Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 47. НАПИСАННЯ не, ні З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте речення й виконайте завдання.

Більшості професійних боксерів світу не здужати Олександра Усика й Василя Ломаченка.

Майк Тайсон відмовився від бою, бо незду­жав через травму коліна.

А. Розкрийте лексичне значення виділених слів.

Б. Чому ці слова з не написано по-різному?

Написання не з різними частинами мови

РАЗОМ

правило

приклади

слова, що не вживаються без не

неук, недбалий, нехтувати

не + іменник, прикметник, прислівник = нове поняття (можна замінити сино­німом)

нещастя (горе), нецікавий (нудний), недалеко (близько)

у складі префікса недо- зі значенням неповної міри ознаки, дії, стану

недопалок, недобачати (погано бачити), недо­чувати (погано чути)

не + дієприкметник у ролі означення без залежного слова

Я читаю нередагований текст.

АЛЕ: Я читаю не редагований ніким текст.

ОКРЕМО

не + іменник, (діє)прикметник, при­слівник, якщо є протиставлення

не воля, а рабство; не теплий, а холодний; не позичений, а власний; не далеко, а близько

не + іменник, (діє)прикметник, при­слівник у ролі присудка

Кпов людська не водиия ("Народна творчість). Твої слова не типі. Твір не перевірений. Надворі не холодно.

не + займенник, числівник, дієслово

Не ми вас запрошуємо. Проекти не узгоджено. Не знаючи броду, не лізь у воду (Народна творчість).

не + дієприкметник із залежним словом

Співа трава, ніким ще не зім’ята (Є. Маланюк).

не + дієслово з префіксом до-

Я не дочитав роман.

Написання ні з різними частинами мови

РАЗОМ

правило

приклади

із заперечними займенниками й при­слівниками

ніхто, ніякий, нічий. АЛЕ: ні в кого, ні на якому, ні з чиїм (у непрямих відмінках із прийменни­ком); ніде, ніколи, ніяк, нітрохи

зі словами, що без ні не вживаються

нісенітниця, нікчемний, нівечити

ОКРЕМО

якщо ні заперечує наявність дії, ознаки, предмета

ні ходити, ні бігати; ні добрий, ні злий; ні риба ні м’ясо

2. Прочитайте речення й прокоментуйте написання часток не і ні.

1. (Не)думано, (не)гадано забігла в глухомань, де сосни пахнуть ладаном в кадильницях світань. 2. І місячну сонату створив уже Бетховен. І тінь місяцехода вже зорям (не)чужа. 3. І я (не)я, і ти мені (не)ти. 4. Такої дивної отрути я ще (ні)коли не пила. 5. Це, може, навіть і (не) вірші, а квіти, кинуті тобі. 6. Іду в поля. (Ні)кого і (ні)де. Півнеба захід — золото червоне. 7. Всі проти всіх, усі (ні)з ким (не)згодні. Злість рухає людьми, але у бік безодні (Л. Костенко).

3. Перепишіть речення, розкривши дужки й уписавши пропущені літери е та и на місці крапок.

1. Світ який — м..реж..во казкове!.. Світ який — (ні)краю, (ні)кінця! 2. Дай мені свій простір і (не)спокій, сонцем душу жадібну налий! 3. Мож..ш виб..рати друзів і дружи­ну, вибрати (не)можна тільки Батьківщину. 4. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже (не) має місця для могил. 5. Народ мій є! Народ мій завжди буде! (Ні)хто (не)п..р..креслить мій народ! 6. І розтинають ніч (не)вагому квадратні очі віконних рам. 7. Сім д..сятків ді­дові старому, сам (не)зчувсь, коли і відгуло… 8. (Не)мелодія — збур..на рана, (не)слова, а безжальні голки, тільки бачу (не)сині л..мани і (не)горді козацькі полки. А вв..жа­ється там, біля шляху, на потоптаній кіньми траві жирний ворон, мов чорна папаха… 9. Назавжди, навіки полюбились ніжні і замріяні пісні. В них дзв..ніло щастя (не)почате, ра­дість (не)в..мовна і ж..ва… (В. Симоненко).

4. Випишіть слова, що без не не вживаються.

He/щастя, не/досів, не/прочитати, не/веселий, не/воля, не/знаний, не/робство, не/звіданий, не/борак, не/чесно, не/щадно, не/роба, не/розуміння, не/подалік, не/погодитися, не/зводити, не/правда, не/мовля, не/впинний, не/земний, не/втямки.

✵ 3 передостанніх літер виписаних слів складіть ім’я та прізвище письменника, творчість

якого ви вивчали в цьому навчальному році.

5. Виконайте тестові завдання.

1. Окремо з не треба писати слово у варіанті

А сторонитися не/другів

Б потрапити в не/волю

В за вікном не/года

Г не/щастя, а горе

2. Окремо з не треба писати слово в рядку

А не/сміливий вчинок

Б за не/повну годину

В її слова не/правдиві

Г не/залежна Україна

3. Окремо з не треба писати слово в рядку

А біля не/зачинених дверей

Б досі не/вивчений матеріал

В не/скорені народи Кавказу

Г не/обробленідані досліджень

4. Окремо з не треба писати слово в рядку

А не/дочувати від народження

Б вони не/добачають змалку

В ти постійно не/досипаєш

Г я не/дочитав оповідання

5. Усі слова з не треба писати разом у рядку

А не/роба, не/гриби,не/хтувати

Б не/ук, не/ягоди, не/притомніти

В не/мовля, не/щастя, не/навидіти

Г не/забудка, не/вікно, не/тямитися

6. Усі слова з не треба писати разом у рядку

А спіткала не/доля, не/завершений урок, не/зводячи очей

Б вершина не/смаку, не/спокійна дитина, не/покоїти батьків

В робити щось не/хотя, не/змиті дощем слова, піду не/вдовзі

Г не/контрольована поведінка, не/мої речі, численні не/доліки

7. Разом із не треба писати виділене слово в реченні

А Невже фінал п’єси досі не/зіграний?

Б Тюльпани мають бути не/вирвані, а зрізані.

В Їдемо до не/добудованого заміського будинку.

Г Зібраний студентами матеріал не/систематизований.

8. Разом із не треба писати виділене слово в реченні

А Де є кохання, там не/може бути зради.

Б He/можливо бути одночасно у двох місцях.

В Тяжко, коли не/можеш допомогти людині.

Г He/можна забувати свого родоводу.

9. Окремо з не треба писати виділене слово в реченні

А Не/має щастя без любові.

Б Там не/має злагоди, де панує заздрість.

В Справжнє кохання не/має терміну придатності.

Г За дурною головою рукам і ногам не/має спокою.

10. Прочитайте вірш.

Минуле (1)не/вернуть,

(2)не/виправить минуле,

Вчорашнє — ніби сон,

що випурхнув з очей.

Як луки навесні

ховаються під мулом,

Так вкриється воно

пластами днів, ночей.

Але воно живе —

забуте й (3)не/забуте,

А час (4)не/зупиняється,

а молодість біжить,

І миті жодної

(5)не/можна повернути,

Щоб заново,

по-іншому прожить.

В. Симоненко

Разом з наступним словом треба писати не, позначене цифрою

А 1

Б 2

В З

Г 4

Д 5

6. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Спочатку (не)зрозумілість — це добре

Я отримую багато листів від молодих людей із запитанням: «Як Ви робите відкриття?»

Я їм співчуваю. Те, що залишається в тобі від навчання в коледжі, має певні наслідки. Класна кімната — це чудове, але штучне місце: твоїм професорам платять за те, щоб вони звертали увагу на твої ідеї. Більше ніколи в житті в тебе (не)буде такої уважної публіки.

Скоро ти зрозумієш, що більшість світу (не)обов’язково буде перейматися тим, що ти думаєш. Звучить грубо, але це правда. Як говорить Стівен Пресфілд: «(Не)можна стверджу­вати, що люди злі чи жорстокі — просто вони зайняті».

Це добре, тому що ти захочеш привернути увагу лише після того, як зробиш щось справді хороше. Коли про тебе (не)знають, (не)має жодного тиску. Можна робити все, що завгодно. Експериментуй. Роби щось лише задля розваги. Коли ти (не)відомий для інших, (ні)що (не)відвертатиме твоєї уваги від удосконалення. (Ні)громадський імідж, якого треба до­тримуватися, (ні)величезний рахунок, (ні)акціонери, (ні)листи від твого агента.

З тієї хвилини, як люди звернуть на тебе увагу, ти більше (ні)коли (не)матимеш цієї свободи, особливо після того, як тобі почнуть платити.

Насолоджуйся своєю (не)відомістю, поки можеш. Ско­ристайся нею (За О. Клеоном).

Остін Клеон — автор бестселера «Кради як митець»

А. Прокоментуйте всі випадки написання слів з не і ні в тексті.

Б. Поміркуйте над тим, чи хочете ви стати відомою людиною. Розкажіть про всі недоліки й переваги життя публічних людей.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Перегляньте експрес-урок «Хто такий лимар?» і перекажіть його.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

ДО РЕЧІ…

Заперечні частки не і ні поети часто використовують у своїх творах. Зазвичай ці частки вира­жають твердість позиції ліричного героя, відхилення непотрібного.

Прочитайте поезію й переконайтеся в цьому.

Я хочу буть несамовитим,

Я хочу в полум’ї згоріть,

Щоб не жаліти за прожитим,

Димком на світі не чадіть.

Щоб не пекли дрібні образи,

Дрібненьку душу день при дні,

Я згоден вибухнуть відразу,

Не наче бомба на війні.

І диву дивному даюся,

Що з того користі катма:

Чомусь не лопаюсь, не рвуся —

Напевне, капсуля нема.

В. Симоненко

Василь Симоненко

7. Перепишіть речення. Розкрийте дужки й розставте розділові знаки.

1. Сніг ллється й ллється з неба вже (не)перший день. 2. Лине борошно найтоншого по­молу наче в (не)видних хмарах велетенський вітряк (не) стомлюється молоти на могутніх жорнових каменях зерно торішнього врожаю (Є. Гуцало). 3. Якщо (не)оброблений добре ґрунт — насіння змарноване (Народна творчість). 4. Мав поет талант до віршів (непози­чений а власний (Леся Українка). 5. Багато в світі є стежок для тебе мій герою. Багато є іще книжок (не)читаних тобою (М. Познанська). 6. До нічного пейзажу тулився (не)виспаний вітер (Ю. Андрухович). 7. Якщо земля любов’ю (не)зігріта то де ж у світі візьметься тепло? (І. Гнатюк). 8. (Ні)дід (ні)ми (не)розуміли прочитаного і це завжди хвилювало нас (О. Дов­женко). 9. Учений але (не)довчений (не)провчений (не)товчений (Народна творчість).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити