Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 48. МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте речення й виконайте завдання.

А зараз найбільш гостріша мить! Кравець одним дотиком передає пас Андрієві Ярмолен­ко! Удар по воротам — гол!

А. Знайдіть помилки в реченнях.

Б. Відредагуйте речення й прочитайте їх.

Морфологія (грецьк. morphe — форма та logos — слово, учення) — розділ мовознавства, що вивчає граматичні особливості частин мови. Частини мови бувають самостійні й службові.

ЧАСТИНИ МОВИ

самостійні (повнозначні)

службові

іменник — предмет, істота (хто? що?) — рід, число, відмінок: хвіст, біганина, шимпанзе, підліток

прийменник — відношення між сло­вами (при іменнику або займеннику): у, над, з, перед, згідно з

прикметник — ознака, належність комусь або чомусь (який? чий?) — рід, число, відмінок, ступені порівняння: чемний, сестрин, найстаранніший

сполучник — сполучає частини просто­го або складного речення: і, а, але, хоч, щоб, бо, якщо, тому що

числівник — кількість, порядок при лічбі (скільки? котрий?) — відмінок: п’ятнадцять, кільканадцять, дві треті, двадцять шостий

частка — додаткові смислові відтінки, творення нових форм: не, ні, чи, будь-, -небудь, таки, навіть, аж, хай, б, ж

займенник — указує на предмет, ознаку, на­лежність, але не називає їх (хто? що? який? котрий?) — рід, число, відмінок: я, він, себе, інший, усілякий, той, чий

вигук 1 — почуття, волевиявлення: ох, ого, алло, гайда; Привіт! Бувай!

дієслово — дія, стан людини чи природи, озна­ка за дією (що робити? що робив? що робить? що робитиме? що зробивши? який?) — особа, число, рід, вид, час — здійснити, нудить, уша­нував, посіявши, прочитаний


прислівник — ознака дії, стан предмета, озна­ка якості (як? де? звідки? наскільки?) — незмінюваність, ступені порівняння: швидко, гур­том, спідлоба, там, звідти, трохи


1 Вигук — особлива частина мови.

Кожна самостійна частина мови має свої граматичні категорії, ознаки: рід, число, від­мінок, особу та ін. Усталені правила вживання роду, числа, відмінка та ін. є морфологіч­ними нормами. Відхилення від цих норм називають морфологічною помилкою.

До найпоширеніших морфологічних помилок належать:

✵ уживання одного роду замість іншого: біла тюль (замість білий тюль);

✵ уживання однієї відмінкової форми замість іншої: по вікнам (замість по вікнах);

✵ відмінювання невідмінюваних слів: у метрі (замість у метро);

✵ порушення норм утворення ступенів порівняння прикметників: більш цікавіша книж­ка (замість більш цікава книжка), самий смачний пиріг (замість найсмачніший пиріг);

✵ уживання закінчень м’якої групи замість твердої: природній стан (замість природ­ний стан);

✵ неправильне творення форм числівників: шестиста (замість шестисот);

✵ уживання дійсного способу дієслова замість наказового: пішли в кіно (замість ходімо в кіно);

✵ використання частки давай(те) для творення форм наказового способу дієслова (за аналогією до цих форм у російській мові): давайте почитаємо (замість почитаймо);

✵ сплутування дієвідмін дієслова: полять (замість полють) та ін.

Здебільшого морфологічні помилки зумовлені незнанням норм сучасної української мови й накладанням граматичних відповідників російської мови.

ДО РЕЧІ…

Для підвищення рівня культури мовлення радимо такі посібники: О. Авраменко «100 експрес-уроків української» (перша й друга частини); О. Авраменко «Українська за 20 уроків»; Б. Антоненко-Давидович «Як ми говоримо»; І. Вихованець «Розмовляймо українською»; Н. Клименко, П. Мельник-Крисаченко «Українська легко!»; О. Пономарів «Культура слова. Мовностилістичні поради».

2. Знайдіть і прокоментуйте допущені морфологічні помилки.

Зустрілися біля будинка, зворотній зв’язок, давайте поїдемо, сильна нежить, руде шим­панзе, найменш спокійніший, стукати по вікнам, біжуть, знахідного відмінку, семиста учнів, п’ять кілограм, фольклорних фестивалей, хотять, сім гривнів, у кіні, нашого ліцея.

3. Виберіть із поданих пар слів і словосполучень правильний варіант і запишіть його.

Удар по воротам — удар по воротах;

давайте розважатися — розважаймося;

вулиця І. Франко — вулиця І. Франка;

раптовим нежитем — раптовою нежиттю;

більш міцний — більш міцніший;

важчий металу — важчий за метал;

колють — колять;

двісті грам — двісті грамів;

восьмисот — восьмиста;

головним болем — головною біллю.

ЗАУВАЖТЕ!

Поставте у форму множини іменники дно та брелок. Для більшості мовців форми множини цих слів є каменем спотикання. Запам’ятайте, як відмінюються названі іменники.

Н.

дно, брело́к

Де́на, брело́ки

Р.

дна, брело́ка

ден, брело́ків

Д.

дну, брело́кові, -у

Де́нам, брело́кам

Зн.

дно, брело́к

Де́на, брело́ки

Ор.

дном, брело́ком

Де́нами, брело́ками

М.

(на) дні, (на) брело́ку

(на) де́нах, (на) брело́ках

4. Відредагуйте й запишіть речення. Підкресліть у них граматичні основи.

1. Давайте підемо в гості до Юрка Коваленко. 2. Сніжана, давно вже немає автобусу? 3. Для приготування штруделя потрібно до восьмиста грам сира. 4. Сіреньке поні на зворот­ньому шляху заплуталося в чагарнику. 5. По вулицям розвісили гірлянди — тепер наше місто ще більш красивіше. 6. Харчування — природня потреба людини. 7. Що може бути смачніше морозива? 8. їхні очі все бачуть, але вірити мені все одно не хотять. 9. Далекий путь нам треба подолати, щоб дістатися до Ужгороду.

5. Виконайте тестові завдання.

1. Морфологічну помилку допущено у варіанті

А налити ситра В по підлогах

Б гарні брелоки Г їхати в авті

2. Морфологічну помилку допущено у варіанті

А п’ятиста В окропіте

Б сиплють Г варіанта

3. Морфологічну помилку допущено у варіанті

А мармурових арок В багатих ярмарок

Б тонких поличок Г кавових чашок

4. Морфологічну помилку допущено у варіанті

А далекого Ізраїлю В чарівного Парижу

Б загадкового Єгипту Г сонячного Судану

5. Морфологічну помилку допущено в рядку

А вечірній потяг

Б дружній погляд

В художній фільм

Г природній голос

6. Морфологічну помилку допущено в рядку

А семи стами

Б п’ятдесяти

В дев’ятисот

Г вісьмастами

7. Морфологічну помилку допущено в рядку

А запобігаймо грубим помилкам

Б збережіть природу чистою

В ходімо на нову виставку

Г давайте жити дружно

8. Морфологічну помилку допущено в рядку

А найбільш успішний

Б дорожчий золота

В якнайцікавіший

Г кращий за всіх

9. Морфологічну помилку допущено в рядку

А пройдеш

Б малюєш

В знімеш

Г дасиш

10. Морфологічну помилку допущено в рядку

А відповіддю

Б студінню

В маззю

Г ранню

6. Перегляньте телесюжет про Аду Роговцеву (3 хв 48 с) і виконайте завдання.

А. Стисло перекажіть телесюжет про Аду Роговцеву (усно).

Б. Доповніть свій переказ враженнями, які справила на вас ця жінка (усно).

Ада Роговцева

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Перегляньте експрес-урок «Сьоме люте чи сьоме лютого?» і перекажіть його.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

7. Відредагуйте й запишіть речення. Підкресліть у них граматичні основи.

1. Ми проїхали біля кількох готелей Форосу й переконалися, що сезон ще не розпочався. 2. У Львові мешкає близько восьмиста тисяч чоловіків. 3. До Херсону ми дісталися авто­стопом, цей путь ми подолали доволі швидко. 4. Дорожний знак показує, що нам треба по­вернути на вулицю Івана Карпенко-Карого. 5. У центрі Київа почали будувати споруди вищі дзвіниці Києво-Печерської лаври. 6. Найвищий хмарочос світу сягає восьмиста двадцяти шести метра. 7. Будь-яка сип має неприродній вигляд. 8. В авті їхати більш комфортніше, ніж в автобусі. 9. Хронічну нежить дуже складно вилічити.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити