Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Лексична норма

§10. Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми

85. Прочитайте. Поясніть, у чому полягає боротьба за правильність мови.

1. Мову чудову, глибинне і пружне слово, немов гостру зброю, дав нам народ. Дав цю мову і наказав свято оберігати її чистоту, збагачувати і відшліфовувати до блиску, до гостроти разючої (П. Тичина). 2. Слово як зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати (М. Рильський). 3. Для мене словник не довідник, а арсенал, у якому лежить моя зброя. Я люблю цю зброю чистити, гострити (Л. Первомайський). 4. Для мене слова — це моя булава, хоругви мої, бунчуки і клейноди (І. Коваленко).

• Чому мову порівняно зі зброєю? Чи є вона зброєю сьогодні? Поясніть свою думку.

• Витлумачте поетичний вислів відшліфовувати мову. Як ці слова пов'язані з дотриманням лексичної норми?

• Чи є лексична помилка наслідком порушення лексичної норми літературної мови? Наведіть приклади.

ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ НОРМ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

(ЛЕКСИЧНІ ПОМИЛКИ)

Види лексичних помилок

Приклади

Уживання слів у невластивому їм лексичному значенні

Задати (замість поставити) запитання, вірне (замість правильне) рішення, отримати (замість здобути) освіту, я рахую, що… (замість вважаю)

Порушення лексичної сполучуваності слів

Табун (замість зграя) вовків, одягти (замість узути) черевики

Невдалий добір синонімів, у тому числі контекстуальних

Знаючи відповідь, учні піднімали, здіймали, вивищували руки.

Уживання спільнокореневих слів поряд (тавтологія)

Передовсім забезпечили безпеку. Письменник написав повість.

Уживання близьких за значенням, хоч і різних за звучанням слів, одне з яких зайве

Вільна вакансія, прейскурант цін, своя власна думка

Сплутування різних за значенням, але близьких за звучанням слів (паронімів)

Доповідь змістова (замість змістовна), численні (не чисельні) виступи на зборах

Уживання слів, невластивих літературній мові (немотивованих діалектизмів, росіянізмів)

Проведено слідуючі (замість такі) міро- приємства (замість заходи). Ідіть борше (замість швидше), бо спізнитесь

Перекручення фразеологізмів, змішування елементів двох фразеологізмів

Врода дівчини кидається у вічі (замість впадає в око). Сізіфове рішення (замість Соломонове рішення і сізіфова праця)

86. Прочитайте. Укажіть допущені лексичні помилки, витлумачте, у чому кожна з них полягає. За потреби скористайтеся таблицею.

Не мішайте виступаючому! Не ведіть себе нетактично, не проявляйте недостатків у вашому вихованні! Задавати запитання будете потім, вони не представляють інтересу для всіх, хто приймає участь у зборах. По-любому, можна послати на сцену записку. Другими словами, не відволікайте час! Не спричиняйте до себе негативного відношення! Ведіть себе пристойно! Слідуючий оратор уже жде свого часу! (З Інтернету)

ПІДКАЗКА

Неправильно

Правильно

нетактична поведінка

нетактовна поведінка

проявляти недостатки

виявляти недоліки

представляти інтерес

становити інтерес

приймати участь

брати (узяти) участь

мішати комусь

заважати, перешкоджати комусь

другими словами

інакше кажучи, отже

по-любому

у будь-якому разі (випадку)

ведіть себе

поводьтеся

негативне відношення

негативне ставлення (до когось)

• Які з виправлених вами помилок пов'язані з уживанням просторічних слів? росіянізмів?

87. Перепишіть, вибираючи з дужок потрібне слово.

(Наступив, прийшов) час кожному з нас (вибирати, обирати) (учбовий, навчальний) заклад для продовження (навчання, освіти). (Заміри, наміри) багатьох учнів нашого класу (збігаються, співпадають): вони хочуть отримати (такі, слідуючі) професії: юриста, економіста, дипломата. Але між нашими побажаннями та зацікавленнями держави (з’являються, існують) протиріччя: на ринку праці таких спеціалістів (перебор, надмір). Нічого (не поробиш, не вдієш): треба (познайомитися, ознайомитися) з різними професіями й (вибрати, обрати) ту, яка потрібна людям.

• Скориставшись таблицею, класифікуйте виправлені вами помилки.

88. Прочитайте, укажіть некоректно вжиті фразеологізми. Внесіть виправлення (усно).

1. Значне місце у спілкуванні відіграє міміка — рухи м’язів обличчя, які виражають внутрішній душевний стан людини. 2. Чорна вівця пробігла поміж друзями й порушила той лад, який досі був. 3. Школярі прийняли прокрустове рішення: провести канікули в таборі, не перериваючи підготовки до ЗНО.

• Витлумачте значення кожного з виправлених фразеологізмів.

89. Виберіть нормативні фразеологізми. Розкрийте їхні значення, за потреби скориставшись Словничком фразеологізмів.

Узяти себе в руки — опанувати себе; пускати пил у вічі — замилювати очі; затаїти подих — затамувати подих.

90. Вибравши з дужок потрібні слова, утворіть і запишіть фразеологізми. Високі (матерії, містерії); останній день (Содома і Гоморри, Помпеї), доливати (олії, води) у вогонь; тягти (лямку, сумку); попасти пальцем у (десятку, небо); видно пана по (розмовах, халявах); метати (іскри, бісер) перед свинями; писати як (кішка, курка) лапою; обіцяти (золоті, високі) гори; езопівська (мода, мова); мов (кіт, кат) наплакав; на всі (руки, муки) майстер.

• Поясніть значення кожного із записаних фразеологізмів (усно).

• Зміст одного з фразеологізмів (на вибір) розкрийте у формі оповідання на тему із сучасного життя (усно).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити