Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ВСТУП

§ 2. ТИПИ СЛОВНИКІВ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Прочитайте SMS-повідомлення й виконайте завдання.

Дорогий Віталі.. ! Трохи запізнююся. Чекай на мене біля сестриного будинк.. . Цьом!

А. Які мають бути закінчення на місці крапок?

Б. У якому словнику можна знайти відповідь на це запитання — тлумачному, фразеологічно­му чи орфографічному?

Якщо енциклопедичні словники переважно виконують інформативну функцію, то лінгвістичні — здебільшого нормативну (з’ясування орфографічних, орфоепічних, лек­сичних, граматичних та ін. норм).

Лінгвістичні словники бувають різних типів. Вони можуть бути як паперові, так і електронні. Тип словника визначають за його призначенням.

орфографічний

відомості про правильне написання слів

тлумачний

опис значень слів

етимологічний

інформація про походження й генетичні зв’язки слів

орфоепічний

відомості про нормативну вимову

наголосів

інформація про правильне наголошування слів та їхніх форм

перекладний

відомості про відповідники слів у різних мовах

фразеологічний

розкриття значення стійких сполук слів

діалектний

тлумачення слів, що вживають лише на певній території країни

Також є словники синонімів, омонімів, антонімів, паронімів та ін. У розділі Вікіпедії Список словників української мови подано покликання на всі електронні версії словників різних типів, які тільки є в мережі Інтернет.

Найчастіше використовують орфографічний та тлумачний словники. Перед тим як пра­цювати з ними, треба ознайомитися зі скороченнями, що спростять роботу зі словником.

Серед українських словників на особливу увагу заслуговує перекладний українсько- російський «Словарь української мови» Б. Грінченка, що вийшов друком у 1907-1909 рр. Це чотиритомне видання, що містить близько 70 тис. слів, і до наших днів не втратило своєї актуальності.

2. Випишіть слова й словосполуки, відомості про які треба з’ясувати за відповідними типами словників.

Статей, кадити фіміам, піца, випадок, Літературний музей В. І. Даля, закаблуки, читання, вилиці, сиплеш, авіаційна метеорологія, нести хрест, зашарітися, ваги, Кінбурнська коса, пре­зирство, вантажівка, хобі, субтильний, плай, пасти задніх, витрата, очіпок, Буцький каньйон, притча во язицех, довгожданий, Бодуен де Куртене, віднести, бути на сьомому небі, річка Конка, пів’яблука, блават, фаховий, дамоклів меч, битий жак, донька, екологія ландшафту.

«Енциклопедія сучасної України»:….

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» (за ред. В. Т. Бусела):… .

«Словник наголосів» (М. І. Погрібний): … .

«Фразеологічний словник української мови» (В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко): … .

«Український орфографічний словник» (за ред. В. М. Русанівського): … .

3. Випишіть слова й сполуки слів у дві колонки: 1) значення яких можна з’ясувати за лінгвістич­ним словником; 2) значення яких можна з’ясувати за енциклопедичним словником.

Але, сміятися на кутні, Ньютон, кмітливий, абияк, Одеса, натиснутий, інший, військова геологія, абразивні матеріали, ятрити.

• 3 перших букв виписаних слів (сполук слів) складіть назву українського заповідника.

4. Прочитайте тексти й виконайте завдання.

I. Усі ми знаємо фразеологізм бити байдики й чудово розуміємо його зміст. Близькими за значенням є стійкі сполуки витрішки продавати й ловити ґав. Напевно, і ці вислови знає більшість мовців. А от що означає слово байдики? Звідки воно пришкандибало до нас? Тлу­мачний словник мовчить.

II. «Учителька сказала, що відповіді на «досці» запише пізніше? Але ж «доска» — це росій­ське слово… Невже вона помиляється?» — «А ти точно почув саме на «досці»?» — «Авжеж».

III. З розмови по телефону: ««Агент 007 — кремезний чо­лов’яга» — так написали в журналі. Аню, я обожнюю Деніела Крейга, але не знаю, що значить кремезний… Можливо, харизматичний?»

А. Які типи словників стануть у пригоді в поданих вище ситуаціях?

Б. Спробуйте знайти відповіді без словників, а за потреби ско­ристайтеся ними.

Деніел Крейг

5. Виконайте тестові завдання.

1. Прочитайте уривок.

ячмінний [j'ачм’ін:иеї], -нна, -нне; -нні [н’:і] Це матеріал із словника

А орфографічного В перекладного

Б орфоепічного Г наголосів

2. Прочитайте уривок.

ЦИБА́ТИЙ, а, -е, розм. З довгими тонкими ногами. Цибатий Невкипілий, на цілу голову в натовпі вищий за всіх, кумедно, як чорногуз, хитав головою (А. Головко, II, 1957,220). // Довгоногий (про птахів). Півень такий у дворі ходив. Ґалаґан, куряча по­рода, цибатий та шия гола (О. Донченко, VI, 1957, 108).

Це матеріал із словника

А фразеологічного В орфографічного

Б етимологічного Г тлумачного

3. Прочитайте уривок.

Заї́р, -а (грошова одиниця)

Заї́р, -у (кол. назва країни й річки)

Заї́рець, -їрця, ор. -їрцем, лш. -їрці, -їрців

Це матеріал зі словника

А наголосів В орфоепічного

Б морфемного Г орфографічного

4. Прочитайте уривок.

Торі́к [торік], минулого року, торі́шній, поза́торі́к, поза́торі́шній, уторі́к — складне слово, що виникло із словосполучення то(й)рік. — Див. ще рік, той. — Пор. ти́ждень, тогі́д.

Це матеріал зі словника

А перекладного В орфографічного

Б орфоепічного Г етимологічного

5. Установіть відповідність.

Маркування в словнику

Слово

1 діал.

А нажиратися

2 заст.

Б маршрутка

3 розм.

В ґаздиня

4 вульг.

Г дукач

Д ківі

6. Установіть відповідність.

Маркування в словнику

Слово

1 рідко

А фотосинтез

2 поет.

Б виднокруг

3 невідм.

В колиба

4 бот.

Г бароко Д овид

6. Прочитайте текст і виконайте завдання.

«Ядерна» лексика

Перелік Сводеша (англ. Swadesh list) — винахід американського мовознавця Моріса Сводеша. Це перелік базових слів певної мови, який відсортовано за зменшенням їхньої «базовості». Мінімальний набір найважливішої («ядерної») лексики міститься в списку Сводеша зі 100 слів; використовують також списки з 200 і 207 слів. Уважається, що слів із цього списку достатньо, щоб висловити прості думки: описати звичайні дії, якості, поведінку та ін. Отже, збираючись до якоїсь країни, вивчіть хоча б першу сотню слів зі списку Сводеша — і вона до­поможе вам у найпростіших ситуаціях. Спробуйте!

Список Сводеша

Я, ми, ти, він, ви, вони, цей, той, тут, там, хто, що, де, коли, як, не, увесь, багато, кілька, мало, інший, один, два, три, чотири, п’ять, великий, довгий, широкий, товстий, важкий, ма­ленький, короткий, вузький, тонкий, жінка, чоловік, людина, дитина, дружина, чоловік (зі знач, одружений), мати, батько, тварина, риба, птах, собака, воша, гадюка, черв’як, дерево, ліс, палиця, фрукт, насіння, листок, корінь, кора, квітка, трава, мотузка, шкіра, м’ясо, кров, кістка, жир, яйце, ріг, хвіст, перо, волосся, голова, вухо, око, ніс, рот, зуб, язик, ніготь, стопа, нога, коліно, долоня, рука, крило, живіт, нутрощі, шия, спина, груди, серце, печінка, пити, їсти, ку­сати, смоктати, плювати, блювати, дути, дихати (За матеріалами Вікіпедії).

А. Прокоментуйте мінімальний набір найважливішої лексики. Чому її названо «ядерною»?

Б. Опишіть кількома реченнями один з епізодів учорашнього дня, використавши лише слова зі списку Сводеша, а також службові слова (прийменники, сполучники, частки).

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Ва́ги, ви́падок, вантажі́вка, ви́трата, відвезти́.

Б. Перегляньте експрес-урок «Хто такий мазур?» і визначте тип словника, який пропонує використати ведучий.

7. Випишіть слова й словосполуки, відомості про які треба з’ясувати за відповідними типами словників, як у вправі 2 (с. 11).

Довезти, увічливий, мріти, Жижавський заказник, дати гарбуза, фільварок, деградація ландшафту, дивитися вовком, борешся, чорнозем, проїзний, калабаня, скорчити Лазаря, нежданий, літепло, прокрустове ложе, квартал, магнієві добрива, периферійний, горжетка, каталог, Азовське море, чарівний.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити