Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 6. ЛЕКСИЧНІ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СИНОНІМИ, АНТОНІМИ. СИНОНІМІЧНЕ БАГАТСТВО МОВИ.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте речення й виконайте завдання.

Вишукане поводження, стильний одяг, милосердя, аристократизм — ознаки чоло­віків і жінок, яких бачимо на світлинах.

Витончені манери, модне вбрання, спів­чутливість, шляхетність — прикмети панів і панянок, яких споглядаємо на фотографіях.

А. Чи відрізняються речення за змістом?

Б. Чи можна сказати, що синоніми в обох реченнях абсолютно тотожні?

Сино́німи (грецьк. synonymos — однойменний) — близькі за значенням слова: го­ризонт, обрій, небосхил, крайнебо, виднокруг, овид. Вони відрізняються лише відтінками значення (хотіти, жадати); стилістичним забарвленням (базікати — розмовне, говори­ти — нейтральне); можливістю поєднуватися з іншими словами (дефект у товарі, недо­лік у роботі, вада в характері людини — аж ніяк не скажеш: дефект у характері людини). Синоніми можуть бути й тотожними за значенням: століття — сторіччя, процент — від­соток, мовознавець — лінгвіст. Синонімічний ряд іноді налічує кілька десятків слів, проте одне з них стрижневе, навколо якого й групуються синоніми: іти, прямувати, простува­ти, ступати, крокувати, маршувати, чимчикувати, шкандибати та ін. У цьому синоні­мічному ряду стрижневим є слово іти: воно є носієм загального значення й стилістично нейтральне.

Одна з важливих функцій синонімів у мовленні — різноманітність викладу, уникнен­ня повторів (тавтології). За допомогою синонімів можна виділити, підсилити, уточнити, оцінити, а отже, якнайкраще висловити думку. М. Рильський писав: «Багатство синоні­мів — одна з питомих ознак багатства мови взагалі. Уміле користування синонімами, тоб­то вміння поставити саме те слово й саме на тому місці — невід’ємна прикмета доброго стилю, доконечна риса справжнього майстра».

Окрім слів (лексичні синоніми), у синонімічні зв’язки можуть вступати і фразеологіз­ми (фразеологічні синоніми), порівняйте: як мокре горить — наче три дні не їв (повіль­но); доводити справу до кінця — ставити крапку над «і» (завершувати). Значення деяких фразеологізмів можна пояснити одним словом (семимильними кроками — швидко), а інші потребують пояснення кількома словами (у степу й хрущ — м’ясо; на безлюдді й Хома — чоловік; у лісі й опеньки — м’ясо — якщо немає кращого, то будеш радий уже будь-якому). Фразеологічні синоніми можуть бути близькими, а не тотожними за значенням. Напри­клад, стійкі сполуки як віл, як звір, як проклятий хоч і мають загальне значення (з великим напруженням працювати), проте відрізняються відтінками: як віл — без утоми багато й старанно працювати; як звір — несамовито працювати; як проклятий — працювати не пере­стаючи, не даючи собі відпочинку.

Анто́німи (грецьк. anty — проти й опута — ім’я) — протилежні за значенням слова: темний — світлий, сідати — уставати, пекло — рай. Антоніми переважно належать до однієї частини мови. Вони об’єднуються не в ряди, а в пари: жорстокий — ніжний, весе­ло — сумно. Антонімами можуть бути лише слова з діаметрально протилежним значенням. Багатозначні слова можуть мати антоніми як для прямих значень (суха тканина — мокра тканина), так і для переносних (суха розмова — тепла розмова).

В антонімічні зв’язки можуть вступати і фразеологізми: куди вода несе — пливти проти течії; хоч греблю гати (багато) — як кіт наплакав (мало).

Також бувають контекстуальні антоніми, які вступають в антонімічні відношення лише в певному контексті: Співай, ридай і будь готовий замість лаврового терновий ві­нець узяти на чоло (М. Старицький).

2. Прочитайте речення й виконайте завдання.

1. В далечині туманній, темній, димній злили­ся низина і вишина (Є. Маланюк). 2. На обличчі лежав вираз безнадії й розпачу (В. Собко). 3. За­недужала перше мати: таки вже старенька була; похиріла неділь зо дві, та й переставилася (Мар­ко Вовчок). 4. Ніч коротка — довга розлука, що ж мені суджено — щастя чи мука? (Леся Українка). 5. Стережете панське добро? Ха-ха! Пильнуйте, пильнуйте, щоб не пропало (М. Коцюбинський). 6. І десь там юрми, натовпи, там люди! 7. О, як їм їлося, вминалося, хрумтілося із мокрих жмень!

8. І раптом дощ. І злива. І гроза (Л. Костенко). 9. Не знаний нам початок і кінець, не розумі­ємо таємну ліру, коли життя сплітає у вінець в незнаній черзі віру і зневіру. 10. І життя не стоїть, а йде з гострим сміхом і гострим плачем. 11. Душа дозріє, сповниться відразу подвій­ним смаком — меду чи полину (О. Теліга).

А. Знайдіть синоніми й антоніми.

Б. Визначте, які з них контекстуальні.

3. Перепишіть речення, поставивши пропущені літери, і виконайте завдання.

1. Дома я тобі утру маку! 2. Я зараз як втру тобі часника, то надовго забуд..ш про т..атри. 3. Буря дуби на цурпалки трощить, а травичку тільки наг..нає. Тому не спіши, Олександре, поперед батька в пекло. 4. Усе, про що ми говорили, пішло кобилі під хвіст (М. Стельмах). 5. Король той має жінку, що в гречку не полізе. 6. Я скоріше дуба вріжу, ніж м..не постав­лять на коліна (Л. Костенко). 7. Та провчу ж, провчу, тітусю, так що до нових віників буде пам’ятати (П. Загребельний). 8. Кіт заснув і в вус не дує, а собака сторожує (Є. Гуцало). 9. Після бур і потрясінь бр..ду зб..нтеж..ний додому, мов по жаринах блудний син (Б. Че­репков). 10. Ніколи не кр..вили ми душею, ділили щастя з добрими людьми (П. Перебийніс). 11. Чи мож..тє утямки взяти ви, що горя мав я вище голови (М. Зеров). 12. Давно вже не т..чуть молочні ріки для мене в к..с..лєвих б..р..гах (І. Муратов).

А. Знайдіть фразеологізми й поясніть їхнє значення.

Б. Визначивши синтаксичну роль фразеологізмів, підкресліть їх.

4. Прочитайте вірш і виконайте завдання.

Комусь — щоб хліба скибка,

комусь — щоб тільки лаври.

Одна душа — як скрипка,

а друга — як литавра.

А тут не все так чітко.

То крила, то вериги,

Від Баха — до чечітки.

Від «чижика» — до Гріга.

Від ніжного ноктюрна —

до громових симфоній.

Від буйного обурення —

до сміху саксофонів.

Всі голоси природи,

всі види й різновиди,

від голосу народу —

до писку індивіда.

Все в душу входить вперто.

Ввійшло — навік зосталось.

Оце такі концерти.

Аж серце надірвалось.

Л. Костенко

A. Знайдіть контекстуальні антоніми. Яку роль вони виконують у творі?

Б. Який художній засіб, побудований на антонімах, ужито у вірші кілька разів?

B. Визначте провідний мотив вірша Л. Костенко «Комусь — щоб хліба скибка…».

Лита́вра, -и, ж. Ударний музичний інструмент, що має форму півкулі, отвір якої затягне­ний шкірою; різновид барабана.

Вери́ги, -иг, мн., заст. Залізні ланцюги, пута, які носили на руках або на тілі релігійні фанатики з метою самокатування.

Чечі́тка, -и, ж. 1. орн. Невеликий співучий птах родини в’юркових. 2. Чіткий за ритмом танець з частим постукуванням підошви й каблука об підлогу; мелодія цього танцю.

Ноктю́рн, -а, ч. Одночастинний музичний твір наспівного, ліричного, мрійливого харак­теру.

5. Виконайте тестові завдання.

1. Синонімічним є ряд слів

А курйозний, смішний, комічний, кумедний

Б крикливий, галасливий, горластий, голосовий

В красномовний, золотоустий, говіркий, пишномовний

Г короткочасний, скороминущий, нетривалий, миттєвий

2. Синонімічним є ряд слів

А засмоктуватися, грузнути, застрягати, стругати

Б гостинний, хлібосольний, привітний, щирий

В волохатий, кошлатий, ворсистий, хутряний

Г гідність, честь, достойність, чесність

3. Антоніми подано в рядку

А помисливий — легковажний

Б схарапуджений — бадьорий

В опецькуватий — лагідний

Г знавіснілий — спокійний

4. Контекстуальним антонімом до слова небо може бути

А гора

Б море

В хмара

Г земля

5. Установіть відповідність.


Слово


Синонім

1

огрядний

А

широкоплечий

2

кремезний

Б

неповороткий

3

вайлуватий

В

тендітний

4

чепурний

Г

опасистийД

охайний

6. Установіть відповідність.


Слово


Антонім

1

млявий

А

запопадливий

2

мінливий

Б

бадьорий

3

буденний

В

казковий

4

упереджений

Г

зверхнійД

стійкий

7. Установіть відповідність.


Фразеологізм


Синонім

1

робити з мухи слона

А

скакати на задніх лапках

2

як мокре горить

Б

горобеня жовтодзьобе

3

лизати руки

В

покласти на лопатки

4

узяти гору

Г

наче три дні не ївД

згущувати фарби

8. Установіть відповідність.


Фразеологізм


Антонім

1

співати дифірамби

А

поливати помиями

2

купатися в золоті

Б

пливти проти течії

3

розправити крила

В

голий як бубон

4

гнути кирпу

Г

скласти зброюД

гнути шию

6. Прочитайте діалог і виконайте завдання.

— Як ти? Оговтався після вчорашнього?

— Ой, не питай… Ти бачив погляд тренера після того, як я програв.

— Забудь і більше не згадуй.

— Думаєш, легко забути? Я підвів команду…

— Нічого, тренуйся — і наступного разу покараєш свого супротивника.

— До наступних змагань ще довго.

— От і добре: матимеш час. Я впевнений, що на­ступного разу ти переможеш.

— Дякую за підтримку. До речі, як твої стосунки з Мариною?

— Покращилися. Уже не гнівається. Сьогодні йдемо в кіно!

— А ти вмієш підлещуватися!

— Ні, я вибудовую стосунки.

A. Перепишіть діалог, замінивши окремі слова фразеологічними синонімами з довідки.

Довідка: викинути з голови, скреготати зубами, узяти гору, скакати на задніх лапках, ціла вічність, зазнати фіаско, намилити шию, прийти до тями.

Б. Над кожним словом останніх двох реплік надпишіть, якою частиною мови воно є.

B. Прочитайте записаний діалог за ролями.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

До́нька, дочка́, дро́ва, жалюзі́, заробі́ток.

Б. Перегляньте експрес-урок «Паперовий стакан чи паперова склянка?» і перекажіть його.

7. Прочитайте фразеологізми й виконайте завдання.

Кури не клюють; кіт наплакав; як у Бога за дверима; хоч вовком вий; горобцям дулі давати; лопатою горни; крапля в морі; аж кишить; посиденьки справляти; як у Бога за пазухою; на за­ячий скік; хоч з мосту та в воду; як піску морського; ханьки м’яти; бити байдики; по зав’язку; лежати лежнем; ні проїхати, ні пройти; як вареник у сметані; хоч головою об стіну бийся.

А. Згрупуйте фразеологізми за значенням (письмово).

Ледарювати:… .

Багато:… .

Мало:… .

Безвихідь:….

Безтурботно:….

Б. Напишіть розповідь про цікавий випадок із свого життя (п’ять-сімречень), використавши по одному фразеологізму з кожної групи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити