Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Орфоепічні

правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень; правильне наголошення слів

Орфографічні

правильне написання слів і їхніх значущих частин; написання слів окремо, разом чи через дефіс; правильне вживання великої літери

Лексико-фразеологічні

уживання слів у властивому їм значенні та правильне поєднання слів за змістом у словосполученні та реченні; уживання стійких словосполучень у властивих їм значеннях, а також із постійним, відтворюваним за традицією складом компонентів

Словотвірні

правильне творення слів

Морфологічні

правильна словозміна самостійних частин мови

Синтаксичні

правильна будова словосполучень і речень

Пунктуаційні

правильне вживання розділових знаків

Стилістичні

правильне використання мовних засобів, властивих певному стилюPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити