Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 5. СЛОВА ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Прочитайте речення й виконайте завдання.

Індустріальна сфера деградує, якщо інвестори й топ-менеджери не реагують на девальвацію.

Промислова галузь занепадає, якщо вклад­ники й провідні керівники не зважають на знецінення грошей.

Слова власне українські й запозичені

А. Яке речення легше для сприйняття?

Б. За яким принципом дібрано лексику в цих реченнях?

Запози́чені (або іншомо́вні) слова́ становлять приблизно десять відсотків словнико­вого запасу української мови. В українській мові вони «пристосовуються» до її граматич­них і фонетичних особливостей. Наприклад, запозичене слово аптека не тільки відміню­ється (аптека, аптеки, аптеці тощо), а й підлягає фонетичним законам української мови: кінцевий приголосний основи чергується з ц та ч при формо- і словотворенні (аптека, аптеці, аптечний — порівняйте: рука, руці, ручний).

Використання іншомовних слів виправдане в офіційно-діловому стилі, оскільки вони ввійшли до активного словника міжнародного спілкування й часто не мають відповідни­ків в українській мові. До інтернаціоналізмів належать фінансові та юридичні терміни, терміни бухгалтерського обліку чи поштово-телеграфного зв’язку: банк, конституція, бюджет, телефон, віза, копія, сума, штраф, аванс, адвокат.

Використання значної кількості запозичених слів в офіційно-діловому й науковому стилях зумовлене прагненням до точності й однозначності викладу. Іншомовні слова зазвичай не багатозначні, тому своєю однозначністю й унеможливлюють неправильне сприйняття. Багато іншомовних слів стали науковими термінами: інфінітив, синтаксис, тангенс, асимілювати, атом.

Треба пам’ятати, що іншомовні слова потрібно використовувати передусім тоді, коли немає українського відповідника з тим самим обсягом значення: телеграф, банк, баланс.

Не завжди виправданим є вживання іншомовних слів на зразок аргумент, (підстава, до­каз), координувати (погоджу вати), ліміту вати (обмежувати) та ін.

Недоречно поруч із запозиченим словом уживати власне українське пояснення: власна автобіографія, вільна вакансія чи хронометраж часу.

У розмовно-побутовому й художньому стилях іншомовних слів значно менше. Якщо й використовують, то здебільшого давно запозичені, усіма знані: майдан, клас, кавун, сол­дат, пальто. Хоча останнім часом — з розвитком інформаційних технологій — намітилася тенденція запозичувати й уживати іншомовні слова надміру: юзер (користувач), контент (наповнення, зміст) та ін. А окремі з них настільки суперечать законам милозвучності, що їх важко вимовляти: лайфхак, мерчендайзер, продакт-плейсмент та ін.

Мовознавці радять вдаватися до іншомовних слів лише за крайньої потреби — тоді, коли в українській мові немає прямого відповідника.

2. Доберіть до іншомовних слів власне українські відповідники.

Комфорт, конфронтація, толерантність, хобі, шеф, дефект, інформувати, медикаменти, коректив, домінувати, фотографія, спектакль, бібліотека, галстук, епоха, журнал, біографія, візит, горизонт, консенсус.

3. Прочитайте слова й виконайте завдання.

Барвінок, дистанція, аплодисменти, принтер, лев, папараці, аномалія, куліси, піксель, алфавіт, мул, пірс, хміль, тату, ціна, лампа, процент, сервер, тротуар, клас, сиквел, памперс, електрика, прогрес, ідея, граматика, фіаско.

А. Випишіть тільки ті запозичені слова, що мають власне українські відповідники.

Б. Доберіть до цих слів власне українські відповідники.

4. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Двері

Один мудрець шукав здібного й талановитого учня, щоб передати йому свої знання. Він вирішив зібрати всіх своїх численних учнів. Мудрець сказав їм:

— У мене виникла проблема, і я хочу дізнатися, хто з вас може вирішити її. Бачите позаду мене найбільші, найтяжчі й наймасивніші двері в усьому місті. Хто з вас зможе відчинити їх без сторонньої допомоги?

Деякі учні опустили голови: вони не могли вирішити цю проблему, інші обстежили двері, розглянули можливість використання важеля, особливості матеріалу й дійшли висновку, що із завданням годі впоратися.

Тільки один учень підійшов до дверей та (ретельніше/скрупульозніше) оглянув їх. Усі припускали, що двері замкнуті або заклинені, але насправді вони були ледь-ледь причине­ні. Учень глибоко зітхнув, (зосередився/сконцентрувався) і легенько штовхнув двері. Вони були (сконструйовані/збудовані) так бездоганно, що вистачило легкого поштовху, щоб від­чинити їх.

Мудрець знайшов собі наступника. Він обернувся до решти учнів і сказав:

— Успіх у житті й роботі залежить від кількох визначних (факторів/чинників), і сьогодні ви могли спостерігати, як вони діють. По-перше, дозвольте свої чуття вичерпно дослідити й зрозуміти (реаль­ність, яка оточує вас/довкілля). По-друге, не робіть поспішних і тому неправильних висновків. По-третє, будьте досить відважні, щоб ухвалювати рішення.

По-четверте, ухваливши його, дійте впевнено й без сумнівів. По-п’яте, (зосередьтеся/сконцентруйтеся) і не шкодуйте своєї енергії та сили. І, урешті-решт, не бійтеся припуститися помилки (Притча).

A. Виберіть із дужок більш влучне слово.

Б. Обґрунтуйте свій вибір (усно).

B. Стисло перекажіть притчу (усно).

ДО РЕЧІ…

Пуристи (борці за чистоту мови) прагнуть максимально очистити своє мовлення від запозиче­них слів, тому й пропонують власне українські відповідники до неологізмів на зразок: дедлайн — реченець, селфі — самчик, лайк — уподобайка, кавер — переспів, чизкейк — сирник, акаунт — обліковка, брауні — брунатики, пазли — складанка.

• Як ви ставитеся до таких власне українських відповідників?

5. Виконайте тестові завдання.

1. Правильно дібрано власне український відповідник у рядку

А експресивний — запопадливий

Б оригінальний — винятковий

В економічний — ощадливий

Г актуальний — важливий

2. Правильно дібрано власне український відповідник у рядку

А економний — ощадливий

Б інноваційний — застарілий

В естетичний — поведінковий

Г етичний — чарівний

3. Правильно дібрано власне український відповідник у рядку

А ідентифікований — визначальний

Б фундаментальний — ґрунтовний

В асимільований — забутий

Г деструктивний — убогий

4. НЕ МАЄ власне українського відповідника іншомовне слово

А фонетичний

Б дискомфортний

В тригонометричний

Г диференційований

5. Установіть відповідність.

Іншомовне слово

Власне українське слово

1 толерантний

А останній

2 синхронний

Б терпимий

3 абсолютний

В цілковитий

4 гіпотетичний

Г одночасний


Д припущений

6. Установіть відповідність.

Іншомовне слово

Власне українське слово

1 одіозний

А творчий

2 креативний

Б справжній

3 автентичний

В винятковий

4 екстраординарний

Г ненависний


Д пересічний

6. Розгляньте світлини з назвами київських кав’ярень і виконайте завдання.

А. Поміркуйте, чому українські підприємці дають своїм закладам громадського харчуван­ня переважно іншомовні назви. Причиною схиляння перед чужоземним, на вашу думку, є рабська психологія власників, їхній комплекс меншовартості чи, може, щось інше? Ви­кладіть свої роздуми письмово (п’ять-сім речень).

Б. Запропонуйте в роздумі свої назви кав’ярень, використавши власне українську лексику.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Да́но, дани́на, підда́ний (ім.), пі́дданий (дієприкм.), до́гмат.

Б. Перегляньте експрес-урок «Чи є в українській мові слово точка'?» і перекажіть його.

Догмат, -а, ч. Положення релігійного віровчення, що визначається за незаперечну, віч­ну, незмінну, Богом дану істину.

Підданий, -а, -е. Дієприкметник, утв. від піддати. Метал, підданий обробці ударами.

Підданий, -ого, ч. Особа, яка перебуває в підданстві певної держави, влади, правителя.

Підданство, -а, с. Належність особи до певної держави, здебільшого з монархічною формою правління.

7. Доберіть до запозичених слів, де це можливо, власне українські відповідники. Запишіть їх у зошит за зразком.

Зразок: фундатор — засновник.

Азарт, ноутбук, аналіз, ніпель, голкіпер, офшор, сквош, деградація, дуель, трансфер, ін­тервенція, кримінальний, тирамісу, скаут, маска, фірма, тендер, еквівалент, тюнінг, момент, фонтан, тренд, натуральний, тоталізатор, фон, ревізія, фіктивний, шлягер, хостинг, фактор.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити