Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 61-62. ТЕЗА Й АРГУМЕНТИ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте речення й виконайте завдання.

Згадайте, як минулого тижня сусіди поїхали на вокзал купувати квитки, витративши на це дві години, а ми придбали їх через Інтернет за якихось кілька хвилин. За допомогою інтернет-пристроїв ми заощаджуємо багато часу. Погодьтеся: гаджети полегшують життя сучасної людини.

А. Розташуйте речення в логічній послідовності.

Б. Яке з них є тезою, яке — аргументом, а яке — прикладом?

Будь-яке доведення в промовах, суперечках та інших видах комунікацій складається з тези, аргументів і демонстрації (способів доведення).

ТЕЗА - АРГУМЕНТИ - ДЕМОНСТРАЦІЯ

Те́за — думка, істинність якої треба довести. Аргуме́нти — думки, істинність яких уже доведена чи перевірена; твердження, за допомогою яких оратор обґрунтовує тезу. Демонстра́ція (спосіб доведення) — форма логічного зв’язку між аргументами й те­зою. Демонстрація повинна переконливо показувати (демонструвати), що теза доведена аргументами й тому є істинною. У публічному виступі демонстрація повинна бути корот­кою, простою й зрозумілою.

З-поміж двох речень «Парки та сквери — легені Києва» і «У Києві 127 парків і 500 скве­рів» тезою є тільки перше, оскільки те, що парки та сквери є «легенями» великого міста, треба довести: скільки квадратних метрів зелених насаджень припадає на одного мешкан­ця міста, чи достатня така кількість, щоб уважати їх «легенями». А друге речення містить фактичні дані — його можна використати як доказ під час доведення істинності тези.

Щоб збільшити вплив на аудиторію, переконати її, надихнути, спонукати до дії, треба знати правила аргументації.

Загальні правила аргументації:

• способи обґрунтування треба вибирати з урахуванням рівня підготовки аудиторії;

• аргументи повинні бути судженнями, істинність яких доведена незалежно від тези;

• джерела аргументів мають бути відомими й достовірними;

• аргументи не повинні суперечити один одному;

• аргументація має бути коректною щодо слухачів;

• обґрунтування підсилюють аудіовізуальні матеріали (таблиці, схеми, слайди та ін.);

• бажано використовувати не тільки офіційні цифри (статистику), факти, а й осо­бистий досвід, думки авторитетних людей, у тому числі й тих, хто присутній в ау­диторії;

• не зловживайте іншомовними термінами, які ускладнюють сприйняття.

Щоб довести тезу, оратори вдаються до аргументів і доказів. Як аргументи, викорис­товують доведені твердження: логічні закони, теореми, аксіоми, конкретні факти й ста­тистику; як докази — авторитет, упевненість, сумнів, обіцянку, погрозу й інші суб’єктивні чинники. Отже, за допомогою аргументів здійснюють об’єктивний вплив на аудиторію чи опонента («Факти — уперта річ». Еліот), а за допомогою доказів — суб’єктивний, емо­ційний. Тобто промовець може переконати в чомусь слухачів, посилаючись на авторитет ученого чи іншої відомої особи (доказ від авторитетів), на свою впевненість чи сумнів, обі­цяючи щось чи погрожуючи. Потрапляти «на гачок» таких доказів чи ні — то вже справа слухачів. Окремі науковці на позначення й аргументів, і доказів використовують лише слово аргумент (або аргументація).

Наведемо приклад аргументації тези «Парки та сквери — легені Києва».

Не повірите, але сьогодні Київ прикрашають 127 парків і 500 скверів (згідно з даними науковців Національного університету біоресурсів і природокористування України). Поді­люся власним досвідом: гуляючи вулицями Києва, ніколи не відчуваю смороду, та й мої гості з різних регіонів ніколи не нарікали на якість повітря в столиці. А як можна нарікати, якщо на одного киянина припадає 20 кв. м зелених насаджень, а в Парижі ця цифра становить 14 кв. м, у Лондоні — 12 кв. м, у Берліні — 10 кв. м. Отже, що більше зелені в місті, то чисті­ше його повітря.

У цьому фрагменті аргументи представлено кількісними показниками (кількість парків, скверів і квадратних метрів зелених насаджень у різних столицях Європи) і по­силаннями на джерело інформації (науковці Національного університету біоресурсів і природокористування України), докази наведено як схвальну оцінку автора (не від­чуваю смороду). Останнє речення — демонстрація, яка цементує логічний зв’язок між аргументацією й тезою.

Залежно від сили впливу на слухача аргументи й докази бувають сильні та слабкі. Сильні аргументи (докази) важко заперечити чи піддати сумніву, адже це аксіоми, за­кони природи, дані досліджень та ін. Наведені в мікротексті кількісні показники є сильни­ми аргументами, особливо ті, що засвідчують лідерство Києва з-поміж європейських сто­лиць за рівнем озеленення. Звичайно ж, сильний аргумент (доказ) має потужний вплив на слухача. Особиста оцінка оратора про те, що він не відчуває на вулицях Києва сморо­ду, є слабким доказом, оскільки вона суб’єктивна (оратор «не відчуває» смороду, але це не гарантія того, що й інші люди його «не відчувають»). Слабкі аргументи (докази) не мають достатньої сили переконання. Якщо аудиторія вас сприймає прихильно, то слабкі аргументи можуть мати позитивний психологічний вплив на слухачів. Якщо ж ні або в полеміці бере участь опонент, то від слабких аргументів однозначно треба відмовитися.

2. Потренуйтеся читати чистомовки, чітко їх артикулюючи.

• У порту краб здирався на трап. Шкряботів краб: шкряб, шкряб, шкряб!

• У гарненької горлички туркотливе горлечко. Горличка туркоче, горличка воркоче: Туркотлива горличка прочищає горлечко!

Грицько Бойко

3. Прочитайте тексти й виконайте завдання.

Орел і Черепаха

На дубі, що похилився до води, сидів Орел, а поблизу Черепаха проповідувала своїй братії:

— Гори воно вогнем, оте літання! Покійна наша прабаба, дай Боже їй Царство Небесне, загинула, як розповідали, через те, що почала вчитися в Орла цієї гиблої науки. Сам люципер таке вигадав!..

— Слухай-но, дурепо! — обірвав її проповідь Орел. — Не тому загинула твоя премудра прабаба, що літала, а тому що взялася не за свою справу. Літати не гірше, ніж повзати.

Сила. Прагнення насолод і слави багатьох збиває в протиприродний стан. Це тим шкід­ливіше для них буває, чим більша така невідповідність. І зовсім небагатьох мати народила, наприклад, здатними до філософії та доброславного життя (За Г. Сковородою).

Жаби

Коли висохло озеро, жаби пострибали шукати собі нове житло. Нарешті всі загукали:

— Ох, яке величезне озеро! Буде воно нам довічним жит­лом!

І стрибнули в нього.

— А я, — сказала одна з них, — вирішила жити в одному з джерел, що наповнюють ваше озеро. Он бачу зарослий лісом горб, який посилає сюди багато струмків, сподіваюся знайти там для себе джерело.

— А навіщо, тітонько? — спитала молоденька жаба.

— А тому, голубонько моя, що струмочки можуть потекти в інший бік, а ваше озеро може так само висохнути. Джерело ж для мене завжди надійніше від калюжі.

Сила. Усяка розкіш може зубожіти й висохнути, як озеро, лише чесне ремесло забезпечить спокійне існування… Скільки багатіїв щодня стають жебраками. У цьому єдиним спасінням є ремесло. …Найбіднішіраби нерідко походять від предків, які жили в калюжі великих прибутків (За Г. Сковородою).

А. Доведіть, що ці твори за жанром — байки.

Б. Знайдіть у цих байках тези й аргументи (докази).

4. Прочитайте фрагмент інтерв’ю й виконайте завдання.

Самостійність — єдиний орієнтир

Майже кожна людина визначає собі рамки, адже боїться хаосу. Лише в рамках вона спроможна діяти. Проте щоб розвиватися, людина, як рачок у пустелі, має постійно міняти мушельку. Бо людина росте, а мушля — ні. Аби вижити, ми повинні скидати стару мушельку. Коли це відбувається, то на якийсь час стаємо незахищеними — нас можна відразу з’їсти. Стефан Малларме сказав: «Ми спочатку створюємо собі системи, а згодом забуваємо, що це ми ж самі їх створили. І все це через страх перед хаосом».

Велика проблема в тому, що українці були запрограмовані забути свою історію. Це ще діє. Що більше молоді цікавитиметься, що було колись, а чому так, а не інакше, то краще. Будь-який народ був би гордий, що мав таку історію. Але українці не знають її. У школі пере­казують підручники, а треба ж зацікавити учнів по-справжньому.

Повага до мови

Я не маю ні телебачення, ні мобілки, ні Інтернету, ні радіо, але обізнана. Усього можна досягти значно скромнішими методами, ніж передбачає людина. І найголовніше — дбайливе ставлення до слова. Восьмирічного француза тренують: «Скажи, що таке виноградина». І він має дати чітке літературно грамотне визначення.

Потрібно й нам боротися за мову. Це — тло духу. За неї потрібно відповідати. Хто хоче бути україн­ським поетом чи прозаїком, мусить дуже уважно ставитися до української мови. Коли він її не знає й думає, що його говірку має вчити вся Україна, то дуже помиляється. Тим паче, коли Україна бореть­ся, щоб вижити. Якщо Павло Тичина щось створю­вав, він мав на це право, бо досконало знав мову.

А не ті, хто її не знає.

Я не могла б глянути на себе в дзеркало, якби писала іншою мовою, ніж українською. Мене за­питують: «Чому Ви не пишете німецькою?» Я відповідаю, що німцям не загрожує небуття, а українцям загрожує. Кожен по-своєму розуміє почуття елементарної етики та порядності. Українцям бракує реальної самостійності. Україна — це така талановита нація, а українці дуже обдаровані. Але коли я почула, як іноді говорять, то мало інфаркт не отримала. Приїж­джає з Галичини до Києва, не вміє говорити по-російськи, «ламає» ту мову, проте розмовляє нею все одно. Я жодного разу так не робила. В Україні вживаю тільки українську, у Німеччи­ні — лише німецьку. Це повага до тієї країни, де ви живете (Е. Андіевська).

A. Визначте тему й комунікативне завдання тексту, стиль і тип мовлення.

Б. Знайдіть тези, аргументи й приклади, що їх підтверджують.

B. Поміркуйте, за яким принципом виділено в тексті речення.

5. Доберіть і запишіть по два-три аргументи до наведених тез.

Краще один справжній друг, ніж десять добрих знайомих.

Успіху легше досягнути привабливим (зовні) людям.

Кожен повинен дбати про чистоту довкілля.

На грубість не треба відповідати грубістю.

Зраду пробачати не можна.

А. Прочитайте свої аргументи в класі.

Б. Визначте найбільш вдалі й слабкі аргументи. Обґрунтуйте свій вибір.

6. Напишіть есе з елементами роздуму, узявши за основу одну з тез, наведених у вправі 5 (обсяг — півтори-дві сторінки).

7. 1. Прочитайте текст.

Вибір майбутньої професії має велике значення, адже від нього значною мірою залежить усе подальше життя людини. Одні вибирають фах за престижем, інші — за покликанням, а хтось погоджується реалізувати мрію батьків, хоча душа до неї не лежить. За яким із цих принципів треба вибирати справу свого майбутнього життя?

• Сформулюйте тезу, наведіть два аргументи, один із них проілюструйте прикладом із художньої літератури, а інший — із власного життя; сформулюйте висновок (обсяг — півтори-дві сторінки).

2. Напишіть рецепт приготування вашої улюбленої справи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити