Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Лексична норма

§5. Слово і контекст. Залежність значень слова від контексту. Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність

44. Прочитайте. Витлумачте лексичне значення виділеного в кожному з уривків слова. Чи вплинув на значення слова зміст уривка, у якому це слово вжито?

Зелений колір нерідко використовують в інтер’єрах. Різні відтінки цього кольору — фісташковий, салатовий, лаймовий — гармонійно поєднуються між собою.

Стіни світло-зеленого кольору помітно розширюють простір, позитивно впливають на настрій людей, які мешкають або працюють у приміщенні (3 підручника «Основи дизайну»).

Він — зовсім зелений юнак, але атлетичної будови, має гарне, інтелігентне (і «дуже серйозне») обличчя, із золотавим пушком над губою. Йому небагато весен, може, двадцять три, а може, й ще одна. Він світло-русявий і синьоокий, очі в нього сині та ніби наївні, що зовсім не пасує до «серйозного» обличчя (За І. Багряним).

• Чи легко визначити лексичне значення багатозначних слів, узятих поза текстом чи реченням? Чому?

Уривок тексту, частина усного або писемного висловлення, що виражає закінчену думку, називається контекстом.

Саме контекст дає змогу визначити точне лексичне значення окремого слова чи вислову, що входить до його складу. Поза контекстом слово може мати інше (або інші) значення.

45. Прочитайте уривок зі спілкування на форумі веб-сайта «Юним мовознавцям».

Грамотій

Дата: Четвер, 25.10.2018, 14:25 | Повідомлення # 15

На уроці української мови трапилося завдання, котре загнало в глухий кут. Потрібно було пояснити лексичне значення слова основний. Але ж пояснити значення слова можна і як «найважливіший, головний», і як «такий, що є основою чого-небудь, становить його найважливішу частину».

Група: Користувачі Повідомлень: 15 Статус: Offline

Моволюбка

Дата: Четвер, 25.10.2018, 14:48 | Повідомлення # 16

Не бачу проблем. До кожного з пояснень добери приклад. Це має бути речення (що простіше) або й уривок тексту (дібрати трохи важче), у якому слово буде вжите в конкретному, визначеному тобою лексичному значенні.

Група: Користувачі Повідомлень: ЗО Статус: Offline

Грамотій

Дата: Четвер, 25.10.2018, 15:10 | Повідомлення # 17

Може, так: 1. Серед основних прав учнів — право на вибір навчального закладу. 2. Текст складається із зачину, основної частини та кінцівки.

Група: Користувачі Повідомлень: 16 Статус: Offline

Моволюбка

Дата: Четвер, 25.10.2018, 15:30 | Повідомлення # 18

Цілком пристойно. Значення будь-якого слова потрібно розглядати в контексті — це вбереже від помилок. Ти впорався!

Група: Користувачі Повідомлень: 31 Статус: Offline

• Яке питання хотіли б обговорити на мовному форумі ви? Свій вибір обгрунтуйте.

• Який нікнейм ви б обрали для спілкування на мовному форумі для школярів? Вибір обґрунтуйте.

Розуміння лексичного значення слова у всьому багатстві його відтінків — важлива умова правильного його вибору. Однак цієї умови недостатньо. Треба знати не тільки значення слова, але й те, як з'єднуються слова в мовленні.

Лексична сполучуваність слова — це його здатність вступати в сполучення з іншим словом.

Так, правильними є вислови юрба людей, табун коней, проте нікому не спаде на думку сказати табун людей і юрба коней.

Лексична сполучуваність — закон мови, дотримання її обов'язкове.

46. Прочитайте уривок зі статті відомого мовознавця.

Правила сполучуваності слів визначаються трьома чинниками: логічною вмотивованістю, граматичною структурою мови й мовною традицією.

Це насамперед означає, що сполучатись одне з одним можуть лише ті слова, які називають предмети, явища, дії, ознаки, що перебувають у певних зв’язках. Наприклад, можна сказати біла стіна, співати пісню, розв’язати задачу, але не можна вживати словосполучення білий відмінок, підсмажувати пісню, проціджувати задачу, бо такі вислови позбавлені будь-якої логіки.

Для кожної мови характерна вибірковість у сполучуваності слів, тому нерідко та сама ситуація в залежності від ключового слова оформляється через різну сполучуваність, як-от: одягти рукавиці (сукню, сорочки), але взути черевики (чоботи). Така закріпленість сполучуваності особливо притаманна прикметникам, наприклад той самий (коричневий) колір передається різними лексемами в залежності від пояснюваного слова: коричневе пальто, карі очі, каштанове волосся (За М. Кочерганом).

• Керуючись логікою, оберіть прикметники-означення до слів книжка, диктант, місто. Доберіть прикметники, з якими ці слова сполучатися не можуть.

Сполучуваність слів визначається логікою. Проте вона може визначатись і мовною традицією (наприклад: завдати горя, шкоди, але не завдати радості, щастя; відкрити портфель, але не відчинити портфель).

Несподіване сполучення слів, які не з'єднуються традиційно,— мовний прийом, що надає висловленій думці особливої виразності, образності.

47. Попрацюйте в групах. Прочитайте. Усно перекажіть текст, замінивши подані в ньому приклади іншими, самостійно дібраними.

Як бачимо, найголовнішою вимогою до сполучуваності слів є точність. Однак під пером майстра слова і неточність (відступ від норми) може стати яскравим мовним образом.

Тільки часом у многоголоссі,

В суєті поїздів і авто,

Спалахне твоє біле волосся,

Сірі очі і каре пальто,

— читаємо у В. Симоненка.

Каре пальто — порушення норми: карими у людини можуть бути лише очі, однак у наведеній строфі цей вислів не сприймається як порушення норми, а навпаки, підсилює поетичність. Цьому сприяє те, що зворот каре пальто знаходиться поряд із словосполученням сірі очі.

Коли чуття мовної норми виховане в людині, вона починає розуміти всю чарівність обґрунтованих відступів від неї. Грубі, необґрунтовані відступи від норми мови викликають непорозуміння, подив і осуд, тоді як зумовлені змістовими, ідейними та естетичними завданнями відступи характеризують письменницьку своєрідність, ту своєрідність висловлення, яку ще Й.-В. Гете вважав початком і кінцем всякого мистецтва.

Естетичним фактором можна пояснити появу в українській мові таких образних висловів, як тепле слово, залізна воля, заплакані вікна, руки оніміли та ін., що стали стандартними, тобто закріпились у мовній системі (За М. Кочерганом).

Ситуація спілкування створює певний мовленнєвий контекст, який суттєво впливає на вибір мовної одиниці.

48. Прочитайте. Укажіть недоречно вжиті слова. Поясніть причину хибності вибору.

Керівникові Центру доуніверситетської освіти

Калинівського педагогічного університету

Петренка Ігоря Івановича,

учня 10 класу СЗШ № 3 м. Калинівка

ЗАЯВА

Прошу узяти мене на курси підготовки до ЗНО (160-годинний курс, вечірня форма).

До заяви прикріпляю:

• довідку з місця навчання;

• 2 фотки;

• копію свідоцтва про народження.

20 листопада 2018 року. Підпис.

• Виправте допущені в діловому папері лексичні помилки.

• Якою мірою на вибір слова впливає стиль висловлення? Поясніть.

49. У кожному словосполученні виберіть із дужок і запишіть нормативне слово.

Екзаменаційний (квиток, білет), (ставити, задавати) питання, пояснити написання (будь-якого, любого) слова, (відкрите, відчинене) вікно, найвища (точка, крапка) Карпат, (домогтися, добитися) згоди, (переводити, перекладати) з англійської мови, науковий (робітник, працівник), написати (оголошення, об’яву), (тісна, щільна) дружба, більша (частина, половина) класу, мчати (на всіх парах, щодуху), (замовити, заказати) обід.

• Із двома записаними словосполученнями (на вибір) складіть речення.

• Поясніть, чи можна допустити порушення норм сполучуваності слів у художньому творі (отара хмар, закоханий у пісню тощо). Як зветься такий художній засіб? Наведіть приклади.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити