Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 7. ПАРОНІМИ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Ліза Мейтнер — перша в Німеччині жінка-фізик — змогла здобути вчений ступінь на по­чатку 20-х років XX ст. Назва її дисертації «Проблеми космічної фізики» якомусь журналіс­тові здалася неможливою, і в газеті було надруковано «Проблеми косметичної фізики».

А. Чому журналіст замінив слово космічної на близькозвучне?

Б. Як називають близькозвучні слова?

Паро́німи (пари слів) — близькі за звучанням слова: музичний — музикальний, уява — уявлення. Пароніми можуть бути близькими за значенням (повідь — повінь), протилежни­ми (логічний — алогічний), а найчастіше — різними (орден — ордер).

Незначна відмінність у вимові паронімів призводить до помилок, причиною яких є не­уважність або неналежний рівень мовних знань.

У художній літературі пароніми використовують для створення каламбурів: Прийом­ний син барона був баран (Л. Костенко).

2. Розподіліть пароніми за значенням так:

а) синонімічні — … ;

б) антонімічні — … ;

в) різні за значенням — ….

Дипломат — дипломант, крикливий — кричущий, плоский — плаский, слимак — слизняк, кристал — кришталь, регрес — прогрес, ніготь — кіготь, уява — уявлення, еміграція — іммігра­ція, степінь — ступінь, капля — крапля, густо — пусто, рипіти — скрипіти, експорт — імпорт, доля — воля, уподібнення — розподібнення, радити — раяти, імпресіонізм — експресіонізм, привабливий — принадливий.

3. Розкрийте лексичне значення паронімів (за потреби скористайтеся «Словопедією» — slovopedia. org. ua).

Адресат — адресант, дипломат — дипломант, мимохідь — мимохіть, танк — танкер, уява — уявлення, музичний — музикальний, особистий — особовий, жилий — житловий, громад­ський — громадянський, змерзнути — замерзнути.

4. Утворіть словосполучення, вибравши з дужок потрібне слово.

Дружний, дружній (тон, колектив); дощовий, дощовитий (день, черв’як); ожеледь, оже­ледиця (на деревах, на дорогах); корисний, корисливий (мета, підручник); паливо, пальне (природне, дизельне).

ЗАУВАЖТЕ!

Таких слів, як дорожчий, природній та зворотній, в українських словниках немає, тому їх треба уникати.

5. Виконайте тестові завдання.

1. Установіть відповідність.

Слово

Лексичне значення слова

1 талан

А обдарування

2 талант

Б пташка


В доля

2. Установіть відповідність.

Слово

Лексичне значення слова

1 вдача

А видавання

2 удача

Б характер


В успіх

3. Установіть відповідність.

Слово

Лексичне значення слова

1 вступ

А управління

2 уступ

Б виступ, виїмка


В початок твору

4. Установіть відповідність.

Слово

Лексичне значення слова

1 промінь

А полум’я

2 пломінь

Б жевріння


В смужка світла

5. Установіть відповідність.

Слово

Лексичне значення слова

1 глуз

А розум

2 глузд

Б поливка


В висміювання

6. Установіть відповідність.

Слово

Лексичне значення слова

1 зумовити

А зробити застереження

2 обумовити

Б спричинити


В запобігти

6. Розгляньте ілюстрації й виконайте завдання.

А. Доберіть до назв зображених предметів відповідне означення: ефектний або ефектив­ний. Утворені словосполучення запишіть.

Б. Складіть речення, використавши пароніми ефектний та ефективний.

ЗАУВАЖТЕ!

Пароніми можуть забезпечувати музичність поетичної фрази, митці їх часто використовують для створення рими, зокрема й Л. Костенко.

* * *

Я порушила всі табу.

Нарвані квіти мої у Нірвані.

Пасеться обов’язків цілий табун,

А я цілую тебе у вігвамі.

* * *

Ах, заспокойтесь, нащо ці баталії?

Ця ваша злість безсила і нудна,

Отак би взяти за тоненьку талію

І поцілунком випити до дна.

КУЛЬТУРА СЛОВА

А. Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

Зру́чний, зра́ння, за́стібка, засла́ння, зубо́жіння.

Б. Перегляньте експрес-урок «Адрес і адреса» і поясніть, у чому полягає відмінність між ви­користаними в темі уроку словами.

7. Виконайте завдання.

А. З кожним паронімом складіть речення так, щоб стало зрозумілим значення, з яким його вжито.

Зразок: компанія — кампанія. Компанія «Samsung» готує рекламну кампанію для Захід­ної Європи.

Пам’ятник — пам’ятка, показник — покажчик, гривна — гривня.

Б. Обіграйте пароніми за допомогою ілюстрацій (за бажанням).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити