Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Лексична норма

§12. Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

Фразеологізм — одиниця мови, що складається з двох або більше слів і характеризується відтворюваністю, цілісністю значення, стійкістю лексичного складу і будови. Напр.: задерти носа; замилювати очі; справа честі; не хлібом єдиним; ахіллесова п'ята; перейти рубікон; через терни до зірок.

Фразеологізми вивчає розділ науки про мову фразеологія.

Фразеологізми допомагають точно, влучно, дотепно й образно висловити думки, почуття, переживання, передати суть найскладніших явищ, оцінити їх, сформулювати узагальнення.

Значення фразеологізму можна з'ясувати за фразеологічним словником. За способом подання фразеологічні словники бувають алфавітні і гніздові (у них фразеологізми згруповані навколо ключового слова).

94. Прочитайте. Витлумачте значення кожного фразеологізму. За потреби зверніться до Словничка фразеологізмів. Визначте ключове слово, яке об'єднує сталі вислови.

1. Я українець — вже такий мій рід! — і хочу бути ним, допоки білий світ (П. Осадчук). 2. Диво дивнеє на світі з тим серцем буває! Увечері цурається, вранці забажає і так тяжко забажає, що хоч на край світа шукать піде… (Т. Шевченко) 3. Якби встав Тарас Шевченко — ото б дивувався: Україна стала вільна — люд в світи подався… (П. Блажієвська) 4. Друга б покинула все, пішла світ за очі, а я гляну ту сторону, де дитина у снопах спить, … умиюся гіркими, та й знову за роботу (Панас Мирний).

• Пригадайте й запишіть якнайбільше фразеологізмів із ключовим словом шлях. Укладіть словникову статтю.

95. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте в реченнях фразеологізми, розкрийте значення кожного, за потреби скориставшись Словничком фразеологізмів.

1. Ми не іконописці а історики. Ставимо не іконостас а галерею типових представників нашого громадського руху в плоті і крові… (За М. Грушевським) 2. І стоїть Україна перед нашим духовним зором у вогні як неопалима купина (О. Довженко). 3. Зневажить рідним це втратити себе канути в Лету (М. Дмитренко). 4. В дорозі наче б не барився набачивсь намотав на вус… І так немовби оновився коли додому повернувсь (В. Бровченко). 5. Сізіфів труд і бездонна бочка данаїд давні метафори покарання безглуздістю праці (А. Гуменський). 6. За великим рахунком скоро стане ясно хто голий король а хто непохитний олов’яний солдатик (Б. Горбулін).

• Визначте походження кожного з фразеологізмів.

• Як ви розумієте зміст висловлення з поезії Г. Чубая: Хоч на землі вже мало вітряків, зате на ній багато донкіхотів? Якою мірою ці слова актуальні сьогодні? Обговоріть це питання в класі.

Виділяють три групи фразеологізмів:

• фразеологічні зрощення — сталі словосполучення, зміст яких не вмотивований значенням слів, що входять до їхнього складу: бити байдики; викинути коника; вскочити в халепу; замилювати очі; напнути (накрити) мокрим рядном;

• фразеологічні єдності — стійкі словосполучення, зміст яких до певної міри вмотивовується значенням слів, з яких вони утворені, а яскрава образність таких висловів зумовлюється переосмисленням значення їхніх компонентів: п'ятами накивати; повісити носа; сісти на мілину; держати камінь за пазухою; виносити сміття з хати; розв'язати руки;

• фразеологічні сполучення — стійкі вислови, цілісне значення яких чітко вмотивоване прямим значенням їхніх компонентів: берегти як зіницю ока; насупити брови; покласти голову; розбити вщент; сміх розбирає; подавати надії; тепле місце; живе слово; дивитися звисока. Одне слово у фразеологічному сполученні є стрижневим і не може бути замінене іншим, а ті слова, що його характеризують, допускають заміну: бере досада (зло, страх, жаль).

Деякі мовознавці виділяють ще й четвертий тип: фразеологічні вислови — стійкі звороти мови, котрі складаються зі слів, які мають цілком вільне значення, проте в мовленні такі вислови відновлюються як усталені.

До фразеологічних висловів відносять:

• прислів'я та приказки: Козача потилиця панам не хилиться. Аби розум, щастя буде;

• крилаті вислови: Світ ловив мене, та не спіймав (Г. Сковорода). Хто бере — усе той тратить; хто дає — усе придбав (Шота Руставелі);

• афоризми: Борітеся — поборете (Т. Шевченко).

96. Випишіть тільки фразеологічні зрощення. Розкрийте значення кожного.

П’яте колесо до воза; обламати крила; підкласти свиню; кирпу гнути; по щучому велінню; наганяти страху; обірвати на півслові; передати куті меду; викидати фокуси; вивести на орбіту; у сірка очей позичати.

• Уведіть два фразеологізми до самостійно складених речень (усно).

97. Прочитайте. Визначте прислів'я, афоризми, крилаті вислови.

1. Душі своєї не зрікаюсь, весь вік повторювать повинен: «Караюсь, мучусь і не каюсь!» (П. Осадчук) 2. Життя прожить — не поле перейти… Хтось плуга тягне, хтось іде за плугом (Б. Слапчук). 3. Бувайте здорові та, не питаючи броду, не лізьте у воду, бо втопитесь! (Марко Вовчок)

Чимало фразеологізмів є багатозначними. Наприклад, у двох значеннях можуть вживатися фразеологізми:

• мохом порости: 1) давно минути, забутися; 2) постаріти;

• стати на ноги: 1) подорослішати, стати самостійним; 2) одужати після хвороби;

• заговорювати зуби: 1) відвертати увагу кого-небудь від чогось, переводити розмову на інше; 2) вводити в оману, дурити когось.

Значення багатозначних фразеологізмів можна зрозуміти лише з контексту.

98. Прочитайте словникові статті. Зверніть увагу на те, як позначають у словнику багатозначність фразеологізмів.

Би́тися як ри́ба об лід. 1. Жити в тяжких матеріальних умовах, переборюючи нестатки. 2. Намагатися. Силкуватися робити що-небудь складне, непосильне.

Вте́рти / втира́ти носа кому́. 1. Показати свою перевагу над ким-небудь. 2. Присадити, спинити кого-небудь. 3. Покарати. Провчити кого-небудь.

99. Попрацюйте в групах. Пригадайте й запишіть якнайбільше фразеологізмів, своїм походженням пов'язаних із навчанням. За потреби скористайтеся Словничком фразеологізмів. У прямому чи переносному значенні їх уживають? Доведіть свою думку прикладами.

100. Попрацюйте в парах. Уведіть подані словосполучення до самостійно складених речень (усно) так, щоб вони виступали як вільні словосполучення та як фразеологізми.

Біла пляма; залишити слід; накласти лапу; махнути рукою; бити в литаври; завертілося колесо.

101. Випишіть тільки багатозначні фразеологізми. Витлумачте їхні значення. Введіть їх до самостійно складених речень так, щоб проілюструвати їхню багатозначність.

Медові слова; зачепити за живе; не чути [під собою] землі; крапля в морі; узяти за жабри; не бити лежачого; загнати в [глухий] кут; з миру по нитці; розкрити карти.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити