Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

Дорогі учні!

У 10-11 класах ви будете повторювати й поглиблювати знання про вивчені раніше мовні норми — лексичні, орфоепічні, орфографічні, мор­фологічні, синтаксичні, пунктуаційні й стилістичні. Знання цих норм, до­тримання їх в усному та писемному мовленні, уроки практичної ритори­ки сприятимуть формуванню у вас умінь і навичок для реалізації себе в дорослому житті, допоможуть стати носіями культури свого народу. По­слуговуючись досконалою українською мовою, ви зможете переконати співрозмовника, повести колектив за собою, заспокоїти близьку людину, досягти успіхів і здійснити свої мрії. Адже без української мови життя лю­дини не повноцінне.

Матеріал підручника розподілено на параграфи (усього — 64), кожен з яких має чітку й типову будову: вправа для спостереження, теоретичні відомості, п’ять тренувальних вправ, інформація з культури мовлення й домашнє завдання. Як відомо, після завершення навчання в школі на вас чекає серйозне випробування — зовнішнє незалежне оцінювання з україн­ської мови та літератури. З огляду на це пропонуємо вам багато тестових завдань у форматі ЗНО (у вступних темах по 6 тестових завдань, а далі в кожному параграфі їх 10).

Творчі завдання сприятимуть виробленню текстотворчих умінь і на­вичок, розвиватимуть ключові компетентності — уміння послуговуватися відповідними мовними ресурсами в різних життєвих ситуаціях. Дуже важ­ливу роль має відіграти рубрика «Культура слова», що містить відомості з грамотного наголошування слів і правильних мовних кліше.

Сподіваємося, що яскраві ілюстрації, таблиці, матеріали мережі Інтер- нет (рубрика з логотипом YouTube) зроблять процес вивчення мови ціка­вим і захопливим. Успіхів!

Автор


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити