Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ВСТУП

§ 1. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте речення й виконайте завдання.

Півень такий у дворі ходив. Ґалаґан, куряча порода, цибатий та шия гола (О. Донченко).

A. Значення яких слів ви не знаєте?

Б. Де можна знайти інформацію про них?

B. За яким словником можна з’ясувати значення слів ґалаґан і цибатий — орфографічним, тлумачним чи орфоепічним?

Лексикогра́фія (грецьк. lexicos — словник і grapho — пишу) — розділ мовознавства, пов’язаний зі створенням словників.

Словники бувають двох типів: енциклопедичні та лінгвістичні.

Енциклопедичні словники подають стислу характеристику предметів, явищ, істо­ричних подій, видатних діячів культури, науковців, різних понять, що позначаються словами. До реєстру енциклопедичних словників здебільшого входять іменники й імен­никові словосполучення, причому їхніх мовних ознак (закінчення родового відмінка, рід, сполучуваність з іншими словами та ін.) тут немає. З-поміж енциклопедичних слов­ників виокремлюють загальні (у них подано найширшу інформацію) і спеціальні (ме­дична, сільськогосподарська, музична енциклопедії та ін.). Найновішими загальними є «Енциклопедія сучасної України», що з’явилася в мережі Інтернет 2014 р. (esu.com.ua), а також українська Вікіпедія (uk.wikipedia.org).

Лінгвістичні словники по-різному пояснюють слово: з погляду лексичного значення, написання, вимови, походження та ін. Вони бувають одномовні, двомовні й багатомовні. Вершиною словникарства є тлумачні словники, за допомогою яких з’ясовують лексичне значення слів. Одним із найповніших є «Словник української мови» (1970-1980), який містить близько 135 тис. слів. Щоправда, ця ґрунтовна праця вже певною мірою застаріла; крім того, на ній позначилася так звана «сталінська теорія зближення української й ро­сійської мов» (до цього словника потрапили штучно введені російські слова, яких доти в українській мові не було). Однак цей словник своєї актуальності не втратив і донині (sum. in.ua). У 2001 р. вийшов друком «Великий тлумачний словник сучасної української мови» (за ред. В. Т. Бусела), у реєстрі якого 250 тис. слів.

Навіть словники не містять усіх слів, оскільки не встигають за змінами в мові, що остан­нім часом пришвидшилися з огляду на розвиток інформаційного суспільства. Навряд чи можна знайти в найсучасніших словниках такі нові слова, як гуглити, блютуз, Ютьюб (Ютуб) та ін., хоча ви знаєте їх змалку. Пришвидшують пошук потрібної інформації й про­цес входження нових слів до словників різні інтернет-ресурси: «Словопедія» (slovopedia.org. uа), «Український лінгвістичний портал» (lcorp.ulif.org.ua) та ін.

Пошук у словниках здійснюють за алфавітом.

2. Прочитайте речення й виконайте завдання.

1. Димить сивим маревом степ, і стали на овиді хмари, неначе церковні високі бані, аж хочеться на них помолитися. 2. А потім на баню сідає райська птиця, і, тільки придивившись пильно, пробудившись від сну-замрії, Сироватка бачить, що то не райська птиця, а хохітва дрібно тріпоче крильцями, застигла в повітрі (Ю. Мушкетик). 3. Спочатку зазолотилося верхів’я дерев, а далі й окремі промінчики сонця продерлися крізь лісові нетрі, вихопили з мряки невелику галявину, де паслося п’ятеро стриножених коней, а біля згаслого багаття лежало четверо чоловіків, закутаних з головою в повстяні коци (Ю. Винничук). 4. Самотній чабан з далекого берега, схилившись на ґирлиґу, дивився, як шалапутна ота дівчина море перебродить. 5. Тоня не може пробачити собі, що так мучила Віталика різними витівками, комизливістю, вдачею дженджуристою (О. Гончар).

А. Випишіть слова, значення яких ви не знаєте.

Б. З’ясуйте значення цих слів за словником.

3. Прочитайте фрагмент словника й знайдіть у ньому три помилки.

П

Па́льма, -и, ж. р.

Перипеті́я, -ї, ж. р.

Пальто́, незм., с. р.

Перука́р, -а, ч.р.

Пере́тин, -у, ч. р.

Пта́ство, -а, с. р., збірн., тільки одн.

Перифері́я, -ї, ж. р.

Пу́стощі, -ів, тільки ми.

4. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Ніщо не оригінальне

Письменник Джонатан Літем колись сказав, що люди, які називають щось оригіналь­ним, у дев’яти випадках із десяти просто не знають покликання чи першоджерела.

Хороший митець розуміє, що нічого не приходить нізвідки. Усю творчу роботу побудова­но на тому, що було раніше. Ніщо не є повністю самобутнім.

Це є і в Біблії: «Немає нічого нового під сонцем» (Екклезіаст, 1:9) (К. Остін).

А. Значення яких виділених слів можна з’ясувати за лінгвістичним словником, а яких — за енциклопедичним? Обґрунтуйте свою думку.

Б. Усно перекажіть текст.

Ґалаґан, -а, ч. Головатий півень з голою шиєю.

Цибатий, -а, -е, розм. З довгими тонкими ногами.

5. Виконайте тестові завдання 1.

1. За алфавітом записано всі слова в рядку

А азбука, акваріум, амфора, амфітеатр

Б билинка, бінокль, бежевий, безмежжя

В ґава, генетика, гість, горизонтальний

Г дальній, дисгармонія, диск, дисковий

2. За алфавітом записано всі слова в рядку

А енергія, енергетика, естетичний, Естонія

Б жалість, жалити, життєлюбний, жінка

В заступ, засув, засуджувати, засудити

Г Іванка, іволга, імпресіонізм, імперія

3. За алфавітом записано всі слова в рядку

А Киричук, кирпатий, кінофестиваль, кіноцентр

Б лементувати, лимонний, лісгосп, лікарський

В мелітопольський, метро, ментол, Мінськ

Г нюанс, нюнькатися, Нюрнберг, Нью-Йорк

4. За алфавітом записано всі слова в рядку

А обережно, оберіг, обер-майстер, оберт

Б Пилипенко, піцерія, Піфагор, пічниковий

В реєстр,реєстрація, реєстратура, реєстратор

Г сюди-туди, сюжетний, сюрчання, сюрреалізм

5. Приклад із лінгвістичного словника подано в рядку

А ФО́РЗАЦ, а, ч., спец. Подвійний аркуш паперу, що з’єднує книжку з внутрішньою частиною обкладинки, а також слугує для оформлення книжки. У цій книжці за­слуговує похвали… майстерно виконаний форзац із золотим лінійним рослинним орнаментом на зеленому фоні (Українська графіка, 1957, 119).

Б ГІПНО́З (латин, hypnosis — сон) — особливий, близький до сну стан свідомості людини, який характеризується звуженням її обсягу й різким фокусуванням на змісті навіювання. У стані Г. у людини можуть спонтанно виникати фізіологічні та психічні реакції, не властиві їй при звичайному стані свідомості: ілюзії, забу­вання або згадування тих чи інших фактів, підвищення концентрації уваги, зміна настрою (Д. В. Штриголь).

В ЛЬОНА́РСТВО — галузь рослинництва, що займається вирощуванням льону з ме­тою отримання волокна та насіння. Виокремлюють 2 оси. напрями в Л.: виготовлен­ня прядив та олій льону. Зі стебел прядив льону отримують цінне техволокно, яке широко використовують у текстильн., автомобільн., авіац., гумовій, взуттєвій та ін. галузях пром-сті (І. О. Маринченко).

Г АКАПЕ́ЛА (італ. а capella — букв, у стилі капели; як співають у каплиці) — хоро­вий або ансамблевий спів без інструментального супроводу. Витоки співу А. сягають античності. Від доби Середньовіччя до сьогодення спів А. — найпотужніший жанр, пласт світ. хор. музики. У мистецтві України підвалини співу А. закладені, з одного боку, у нар. гуртовому співі, з ін. — у християн, культовій музиці від часу прийняття християнства в Україні-Русі (О. О. Різник).

1 На сторінках цього підручника не можна робити позначки чи записи, оскільки він розрахований на кілька поколінь десятикласників. Відповіді треба записувати в зошиті, напр.: 1 А, 2 В, З Г, 4 Б.

6. Приклад з енциклопедичного словника подано в рядку

А НАСТ, -у, ч. Обледеніла кірка на поверхні снігу. Сніг тільки-но почав танути, але надвечір брався знову скляним настом і сліпуче блищав під місяцем і під зорями (3. Тулуб, Людолови, І, 1957, 356).

Б КАДИ́ТИ (КУРИ́ТИ, ПАЛИ́ТИ) ФІМІА́М — занадто вихваляти когось, лестити комусь. Раби й підніжки всякої влади палять фіміам навіть земським начальникам (М. Коцюбинський, III, 1956, 154).

В МІГРЕ́НЬ (фр. migraine), син. гемікранія (грецьк. hemi — половина та kranion — череп) — фізіологічний розлад, що характеризується нападами головного болю частіше в одній половині голови. Біль при М. має пульсуючий характер і нерідко супроводжується нудотою, блюванням, непереносимістю яскравого світла, голос­них звуків (фото- та фонофобія), а також сонливістю й млявістю після нападу (Н. В. Бездітко).

Г АБРИКО́С, а, ч. Те саме, що абрикоса. Абрикос — досить цінна кісточкова по­рода. Вона посухостійка, дуже вимоглива до тепла (Садівництво і ягідництво, 1957,22).

6. Прочитайте поради зі створення словникової статті й виконайте завдання.

Щоб зорієнтуватися, як тлумачити слово, треба визначити, до якої частини мови воно належить.

ІМЕННИК

1) родове поняття + підрядна частина, що розкриває прикметні особливості предмета чи явища

Слово

Родове поняття

Прикметні особливості (підрядна частина)

крісло

різновид стільця

що має бильця та зручну спинку

тюльпан2) вказівний займенник + підрядна частина, що розкриває прикметні особливості пред­мета чи явища

Слово

Вказівний займенник

Прикметні особливості (підрядна частина)

спогад

те

що збереглося в пам’яті

залишок3) (діє)прикметник + іменник (родове поняття)

Слово

Дієприкметник (прикметник)

Іменник (родове поняття)

суперечка

словесне

змагання

кузен4) синонім або конструкція «те саме, що [синонім]»

Слово

Синонім або конструкція «те саме, що [синонім]»

лінгвістика

мовознавство

канапа

те саме, що диван

небокрай


ПРИКМЕТНИК

1) займенник який + прикметні ознаки

Слово

Займенник який

Прикметні ознаки

водяний

який

містить забагато води

холодний2) прикметник-синонім

Слово

Прикметник-синонім

гуманний

людяний

ароматний


ДІЄСЛОВО

1) дієслово + прикметні особливості дії

Слово

Дієслово

Прикметні особливості дії

ловити

хапати (що-небудь)

на льоту

писати2) дієслово-синонім або конструкція «те саме, що [синонім]»

Слово

Синонім або конструкція «те саме, що [синонім]»

галасувати

кричати

їсти

те саме, що харчуватися

шанувати


A. За поданими в таблицях зразками розкрийте лексичне значення нерозтлумачених слів (усно).

Б. Створіть словникові статті до таких неологізмів: акаунт, гуглити, лайкати, спам, фоловер.

B. Поміркуйте, чому в соціальних мережах прижилося запозичене слово лайк, а не власне український відповідник уподобайка.

ДО РЕЧІ…

«Лексис…» Лаврентія Зизанія — перший друкований церковно­слов’янсько-український словник, що вийшов друком у Вільні 1596 р.

Цей словник відіграв важливу роль у подальшому розвитку всього східнослов’янського словникарства.

1627 р. був надрукований словник «Лексикон словенороський». Упо­рядкував його Памво Беринда. Словник налічує майже 7 тис. слів, серед яких переважають загальні та власні назви церковнослов’янської мови того часу, з тлумаченням і перекладом їх українською літературною мо­вою початку XVII ст.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Дові́дник, промі́жок, цінни́к, тому́, кіломе́тр.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

7. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Українська Вікіпедія

Вікіпедія (англ. Wikipedia [,wiki'pi:dіə]) — загальнодоступна вільна багатомовна онлайн- енциклопедія.

Будь-хто, у кого є доступ до читання Вікіпедії, може редагувати практично всі її статті. Вікіпедія — шостий за популярністю сайт у світі.

Українська Вікіпедія — українськомовний розділ Вікіпедії — багатомовного інтернет-проекту зі створення вікі-енциклопедії, яку може редагувати кожний охочий користувач Інтернету. На цей час кількість статей української Вікіпедії становить 761 662 — за показни­ком вона перебуває на шістнадцятому місці серед усіх мовних розділів, на одинадцятому місці серед європейських вікіпедій та на третьому місці серед вікіпедій слов’янськими мо­вами. Українська Вікіпедія станом на 22 січня 2018 р. має 387 365 зареєстрованих користу­вачів, 40 адміністраторів.

Перші зафіксовані спроби створення статті в українській Вікіпедії датують 26 січня 2004 р. Перша стаття («Атом») створена 30 січня 2004 р. користувачем 61.125.212.32 (пізніше зареєстрований як Yuri Koval) з Японії.

А. Знайдіть у тексті слова, яких в українській мові ще 20-30 років тому не було. Складіть ко­роткий тлумачний словник, увівши ці слова до його реєстру.

Б. Створіть статтю у Вікіпедії (уявну — у зошиті) про урочище, ставок, вулицю, паркі под. або про ваш навчальний заклад. Використайте за приклад матеріал статті Вікіпедії про озеро Тельбин або Український гуманітарний ліцей, що в Києві.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити