: (2) Київ приїздить дівчина з провінції, а (3) кінці філь­му (4) неї закохується принц на білому мерседесі.

Літеру В/в треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ

А 1 В З

Б 2 Г 4

10. Прочитайте речення.

(1) скільки не перечитую роман Стендаля «Червоне (2) чорне», усе одно відкриваю для себе щось нове (3) цікаве (4) знову поринаю в позаминуле століття.

Літеру І/і треба писати на місці цифр

А 1,2 В 3,4

Б 2,3 Г 1,4

6. Прочитайте текст пісні й виконайте завдання.

Старі фотографії

Здається, що то було так давно,

Коли в руках тримаю цей альбом.

Нам було абсолютно все одно,

Не маючи нічого, мати всьо.

За гроші не купити тільки час,

Він всіх нас методично поділив.

Когось він опустив, когось підняв,

А є такі, на кого взагалі «забив».

Приспів:

Старі фотографії на стіл розклади,

Дитячі історії смішні розкажи.

І справжнім друзям, не забудь, подзвони,

Бо добре чи зле, з тобою завжди вони.

…Ми жили всі так, ніби то був сон

І можна бути вічно молодим,

А залишився тільки цей альбом,

А мрії розлетілися, як дим.

Ми грали примітивну музику

Так чесно, що пробила би до сліз.

Чекали, що прийде такий момент,

Коли під ноги впаде цілий світ.

Годинник вперто роки рахував,

І кожен, так як вмів, так і зробив,

І тільки у альбомі всі підряд

Ми будемо такими, як тоді.

А. Кузьменко

A. Знайдіть і прокоментуйте випадки порушення чергування у-в, і-й.

Б. Скажіть, чому в пісні виправдані ці порушення.

B. Знайдіть і прокоментуйте випадки чергування у-в, і-й.

Г. Напишіть невеликий роздум (п’ять-сім речень) про те, чому так важливо для людей збе­рігати світлини свої й близьких людей.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Іко́нопис, інду́стрія, йогу́рт, катало́г, кварта́л.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

7. Перепишіть сполуки слів, вибравши потрібний прийменник або сполучник.

Сторінка у/в підручнику; збірка «Тиша і/й грім»; знайди і/й підкресли; Яна і/й Юля; і/й доки мені чекати; щоправда, у/в нас спекотно; конвалії і/й жоржини; напиши у/в Твіттері; представник у/в області; гра у/в рулетку; він і/й є чемпіон; гроші — у/в кишені; моря і/й озера; у/в основних положеннях; побували у/в Осло; цукор додайте у/в каву; і/й туди і/й сюди; іди і/й читай; ці і/й інші ініціативи; у/в чистовику; ми і/й тут перші; бути у/в авангарді.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити