Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§14. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник

114. Прочитайте. Поясніть, як усне й писемне мовлення пов'язані між собою.

1. Основою спілкування є усне мовлення. Письмо є вторинним, додатковим, це лише муміфікований образ мовлення усного (О. Сербенська). 2. Існує п’ятдесят способів сказати «так», п’ятсот способів сказати «ні» і лише один спосіб ці слова записати (Б. Шоу). 3. Культура писемного й усного мовлення полягає в досконалому знанні й послідовному дотриманні мовних норм (За П. Дудиком).

Орфоепія — розділ науки про мову, який вивчає систему норм єдиної вимови, властивої літературній мові.

Орфоепічні норми — це:

• правильна вимова окремого звука, поєднань звуків;

• правильне наголошення слова та логічне виділення слова в реченні;

• правильне інтонування речення.

Наслідком порушення орфоепічної норми літературної мови є орфоепічна помилка.

Орфоепічні помилки поділяють на три групи:

Нормативна вимова полегшує процес спілкування, сприяє зростанню загальної культури як окремої людини, так і суспільства загалом.

Орфоепічне правило — це наукове осмислення, визначення, формулювання орфоепічної норми.

115. Прочитайте народні усмішки. Укажіть допущені орфоепічні помилки, визначте, до якої групи кожна з них належить.

1. — Хто вас із такою дикцією допустив до читання радіооголошень? У вас тут блат?

— Чому блат? Сестла.

2. Учні на дні народження в однокласниці:

— Твій подарунок усіх здивував! Навіщо ти цукерки поскладав у вазон?

— Та ти ж мені це в листі порадила! Написала: подаруй ірис у вазоні!

— Йшлося про квітку ірис! Оксана любить квіти! А цукерки — це ірис! їх дарують у коробці!

116. Попрацюйте в групах. До кожного зі слів, що характеризують мовлення, доберіть антоніми.

Нормативність, точність, логічність, доречність, виразність, емоційність.

• Які з утворених вами антонімічних пар прямо стосуються дотримання орфоепічних норм мови? Які опосередковано пов'язані з дотриманням норм?

• Використавши утворені антонімічні пари, схарактеризуйте мовлення котрогось із журналістів українського телебачення, основну увагу приділивши дотриманню ним (нею) норм літературної мови.

• Поспостерігавши за мовленням свого улюбленого тележурналіста, зробіть висновок щодо дотримання ним норм літературної мови.

Вимову слова можна з'ясувати за допомогою орфоепічного словника.

117. Ознайомтесь із будовою орфоепічного словника.

Адреса́нт [адреиса́нт], -та, мн. -нти, -нтів [-н'т'ів] (хто адресує).

Адреса́т [адреиса́т], -та, мн. -ти, -тів [-т'ів] (кому адресують).

• Яку інформацію про слово надають статті? Сформулюйте мету словника, як ви її розумієте.

• Складіть перелік професій, представники яких мають звертатися до орфоепічного словника якнайчастіше.

118. Складіть статті до орфоепічного словника на слова щирість, милосердя, цінність. Узявши ці слова за ключові, складіть текст (обсягом 4-5 речень) усного виступу на самостійно дібрану актуальну тему на класних зборах.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити