Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ВИДИ ЗАПИТАНЬ

Уточнювальні (чи…?)

Мета — уточнення інформації (знання) стосовно певного предмета (явища, події тощо): його існування, притаманних йому властивостей і т. ін.: «Чи справді підмет — головний член речення?», «Чи можна правильність вимови слова перевірити за орфоепічним словником?». Передбачають із множинності відповідей лише два варіанти: «так» або «ні»

Доповнювальні (що…?)

Мета — отримання додаткового знання (інформації) стосовно предмета міркувань: «Що потрібно для самоосвіти?», «Чим зручна дистанційна форма навчання?». Передбачають множинність відповідей залежно від змісту запитання

Проблемні

(чому…?)

Мета — з'ясування причин певних явищ, процесів, дій, подій, визначення причинно-наслідкових зв'язків: «Чому підвищується температура поверхні Землі?», «Чому знання швидко застарівають?», «Чому штучний інтелект не зможе захопити владу над людьми в майбутньому?»

Риторичні

Мета — узагальнення відомої або очевидної думки, привернення уваги до певної проблеми. Не передбачають відповіді, оскільки її містить уже саме запитання: «Хто ж не хоче мати міцного здоров'я?», «Кому не хочеться навчатися за сучасним електронним підручником?»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити