Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§ 24-25. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИМОВИ ЗВУКІВ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте діалог і виконайте завдання.

Спілкування журналіста з депутатом Верховної Ради України:

— Це потрібний закон. Ми [галасува́лие] за нього.

— А навіщо кричати? Ви просто натискайте на кнопки.

— Ми не кричимо, а [галасу́йеімо]: наша фракція в [ка:л’і́ц’ійі].

— Так ви ж щойно самі сказали, що галасуєте, тобто здіймаєте галас…

А. Яке слово депутата неправильно зрозумів журналіст?

Б. Чому він неправильно його зрозумів?

Вимова голосних

Завжди чітко треба вимовляти [і], [у], [а]. Нечітко (з наближенням до іншого звука) можуть вимовлятися [е], [и], [о]:

е [еи]

у будь-якій ненаголошеній позиції

весло [веисло́], гаряче [га́р'ачеи], веселкове [веисеилко́веи]

и [ие]

у будь-якій ненаголошеній позиції

зима [зиема́], ходити [ходи́тие], пишний [пи́шнией]

о [оу]

перед складом із наголошеним [у] або [і]

кожух [коужу́х], тому [тоуму́], тобі [тоуб'і́], Болівія [бо'ул'і́в’ійіа]

В окремих посібниках можна знайти інформацію, що в кінці слова ненаголошені е та и вимовляються чітко, без наближення до іншого звука: [е], [и]. Це авторська позиція. Норми літературної вимови відображені в академічному орфоепічному словнику, який уклали науковці Інституту української мови НАН України й Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН України. Треба передусім орієнтуватися на праці вчених саме цих на­уково-дослідних установ. Отже, у кінці слова ненаголошені голосні е та и вимовляються з наближенням до [и] і відповідно [е]: спати [спа́тие], чесне [че́снеи] слово.

Після [й] ненаголошений [е] треба вимовляти з наближенням до [і] — [еі]: миєш [ми́йеіш].

Вимова приголосних

1. У кінці слова дзвінкі приголосні не оглушуються: репортаж [реипорта́ж] (не [реипорта́ш]), гриб [гриб] (не [грип]).

2. У кінці складу в вимовляють як [у] (у-нескладове; щось середнє між [ỹ] та [в]): ска­зав [сказа́ỹ], мавпа [ма́ỹпа].

3. Звуки вимовляють злито: джміль

4. Шиплячі звуки в українській мові треба вимовляти твердо, а перед і, я, ю, є — пом’якшено (не м’яко): чисто [чи́сто], що [шчо], джойстик очі [о́ч’і], обличчя [обли́ч’:а]. М’якими шиплячі не бувають.

5. Глухий приголосний перед дзвінким стає також дзвінким (уподібнюється), а дзвін кий приголосний перед глухим не уподібнюється до нього:

Приголосні можуть уподібнюватися й в інших випадках. Найпоширеніші з них такі:

2. Прочитайте слова, чітко їх артикулюючи.

Кружці, губишся, молотьба, заквітчаний, дошці, подружці, безжальний, перенісши, бав­ляться, качці, чувашці, тривожишся, джентльмен, запоріжці, тітчин, просьба, дужка, това­ришці, стараєшся, кігті, народжувати, пачці, знав, гріються, морячці, підживлювати, скотч, розжуй, принісши, вогко, Левченко.

3. Затранскрибуйте слова. Підкресліть приголосні, що уподібнюються у вимові.

Заводишся, ніжці, матч, Київ, боротьба, поличці, подзьобаний, занісши, розжарений, книжці, діляться, турбуєшся, пічці, відродження, кашці, ложці, панчішці, одягаються, на стежці, любов, розжитися, нігті, на мишці, донісши, надзвуковий, миєшся, ручці, вітчизна, дігтяр, косьба, робив.

4. Прочитайте текст уголос, дотримуючись усіх орфоепічних норм.

Залізь на своє родинне дерево

Марсель Дюшан сказав: «Я не вірю в мистецтво. Я вірю в митців». Це дуже гарний спосіб учи­тися! Якщо ти намагатимешся поглинути історію свого предмета, рано чи пізно ти задихнешся.

Замість цього зосередься на одному мислителеві, який тобі справді подобається. Вивчи все, що відомо про нього, потім вибери трьох людей, яких він любив, і знайди всю інформацію про них. Повтори це стільки разів, скільки зможеш. Залізь на дерево якнайвище. Колись ти створиш своє дерево, а зараз саме час почати власну гілку.

Якщо ти будеш бачити себе частиною творчого родоводу, це допоможе тобі почуватися не таким самотнім, коли розпочнеш збирати свій матеріал. Я повісив фотографії улюблених митців у своїй студії. Вони наче приязні привиди. Я відчуваю, як вони штовхають мене впе­ред, щойно я схиляюся над столом.

Справді чудовим є те, що митці, яких уже немає серед живих чи які десь дуже далеко, не в змозі відмовитися стати твоїми вчителями. Ти можеш навчитися в них усього, чого забажа­єш: вони залишили конспекти у своїх творах (К. Остін).

5. Виконайте тестові завдання.

1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А болючий, Юрмала, чаювання

Б щирість, народжуєш, якання

В пояснення, злістю, тямущий

Г ялтинський, зв’язківець, віссю

2. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А ячмінь, ятранський, повіяло

Б взаємність, українець, каміння

В покращення, полюс, відроджую

Г духмяно, роз’єднаність, життєпис

3. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А з’єднання, приїжджати, заявник

Б щільний, земляний, заяложений

В тьохкає, нюансовий, захоплюєшся

Г брюнет, капелюшок, дивується

4. Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка

А лимон, випадок, перетин

Б мережа, вектор, партер

В хомут, зозуля, кожушок

Г тобі, потік, політехнічний

5. Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка

А товар, потонути, скотч

Б ноша, щип, порадишся

В якби, ґречний, аґрусний

Г мішень, шапка, носишся

6. Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка

А жорстко, жасмин, бджола

Б гелікоптер, кігті, Гостомель

В зірковий, косьба, зітканий

Г дзвін, бородатий, бадьоро

7. Підкреслені літери позначають той самий звук у всіх словах рядка

А гордість, сміх, Бердянськ

Б вухо,сповивати, бовкнути

В каша, хвилюєшся, Шостка

Г тактика, поточний, вітчим

8. Орфоепічну помилку допущено в слові

А миється [ми́йеіц':а]

Б розжуй [роузжу́й]

В качці [ка́ц':і]

Г принісши [приен'і́ш:ие]

9. Орфоепічну помилку допущено в слові

А граєшся [гра́йеіс':а]

Б книжці [кни́з'ц'і]

В флешці [фле́з'ц'і]

Г вітчизна [в’іч:и́зна]

10. Орфоепічну помилку допущено в слові

6. Прослухайте фрагмент інтерв’ю з політиком Ю. Тимошенко й виконайте завдання

Основні правила вимови звуків

А. Яких орфоепічних помилок припустилася Ю. Тимошенко? На вимову яких звуків їй треба звернути увагу?

Б. Напишіть текст свого виступу для прес-конференції про п’ять змін, які б ви хотіли за­провадити в сучасній школі. Затранскрибуйте в тексті фрагменти слів з уподібненими приголосними, із дзвінкими приголосними в кінці слова та у-нескладовим.

Зразок. Коли замислює[с':а] над проблемами нашої школи, то першою спадає на думку їдальня. Якось мало стра[ỹ] на вибір, за[ỹ]жди там гамірно, хоче[ц':а] більшого затишку…

ЗАУВАЖТЕ!

Корисними для відпрацювання грамотної вимови слів є чистомовки. Потренуйтеся твердо вимовляти шиплячі.

* * *

Під кущем курча гуляє,

Черв’ячка собі шукає.

Мати-квочка поруч з ним,

З сином крихітним своїм.

* * *

Хлющить, періщить дощ,

Сховався вовк під хвощ.

Хвіст під хвощем,

А сам під дощем.

* * *

Синичка, синичка — горобцю сестричка.

* * *

Учень учив уроки — у нього в чорнилі щоки.

* * *

Черепаха, не нудьгуючи, годину сидить за чашкою чаю.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Кіломе́тр, ко́лесо, копче́ний, ко́сий, котри́й.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

7. 1.Затранскрибуйте слова. Підкресліть приголосні, що уподібнюються у вимові.

Доріжці, хвилюєшся, розжарити, чешці, принісши, повсякденний, Палажці, забув, борють­ся, путч, річці, бляшці, дзьоб, знущаєшся, пряжці, флешці, Львів, злодюжці, підживлювати, сиплються, журишся, легко, водичці, тчеш, безжурний, знісши, зжати, футбол, лев, дріжджі.

2. Прослухайте пісні «Там, де ми є» (гурт «Антитіла») і «Чомусь так гірко плакала вона» (О. Пономарьов). Випишіть слова, які виконавці неправильно вимовляють, і затранскрибуйте їх.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити