Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 41. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте слова й виконайте завдання.

синьо-жовтий

червоно-синій

жовто-зелений

жовтогарячий

червоногарячий

золотогарячий

А. У якій колонці слова позначають один колір, а в якій — поєднання двох кольорів?

Б. Сформулюйте правило написання прикметників, за яким їх записано у дві колонки.

Написання складних слів


РАЗОМ


складні іменники

приклади


зі сполучними е, є, о, и та без них

землекоп, зброєносець, теплохід, спортзал


з іншомовними частинами авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, гідро-, екстра-, кіно-, лже-, макро-, мікро-, електро-, мілі-, моно-, мото-, псевдо-, соціо-, супер-, теле-, радіо-, фото- та ін.

авіасполучення, біоресурс, гідромасаж, макроекономіка, радіозв’язок, суперге­рой, телемарафон, фотоматеріал


з пів-, напів-, полу- (загальні назви)

півогірка, напівавтомат, полумисок


з числівником або з дієсловом наказового способу

п’ятиповерхівка, століття, зірвиголова, перекотиполе


складні прикметники

приклади


утворені від складних іменників, які пишуть разом

газовидобувний (від газовидобування), лісостеповий (від лісостеп)


прикметник + іменник

лівобережний (від лівий берег), загальноосвітній (від загальна освіта) АЛЕ: усесвітньо-історичний


прислівник + (діє)прикметник без залеж­ного слова

вищезгаданий, важкохворий АЛЕ: трохи вище згаданий


числівник + іменник

п’ятизірковий, семитонний


з кінцевою частиною -сотий, -тисячний, -мільйонний та под.

стотисячний, двохсотдвадцятип’яти- мільйонний


3 ДЕФІСОМ


складні іменники

приклади


протилежні або близькі за змістом слова

купівля-продаж, розтяг-стискач; батько-мати, хліб-сіль


прикладки після означуваного іменника й імена казкових персонажів

лікар-еколог, дівчина-красуня; Вовчик-Братик, Зайчик-Побігайчик АЛЕ: красуня дівчина

з іншомовними частинами міні-, максі-, міді-, унтер-, обер-, лейб-, екс-, віце-, прем’єр-, член-, штабе-, генерал-, контр-

міні-маркет, максі-спідниця, унтер-офіцер, віце-прем’єр-міністр, член-кореспондент, контр-адмірал, обер-майстер

складні одиниці виміру й проміжні сторони світу

кіловат-година, людино-день; норд-ост, зюйд-вест

назви рослин

люби-мене, брат-і-сестра, розрив-трава

власні назви з пів-

пів-Ялти, пів-Німеччини

попередня частина, якщо далі стоїть подіб­на

фото- і відеофайли, мото- і велоспорт

з першим словом, що підкреслює особли­вість, ознаку предмета, названого другим словом

дівич-вечір, жар-птиця, стоп-кран, ко­зир-дівка

складні прикметники

приклади

утворені від складних іменників із дефісом

екс-президентський (від екс-президент)

утворені від рівнозначних слів (їх можна поєднати за допомогою і)

суспільно-політичний (і суспільний, і полі­тичний), німецько-угорський (і німецький, і угорський)

АЛЕ: хитромудрий, зловорожий

з першим компонентом на -ико, -іко

історико-філологічний, механіко-мате­матичний

поєднання кольорів, смаків, відтінків

синьо-жовтий, кисло-солодкий, темно-червоний

АЛЕ: жовтогарячий, червоногарячий, золотогарячий (один колір)

воєнно-, військово- + прикметник

воєнно-стратегічний, військово-морський АЛЕ: військовозобов’язаний (у ролі іменника)

ОКРЕМО

суспільно + прикметник, якщо відповідає формулі «2-й компонент — для суспіль­ства»

суспільно важливий (важливий для су­спільства), суспільно корисний (корисний для суспільства)

прислівник + (діє)прикметник, якщо при­слівник зберігає логічний наголос

абсолютно сухий, діаметрально проти­лежний, усесвітньо відомий

прикладки — видові назви, що стоять після пояснювального слова

ріка Дніпро, місто Київ АЛЕ: Дніпро-ріка, Київ-місто

2. Запишіть слова, знявши риску.

Перекоти/поле, військово/полонений, бета/промені, лимонно/кислий, пів/Одеси, пів/відра, пів/озера, пів/юрби, унтер/офіцер, міні/футбол, екс/чемпіон, кримсько/татар­ський, навчально/виробничий, плодово/ягідний, тепло/хід, людино/день, жар/птиця, суспільно/необхідний, суспільно/вагомий, суспільно/історичний, західно/український, діаметрально/протилежний, Дністер/ріка, розрив/трава, Лисичка/Сестричка, вагоно/ремонтний, жовто/гарячий, хитро/мудрий, легко/атлетичний, морально/етичний, усесвітньо/відомий.

3. Запишіть слова у дві колонки: 1) разом; 2) з дефісом.

Шести/циліндровий, одно/денний, кисло/солоний, освітньо/виховний, науково/технічний, смагляво/лиций, озерно/болотний, теле/комунікації, корабле/будівник, темно/зелений, обер/майстер, авіа/сполучення, плоско/опуклий.

✵ 3 перших букв виписаних слів складіть назви міст Сумської області.

4. Прочитайте текст і прокоментуйте написання слів із рискою.

Властивості кольорів людина пізнає поступово. Вона вдосконалює та ускладнює свої уяв­лення, а потім для відкриттів добирає відповідні слова.

Візьмемо один з основних кольорів — червоний. Яка тепер велика в нього сім’я! Людина бачила неповторні барви якогось предмета й узагальнювала за допомогою назви цього пред­мета певний колір. Так з’явилися в мові назви видо/змін червоного кольору, своє/рідні його підвиди. Ці кольори берегла природа — і людина, відкривши їх, увічнила своє відкриття в слові.

Слово багряний увібрало в себе дозрілість барвного осіннього подиху, згущеність черво­ного кольору: Багряні сережки вовчих ягід подібні до коштовних само/цвітів, що хтось розві­шав на кущах (П. Конура). З прикметником багряний взаємодіє його синонім пурпуровий, що позначає темно/червоний або яскраво/червоний колір із фіолетовим відтінком: Земля красу­валася в рум’яних яблуках, янтарних динях, пурпурових помідорах (Л. Дмитерко).

Червоні буряки, які вирізняються темно/червоним забарвленням із синюватим відтін­ком, дали назву різно/видові червоного кольору — буряковому: Давид дивився, як молоток і молот місили червоний шмат заліза. Уже буряковий він, темнішає (А. Головко). Не відірвеш очей від стиглих темно/червоних вишень, що, хизуючись, вилискують на сонці. Тому й збага­тився прикметник вишневий ще одним значенням — «темно/червоний, кольору стиглої тем­ної вишні»: Нове плаття вишневого кольору… робило її ще привабливішою (О. Копиленко). І звичайно, не могла наша оспівана в піснях червона калина не принести до мовної скарбниці барв назву калиновий. Калиновий — це колір червоний, колір калинового соку або калинової ягоди. Напевно, полюбляєте ви й запашні темно/червоні ягоди мали­ни. Колір стиглої малини нарекли малиновим'. Сукенки були з дешевої шерсті малинового кольору (І. Вільде).

І колір крові, уражаюче/червоний, багряний, переда­но в слові кривавий. Розжарене призахідне сонце за­барвлювало весь світ символічним кривавим кольором (О. Довженко).

Розмаїття червоних барв покликало до життя слова рожевий, рум’яний, рубіновий.

На півдорозі від червоного до жовтого кольору зупинилося, застигло в українській мові слово рудий. Воно виражало колись значення «червоний», а потім його переосмислили. Це назва спеціального кольору, червоно/жовтого, що здебільшого стосується обличчя та волос­ся людини й рідше — шерсті тварини: Воронцов їхав деякий час, не реагуючи на Хомині слова, безпомічно кліпаючи рудими віями до сонця (О. Гончар) або: І тут дзвінко заіржав рудий кінь з білою зіркою на лобі (О. Донченко).

Людину вражали та вражають барви багатьох предметів, і вона завжди прагне передати словом своє зачарування й осмислення.

Манять нас пахощами й поєднанням барв квіти, квіту­чі дерева й чагарники. Зупинімося перед красою весняного бузку з великими кетягами світло/фіолетового запашного квіту. Погляньмо на волошку, що, чарівна й радісно/сумовита, заховалася в житі, щоб не чути тихого прокльону хлібо/роба за її бур’янову вдачу. Проте й зі своєї схованки вона перемовляється із сонцем і співає хвалу життю. Через те ми волошку любимо й зачаровані нею. Хіба ж тоді див­но, що від назв бузок і волошка ми утворили прикметники бузковий та волошковий, які звеличують відтінки фіолетової та синьої барв. У цих словах — нездоланність природи й краса рідної землі. Кольори бузку та волошки стали звичними, посилилися дужістю слова й характеризують інші предмети: Горять, міняться на очах сині, зелені, бузкові, оранжеві й бурштинові легкі осяйні хмарини (І. Микитенко) (За І. Вихованцем).

5. Виконайте тестові завдання.

1. Разом треба писати назву рослини

А розрив/трава В люби/мене

Б нечуй/вітер Г чар/зілля

2. Разом треба писати іменник

А агро/фірма В екс/директор

Б міні/маркет Г обер/майстер

3. З дефісом треба писати прикметник

А біло/сніжний В право/бережний

Б хитро/мудрий Г м’ясо/молочний

4. Разом треба писати прикметник

А електронно/обчислювальний В підзолисто/болотний

Б лісопильно/стругальний Г східно/слов’янський

5. З дефісом треба писати слово

А суспільно/небезпечний

Б суспільно/політичний

В суспільно/корисний

Г суспільно/важливий

6. Разом треба писати всі слова рядка

А ліво/бережний, електро/силовий, ремонтно/експлуатаційний

Б свіжо/зрубаний, нижче/підписаний, усесвітньо/відомий

В лимонно/кислий, тепло/обмінний, історико/культурний

Г чотири/зірковий, чорно/земний, кримсько/татарський

7. Разом треба писати всі слова рядка

А макро/економіка, гідро/трансформатор, віце/адмірал

Б авіа/перевезення, супер/маркет, псевдо/патріотизм

В мікро/схема, термо/білизна, максі/спідниця

Г моно/вистава, радіо/гурток, екс/чемпіонка

8. Разом треба писати всі слова рядка

А трудо/день, Непий/пиво, дівич/вечір

Б вербо/ліз, Перебий/ніс, людино/день

В носо/ріг, Убий/вовк, двадцяти/тонка

Г шлако/блок, гори/цвіт, дизель/мотор

9. З дефісом треба писати всі слова рядка

А Лисичка/Сестричка, Савур/могила, красуня/дівчина

Б художник/пейзажист, Харків/місто, жаднюга/вовк

В Зайчик/Побігайчик, Дніпро/ріка, учений/еколог

Г Вовчик/Братик, Сапун/гора, богатир/хлопець

10. Разом треба писати всі слова рядка

А пів/огірка, пів/миски, пів/Миргорода

Б пів/озера, пів/каструлі, пів/яблука

В пів/історії, пів/години, пів/Рима

Г пів/океану, пів/вікна, пів/Десни

6. Розгляньте світлину (автор Г. Герлічер) і вико­найте завдання.

А. Доберіть до світлини заголовок.

Б. Опишіть зимовий пейзаж. Використайте опорні слова, знявши риску та вставивши пропущені літери (п’ять-сім речень).

Опорні слова: чорно/білий, світло/сірий, біло/сніжний, моно/хромний, неймовірно/красивий, новорічно/різдв..яний, біл..ш/мен..ш.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Роздрібни́й, сантиме́тр, све́рдло, сере́дина, симетрі́я.

Б. Перегляньте експрес-урок «Святвечір чи Свят-вечір?» і перекажіть його.

7. Запишіть слова, знявши риску.

Світло/синій, міні/завдання, авторсько/правовий, військово/зобов’язаний, воєнно/тактичний, суспільно/корисний, суспільно/небезпечний, суспільно/економічний, пів/вагона, пів/яблука, пів/Чернігова, пів/апельсина, дев’яти/тонний, південно/німецький, кримсько/ татарський, усесвітньо/відомий, лимонно/кислий, віце/президент, член/кореспондент, агро/ фірма, розтяг/стискач, лісо/степ, фізико/математичний, абсолютно/сухий, швидко/прочитаний, зло/ворожий, альфа/промені, народно/поетичний, мовно/літературний, художник/ пейзажист, Львів/місто, ріка/Дніпро, хлопець/красень, свіжо/зрубаний, трохи вище/підписаний, гідро/споруда.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити