Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 55-56. ОСОБЛИВОСТІ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте діалог і виконайте завдання.

Розмова закоханих по телефону:

— Доброго ранку, Валеріє! Сьогодні йдемо в кіно?

— Привіт, Валерію! Аякже! Залюбки!

А. Хто поставив запитання — хлопець чи дівчина?

Б. Як ви визначили стать людей, які спілкуються?

Кличний відмінок використовують у звертанні до людини (Олю, татку, пане), твари­ни (вовче, Пірате), рідше — до неістоти (О слово рідне!).

закін­чення

правило

приклади

Чоловічий рід

більшість безсуфіксних іменни­ків твердої групи

Боже, Богдане, голубе, вовче, Дніпре, Киє­ве, Олеже (й Олегу), Петре. АЛЕ: діду, сину, тату


деякі іменники на -ець (-єць)

хлопче, молодче, шевче, кравче. АЛЕ: Швецю, Кравцю


власні назви мішаної групи, а та­кож загальні з основою на -р і -ж

Буше, Довбуше, Дороше, пісняре, тесляре, школяре, стороже


іменники із суфіксами -ик-, -ок-, -к(о)

батьку, будівельнику, критику, хлопчику, синку, татку

іншомовні власні назви на г, к, х

Джеку, Жаку, Людвігу, Рюрику, Фрідріху


іменники мішаної групи (крім основ на -р і -ж)

викладачу, глядачу, керманичу, товаришу, чи­тачу


іменники на -ець (-єць)

бійцю, добровольцю, знавцю, мудрецю, китай­цю, українцю

іменники м ’якої групи

Валерію, ведмедю, кобзарю, коню, краю, лосю, перукарю, Сергію, ясеню

іменники на -а

воєводо, Микито, Миколо, Олексо, старосто

Жіночий рід

іменники твердої групи

Валентино, Галино, дружино, мамо, Одесо, се­стро, Україно

(-є)

іменники м ’якої та мішаної груп

Валеріє, воле, круче, Маріє, мріє, Надіє, пло­ще, редакціє, теще


іменники з нульовим закінчен­ням (III відміна)

Любове, ноче, радосте

іменники м’якої групи із значен­ням пестливості

бабусю, доню, Галю, матусю, Надю, Олю, Олюню. АЛЕ: Насте, Катре, Мотре

1. У множині форма кличного відмінка збігається з формою називного (ісестри, учні), окрім іменника панове (у називному відмінку — пани).

2. У звертаннях, що складаються з імені та імені по батькові, обидва слова треба ста­вити у форму кличного відмінка: Арсене Григоровичу, Вікторіє Миколаївно. Так само в кличному відмінку треба писати обидва компоненти в поєднанні: 1) двох загальних назв; 2) загальної та власної назви, окрім прізвищ: пане полковнику, пані лікарко; друже Іване, брате Сергію. АЛЕ: боксере Кличко, професоре Бойчук.

3. До неістот зазвичай звертаються в поетичних творах як до персоніфікованих образів (у риторичних фігурах) або як до героїв казки, байки чи п’єси: Повій, вітре, на Вкраїну, де покинув я дівчину (С. Руданський); Ну, Хлібе, ця клітка? (М. Метерлінк).

4. Прикметники й займенники в поширених звертаннях треба вживати у формі назив­ного відмінка: Зоре моя вечірняя, зійди над горою… (Т. Шевченко).

2. Поставте іменники у форму кличного відмінка однини.

Віталій, Віталик, Віталія, солдат, лисиця, Харків, архітектор, бабуся, Ганна, Олюня, Адам, Лук’ян, поштар, листоноша, товариш, сторож, Георгій, Григорій, Григір, каменяр, кравець, молодець, знавець, литовець, олень, Анастасія, Аркадій, Тарас, Микола, Миколай, Марія, клен, земля, учитель, учителька, киянин, львів’янка, орел, дівчина, хлопець, жінка, чоловік, котик, глядач, Антон, Антоніна, грабіжник, депутат, посол.

ЗАУВАЖТЕ!

Іноді форма кличного відмінка звучить неприродно: шановний пане после (від пан посол). У такому разі як виняток можна використати форму називного відмінка: шановний пане посол.

3. Запишіть іменники у формі кличного відмінка однини у дві колонки: 1) із закінченням -е (-є); 2) із закінченням -ю.

Ганнуся, Ксенія, Офелія, Анатолій, поезія, Наталя, Натуся, Овідій, Ефіопія, Наталія, гор­тензія, Валя, Англія, естонець, Гренландія, розмай, енергія, надія.

✵ 3 перших літер виписаних слів складіть назви міст Європи.

4. Утворіть звертання за допомогою сполук слів за зразком.

Зразок: пан полковник — Слухаю, пане полковнику!

Брат Сергій, пан професор, пані Світлана, доцент Юрченко, надзвичайний посол, Григо­рій Ілліч, подруга Галя, товариш лейтенант, друг Денис, колега Семененко, пан Президент.

ДО РЕЧІ…

Хоча чинний «Український правопис» подає написання в кличному відмінку Ігоре, проте мо­вознавці радять уживати в цій формі закінчення -ю: Ігорю. Через це в сучасних словниках натрапляємо на різні написання: то Ігоре, то Ігорю. Сумнівні або паралельні написання слів (Ігоре — Іго­рю, Свят-вечір — Святвечір, надкісниця — надкістниця та под.) автори тесту ЗНО оминають.

5. Виконайте тестові завдання.

1. Закінчення -у у формі кличного відмінка має іменник

А Дмитро В вовк

Б Петро Г син

2. Закінчення -є у формі кличного відмінка має іменник

А Вікторія В жриця

Б Олексій Г земля

3. Закінчення -ю у формі кличного відмінка має іменник

А магнолія В Сергій

Б каменяр Г Лідія

4. Закінчення -о у формі кличного відмінка має іменник

А народ В Микита

Б Дніпро Г Альберт

5. Помилку у творенні форми кличного відмінка допущено у варіанті

А Олю, коню, Олексію В голубе, ведмеде, Юрію

Б матусю, лосю, Агнесо Г школяре, Павле, містере

6. Помилку у творенні форми кличного відмінка допущено у варіанті

А земле, Галю, Іване В хлопче, Валю, честе

Б тесляре, Надю, Яно Г Львове, татку, Настю

7. Помилку у творенні форми кличного відмінка допущено в рядку

А знавцю, шевцю, книго

Б тесляре, стороже, Агніє

В Назаре, Назарчику, дубе

Г Віолетто, любове, Генріху

8. Помилку у творенні форми кличного відмінка допущено у варіанті

А Євген — Євгене В Наталія — Наталіє

Б Наталя — Наталю Г Євгенія — Євгенію

9. Помилку у використанні форми кличного відмінка допущено в рядку

А пане професоре

Б Тетяно Петрівно

В боксере Кличку

Г друже Максиме

10. Помилку у використанні форми кличного відмінка допущено в рядку

А доценте Глущук

Б товаришко Інно

В Богдано Іванівно

Г пане полковник

6. Складіть по одному реченню з побажаннями для кожного учня вашого класу з нагоди дня народження. Використайте звертання за зразком.

Зразок

Дорога Олюню, бажаю тобі сонячного настрою!

Шановний Богдане, хай перемоги у футбольних матчах ніколи не покидають тебе!

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Перегляньте експрес-урок «З днем (чи Днем) народження?» і перекажіть його.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

7. 1. Запишіть іменники у формі кличного відмінка однини.

Маляр, слоник, Тетяна, Олександр, груша, Геннадій, Олександра, син, Лідія, Костя, Кос­тянтин, Ірина Геннадіївна, Степан Семенович, генерал, Євгенія, шлях, соловейко, Федір, ма­туся, Вітя, товариш, Руслан, Руслана, столяр, Соломія, дід, Василь, грибник, школа, Лілія, аматор, Амалія, товаришка, Маруся, Христина, Христя, викладач, Матвій, газетяр, тато, боги­ня, Володимир, президент, край, Марина, мандрівник, спортсмен, Юрій, кицюня.

2. Випишіть із «Легенди про вічне життя» І. Франка всі звертання. Підкресліть ті, що вжито не в кличному, а в називному відмінку. Поміркуйте, чому автор використав у підкреслених звертаннях форму називного відмінка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити