Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 57-58. ТВОРЕННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте речення й виконайте завдання.

Нині в Україні деякі батьки записують імена своїх дітей у свідоцтві про народження на російський лад: Крістіна, Нікіта, Кіріл, Данііл…

А. Від наведених чоловічих імен утворіть імена по батькові.

Б. Чи природно, на вашу думку, звучать такі імена по батькові?

Ім’я по батькові є обов’язковим елементом повного імені, яке вживають в офіційних документах. Утворюють імена по батькові за допомогою суфіксів: -ович (рідше —ич, -іч), -івн(а).

Імена по батькові

Суфікс

Приклади

чоловічі

-ович

Іван + -ович = Іванович Сергій + -ович = Сергійович

жіночі

-івн(а)

Іван + -івн(а) = Іванівна

Сергій + -івн(а) = Сергіївна (Сергі[йі]вна)

1. Запам’ятайте творення таких імен по батькові: Григорій — Григорович, Григорівна; Яків — Якович, Яківна; Ілля — Ілліч, Іллівна.

2. Від імен Хома, Лука, Сава, Кузьма й Микола утворюються паралельні форми: Хомич і Хомович; Лукич і Лукович; Савич і Савович; Кузьмич і Кузьмович; Миколович і Микола­йович.

3. Чоловічі імена по батькові мають закінчення іменників II відміни мішаної групи, а жіночі імена по батькові — І відміни твердої групи.

Відм.

Чоловічі імена по батькові

Жіночі імена по батькові

Н.

глядач, Петрович

весна, Петрівна

Р.

глядача, Петровича

весни, Петрівни

Д.

глядачу, Петровичу

весні, Петрівні

Зн.

глядача, Петровича

весну, Петрівну

Ор.

глядачем, Петровичем

весною, Петрівною

М.

(на) глядачу, (на) Петровичу

(на) весні, (на) Петрівні

Кл.

глядачу, Петровичу

весно, Петрівно

2. Від поданих імен утворіть і запишіть чоловічі й жіночі імена по батькові.

Авксентій, Альберт, Анісій, Борислав, Валентин, Валерій, Гаврило, Георгій, Геннадій, Дмитро, Єгор, Захарій, Ілля, Кузьма, Лука, Лаврін, Лев, Мирон, Мусій, Павло, Родіон, Сава, Терентии

3. Утворіть жіночі імена по батькові й запишіть їх у дві колонки: 1) з -івн(а); 2) з -ївн(а).

Григорій, Валерій, Леонтій, Анатоль, Федір, Андрій, Ілля, Дорофій, Анатолій, Яків.

• 3 перших букв виписаних слів складіть жіночі імена.

4. Перепишіть текст, уставивши, де потрібно, пропущені літери й розставивши розділові знаки.

Козацький гумор

У товаристві козаків понад усе цінували сміливіс..ть кмітливіс..ть добре сер..це і зви­чайно ж почут..я гумору яким було пронизан..е все жит..я Січі. Відомий дослідник козацтва Дмитро Яворницький писав Природні якості властиві справжньому козакові були умій..я майстерно розповідати підмічати смішні риси в інших і передавати їх у жартівливому тоні.

Цією рисою запороз..ких козаків частково пояснюют..ся й дивні пр..звис..ка котрі вони давали новачкам які приходили на Січ Непийпиво Лупиніс Загубиколесо Задерихвіст тощо. Людину малого зросту вони жартуючи називали Махинею великого зросту Малютою шибе­ника Святош..ю. Хто спалив курінь той Палій а хто подібний до перепічки той Корж.

Запорожець умів посміятися з ворога зі смерті із самого себе завжди охоче кепкував із то­вариша. І це був сміх вільної людини бо як відомо раби й пр..гноблен..і не дуже охочі до сміху (За матеріалами Інтернету).

5. Виконайте тестові завдання.

1. Помилку допущено в написанні імені по батькові

А Антонович

Б Олексійович

В Григорійович

Г Володимирович

2. Помилку допущено в написанні імені по батькові

А Ілліч

Б Савович

В Ігоревич

Г Олегович

3. Помилку допущено в написанні імені по батькові

А Яківна В Сергієвна

БПетрівна Г Андріївна

4. Помилку допущено в написанні імені по батькові

А Іллінічна В Назарівна

Б Артемівна Г Трохимівна

5. Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку

А Хомич, Хомівна

Б Львович, Львівна

В Кузьмич, Кузьмівна

Г Орестович, Орестіївна

6. Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку

А Григорович, Григоріївна

Б Леонідович, Леонідівна

В Сазонович, Сазонівна

Г Арсенович, Арсенівна

7. Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку

А Михайлович, Михайлівна

Б Опанасович, Опанасівна

В Богданович, Богданівна

Г Юрійович, Юр’ївна

8. Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку

А Вячеславович, Любомирович

Б Зіновійович, Анатолієвич

В Миколайович, Захарович

Г Вітольдович, Зорянович

9. Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку

А Мстиславівна, Микитівна

Б Мартинівна, Несторівна

В Мусіївна, Матвієвна

Г Олегівна, Пилипівна

10. Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку

А Шановний Ростиславе Григоровичу!

Б Вельмишановний Яне Борисовичу!

В Дорога Єлизавето Володимирівно!

Г Фещенко Жанно Ярославівна!

ДО РЕЧІ…

Традиція називати особу за її батьком сягає праслов’янських часів. Імена по батькові віддавна використовували через язичницьке табу на особове ім’я. Тому до близьких зверталися алего­рично: син такого-то, дочка такого-то. Традицію ідентифікації особи без згадування її імені відо­бражено в літописах, а також у «Слові про похід Ігорів»: справді, власне ім’я Ярославни жодного разу не згадано у творі.

6. Прочитайте текст і виконайте завдання.

З історії іменотворення

Своєрідний та цікавий процес творення й уживання особових імен у західноєвропейських народів. Новонароджений у день хрещення діставав не одне особове ім’я, а два, три, а часом ще більше. (Цей звичай, можливо, — продовження античної традиції найменування, за якою людина могла мати впродовж свого життя чимало імен, наприклад, Гай Юлій Цезар Октавіан Август). Дослідники зазначають, що в деяких країнах, наприклад в Іспанії та Португалії, кількість імен маляти залежить від соціального становища або й титулу його батьків. Звичай­ному дворянину-ідальго дозволяється мати шість особових імен, дворянам-грандам — два­надцять, а найвищим сановникам — досхочу. Навіть дружина всесвітньо відомого художника Гойї офіційно підписувалася такими (ще не всіма) іменами: Марія дель Пілар-Тереза-Каета-на-Фелщія-Луїза-Каталіна-Антоніна-Ізабелла, у житті, проте, її називали просто Каетана. Ще більше імен мають японці.

По кілька імен мали колись та ще й тепер деякі мешканці України. Один із чудових укра­їнських поетів-ліриків Антонич мав їх два: Богдан-Ігор. Три імені дістав під час хрещення й Максим Рильський.

Людське ім’я є своєрідною характеристикою людини, а інколи — і соціальним знаком. До того ж воно супроводжує кожного з нас усе життя. Тому дуже важливо, щоб батьки вибирали своїм дітям імена гарні та звучні, приємні для слуху й вимови. Певне значення має для люди­ни й «зміст» наймення.

Однак у виборі імен панує ота всюдисуща мода й… — ніде правди діти! — примхи. Через це дехто має, на диво, химерні, а інколи й курйозні імена, «подаровані» їм батьками й модою. Історія народження «модних імен» і різних курйозів найменування досить цікава й може для декого бути повчальним уроком.

Уже давні римляни й греки, дотримуючись певного звичаю, а може, через хвилинну при­мху, понавигадували для своїх спадкоємців велику кількість дивних наймень, скажімо: Вас­са, Аполлон, Цецілія, Ксантипа чи якийсь там Ардальйон. У XIX ст. чимало екзотичних най­мень принесла мода на все іноземне. Допомагали цій моді чужомовні книжки, найчастіше французькі.

Члени багатьох містечкових родин охрещували своїх спадкоємців модними західноєвро­пейськими найменнями. Щоб мати вигляд «культурніших», окремі пани та деякі представники заможних верств міського населення (лихварі, чиновники) стали вишукувати для сво­їх дітей незвичні імена з французьких, англійських і німецьких фоліантів. Так з’явилися в нас імена: Ельвіра, Уліса, Евеліна, Луїза, Пальміра, Жанетта, Емілія, Стелла, Альбіна, Річард тощо. Траплялося тоді й дівоче ім’я… Схоластика.

Нові часи, великі суспільно-політичні події також часто впливають на появу нового іме­нотворення. Події можуть бути різні.

Під час революції 1789 р. у Франції, наприклад, з’явилося й несподівано швидко пошири­лось ім’я Ліберте («воля»), У відповідь на зневагу й заборону рідної культури й мови народи царської самодержавної Росії, зокрема українці й поляки, не раз демонстративно називали сво­їх синів Тарасами, Тадеушами, Адамами, Юліушами, тобто іменами національних героїв, ви­датних поетів, борців за волю й незалежність: Шевченка, Костюшка, Міцкевича, Словацького.

Живий бурхливий струмінь у створення імен внесли 1917 рік, роки індустріалізації краї­ни та перших п’ятирічок. В Україні поширилися штучно створені імена: Ідея, Боротьба, Рот- Фронт, Кім («комуністичний Інтернаціонал молоді»), Владлен, Вілен, Вілор, Білена, Леніна — (імена, утворені від імені й прізвища В. І. Леніна), Ера, Сталь, Іскра, Трактор, Новіта, Рета (Радіотехніка), Барикада, Декрета, Мартен, Шахта й навіть Електрифікація. У росіян, за свідченням лінгвістів, протягом 20-х років минулого століття рясно «посіялися» й такі «нові імена», як Утопія, Анархія, а ще трохи пізніше — Геній, Іртиш, Неон тощо.

Славні польоти Валерія Чкалова та героїчні подвиги перших космонавтів, напевне, по­двоїли чи й потроїли кількість у той час народжених Юріїв, Германіє, Валентин… Одна поль­ська жінка в 1966 р. назвала свою доньку ім’ям… Гагаринка.

Інколи рій нових імен-близнюків з’являється навіть після виходу у світ якоїсь цікавої книжки, фільму чи вистави. Якось, наприклад, кореспонденти повідомляли, що в Пермі після постановки опери «Аїда» у свідоцтвах про народження зарябіло від Aїд. Серед нових імен було багато дивних: один лікар назвав своїх близнюків Ланцет і Пінцет, а учитель ма­тематики «винайшов» для своїх дітей імена Медіана, Радіана й Гіпотенуза, а сина назвав По­люсом. Багато, якщо не всі, з цих новотворів, на щастя, не витримали іспиту часом і зникли з обріїв іменотворення.

Вибираючи для дитини ім’я, батьки повинні усвідомлювати свою відповідальність перед нею за цю важливу акцію й дбати не лише про свої вподобання, а й про його милозвучність у поєднанні з прізвищем та ім’ям батька. Негарно, навіть кумедно звучатимуть поєднання типу: Роза Лошакова, Річард Тарасович, Емілія Гарбуз, Сталь Тракторівна, Нарцис Криворо­тое і под. (П. У шевська).

A. Підготуйте складний план тексту.

Б. Повторно прочитайте текст.

B. Усно перекажіть текст за планом.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Перегляньте експрес-урок «Анна чи Ганна?» і перекажіть його.

Б. Запам’ятайте правильний варіант слововживання.

7. 1 . Від поданих імен утворіть і запишіть чоловічі й жіночі імена по батькові.

Аврелій, Аскольд, Аркадій, Божен, Віктор, Віталій, Гнат, Гордій, Григорій, Григір, Дем’ян, Євген, Євгеній, Ігор, Кирило, Левко, Леонід, Лука, Маркіян, Олексій, Олекса, Потап, Роман, Руслан, Тимофій, Яків.

2. Відредагуйте речення.

1. Сергіє Степановичу, вашу заяву вже розглянули. 2. Купи качку у власному соці і грунтові огірки. 3. Орден «Ярослава Мудрого» вручили Дорошенку Сергію Миколайовичу. 4. Бульвар Івана Франко будуть ремонтувати по десяте люте. 5. Галино Григоріївно й Павло Івановичу, запрошуємо Вас на батьківські збори. 6. До Ужгороду їхати не більше п’ятиста кілометрів. 7. Зважте двісті грам творога.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити