Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ТАБЛИЦЯ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО АЛФАВІТУ ЛАТИНИЦЕЮ

Дорогі учні!

ВСТУП

§ 1. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

§ 2. ТИПИ СЛОВНИКІВ

§ 3. МОВНА НОРМА

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 4. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЛЕКСИЧНА ПОМИЛКА. СЛОВО ККОНТЕКСТ

§ 5. СЛОВА ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ

§ 6. ЛЕКСИЧНІ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СИНОНІМИ, АНТОНІМИ. СИНОНІМІЧНЕ БАГАТСТВО МОВИ.

§ 7. ПАРОНІМИ

§ 8. ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ. КАЛЬКИ З ІНШИХ МОВ. УЖИВАННЯ СЛІВ У НЕВЛАСТИВОМУ ЗНАЧЕННІ

§ 9-10. ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ, СИНОНІМІЯ Й АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 11-12. УТВЕРДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ В СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ЕСЕ

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 13-14. РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ

§ 15-16. ОСОБИСТІСТЬ МОВЦЯ. ВИМОГИ ДО ОРАТОРА

§ 17-18. КОНТАКТ З АУДИТОРІЄЮ

§ 19-20. ПІДГОТОВКА ТЕКСТУ ДО ВИСТУПУ

§ 21-22. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§ 23. МИЛОЗВУЧНІСТЬ

§ 24-25. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИМОВИ ЗВУКІВ

§ 26-27. ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 28. ОРФОГРАФІЯ. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ е, и

§ 29. АПОСТРОФ

§ 30. М'ЯКИЙ ЗНАК (ЗНАК М'ЯКШЕННЯ)

§ 31. ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ДОДАВАННІ СУФІКСІВ -ськ-, -ств-

§ 32.СПРОЩЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

§ 33-34. ПОДВОЄНІ ЛІТЕРИ

§ 35-36. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ

§ 37-38. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

§ 39-40. ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ. ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ

§ 41. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

§ 42. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

§ 43. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ

§ 44-45. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

§ 46. РОЗРІЗНЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ І СПІВЗВУЧНИХ СПОЛУК

§ 47. НАПИСАННЯ не, ні З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 48. МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 49. РІД ІМЕННИКА

§ 50-51. ЧИСЛО ІМЕННИКА

§ 52-53. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКА

§ 54. ЗАКІНЧЕННЯ -а (-я), -у (-ю) В ІМЕННИКАХ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ РОДОВОГО ВІДМІНКА ОДНИНИ

§ 55-56. ОСОБЛИВОСТІ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА

§ 57-58. ТВОРЕННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 59-60. СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ СУПЕРЕЧКИ

§ 61-62. ТЕЗА Й АРГУМЕНТИ

§ 63-64. ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ. МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК НАГОЛОСІВ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК КОЛОРИТНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити